Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2023

Kế toán & Pháp lý

New Member
Hội viên mới
Năm 2023 được xem là một năm vô cùng thách thức và khó khăn với nền kinh tế. Nhiều công ty dễ rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Đặc biệt là gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính. Các chủ doanh nghiệp đứng trước nguy cơ buộc phải giải thể doanh nghiệp hoặc chuyển sang mô hình kinh doanh khác. Vậy trình tự, hồ sơ & thủ tục giải thể doanh nghiệp 2023 thực hiện như thế nào? Cùng STARTUPLAND tham khảo chi tiết ngay bài viết sau nhé!

Thu tuc giai the doanh nghiep 2023

Giải thể công ty/ doanh nghiệp là gì?​

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động, sự tồn tại của một doanh nghiệp. Và chấm dứt tư cách pháp nhân, quyền & nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Việc giải thể doanh nghiệp được quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều kiện cần để công ty/ doanh nghiệp giải thể 2023​

Những điều kiện cần để giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm:
– Công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Địa điểm làm thủ tục tại Phòng ĐKKD nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
– Doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trong đó bao gồm (các khoản nợ thuế, nợ BHXH, nợ người lao động, nợ khách hàng, đối tác, nợ ngân hàng…) trước khi thực hiện chấm dứt hoạt động kinh doanh. Điều này góp phần đảm bảo rằng doanh nghiệp không còn các nghĩa vụ tài chính chưa giải quyết.
– Doanh nghiệp không được liên quan đến các tranh chấp pháp lý đang được giải quyết tại tòa án. Hoặc đang trong quá trình giải quyết tranh chấp trọng tài.
– Đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp. Lúc này doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu. Trong đó kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những gì?​

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm các giấy tờ sau đây:
– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Trong đó bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH. Thêm vào đó là chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp 2023​

Thu tuc giai the doanh nghiep 2023
Theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp 2023​

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
– Lý do giải thể;
– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
– Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể doanh nghiệp 2023​

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể.
Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán. Lúc này phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ. Người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty​

Theo Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ.
Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp 2023​

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp​

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các hoạt động cấm bị kể từ khi có quyết định giải thể​

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trong đó bao gồm:
– Cất giấu, tẩu tán tài sản;
– Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
– Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
– Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
– Thế chấp, cầm cố, tặng cho hoặc cho thuê tài sản;
– Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
– Huy động vốn dưới mọi hình thức.
Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Tham khảo dịch vụ giải thể công ty tại StartupLand​

Để giải thể trước hết doanh nghiệp cần phải xác định được với tình hình nội bộ, tổ chức có thực sự muốn giải thể hay không? Doanh nghiệp có thuộc trường hợp giải thể không? Và cần phải xác định được những bước cần để tiến hành giải thể. StartupLand sẽ đồng hành cùng khách hàng trong suốt thời gian thực hiện thủ tục giải thể.
– StartupLand đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục;
– Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty;
– Tư vấn phương án khác nếu doanh nghiệp chưa có nhu cầu giải thể: Tạm ngưng hoạt động, Chuyển nhượng vốn, Thay đổi đại diện pháp luật…;
– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp;
– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

StartupLand hỗ trợ bạn:​

– StartupLand tiến hành làm thủ tục “Xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế, lệ phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu” tại Tổng cục Hải Quan;
– Thay mặt khách hàng nộp thuế, lệ phí nhà nước, phạt vi phạm hành chính… và các khoản nộp liên quan (khi khách hàng có yêu cầu);
– Đại diện thực hiện các thủ tục để đóng mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý;
– Đại diện theo dõi và nhận kết quả hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông báo đóng mã số thuế, Phiếu chuyển thông tin lên Sở KH-ĐT… tại cơ quan Thuế quản lý;
– Đại diện lên Sở KH & ĐT để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;
Để duy trì hoạt động của một doanh nghiệp cần rất nhiều yếu tố. Để doanh nghiệp phát triển còn cần cả một nỗ lực rất lớn từ chính doanh nghiệp và một phần cũng từ cơ chế hỗ trợ các chính sách từ Nhà nước.
Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về quá trình thực hiện giải thể doanh nghiệp 2023 này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, liên hệ STARTUPLAND để được tư vấn & hỗ trợ tốt nhất nhé!

Thông tin liên hệ​

STARTUPLAND – VÙNG ĐẤT KHỞI NGHIỆP
Địa chỉ: Fimexco Office – tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Chi nhánh I: 41/3 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Hotline: 088 880 2358
Fanpage: StartupLand
Website: startupland.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top