Tặng file quản lý công nợ phải thu khách hàng rất hay

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Một trong những thành tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thịnh vượng tài chính của một doanh nghiệp là các khoản nợ phải thu.

Mọi doanh nghiệp, dù lớn hay bé và hoạt động trong lĩnh vực nào, cũng luôn phải đối mặt với việc phát sinh công nợ phải thu do người mua nhận hàng trước và thanh toán sau. Vì vậy, trong thời buổi kinh tế cạnh tranh như hiện nay, việc thu hồi công nợ ở doanh nghiệp được xem là cực kỳ quan trọng vì chỉ có thu hồi công nợ mới xoay vòng được đồng vốn, đảm bảo ngân sách không bị thâm hụt quá lớn, hạn chế chiếm dụng vốn.

Nợ xấu, nợ khó đòi bao giờ cũng là nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp vì nó tác động trực tiếp đến nguồn vốn và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đe dọa sự tồn vong của doanh nghiệp.

Điều đáng ngạc nhiên là không có nhiều doanh nghiệp ý thức đúng đắn về vai trò của công tác quản lý tuổi nợ, hạn nợ và thu hồi nợ khiến nợ quá hạn tồn đọng nhiều thì doanh nghiệp bắt buộc phải tăng dự trữ tiền mặt, gây áp lực lên dòng tiền và đương nhiên ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Để các anh chị có thể có cái nhìn tổng quát về công nợ của doanh nghiệp mình, em chia sẻ với mọi người File Quản lý công nợ phải thu do em tự thiết kế.


 • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình công nợ phải thu.
 • File được thiết kế động, sử dụng Chart kết hợp với Combo box và Slicer để có thể xem được dashboard theo từng nhân viên sale, theo khách hàng, theo từng tuổi nợ đến thời điểm lập báo cáo chỉ bằng cách click chọn.
 • Với những công thức excel đơn giản như hàm Vlookup, hàm Sum, hàm If,... các ban quản lý sẽ có cái nhìn tổng quát về các chỉ tiêu như:
  • Số dư công nợ tại thời điểm báo cáo, tỷ lệ nợ quá hạn
  • Số dư công nợ của mỗi năm để xem xét chính sách tính dụng và khả năng thu hồi nợ qua các năm, tìm nguyên nhân tại sao công nợ năm sau lại phát sinh nhiều hơn năm trước và đưa ra các biện pháp quản lý
  • Số dư nợ theo từng tuổi nợ tại thời điểm báo cáo
  • Số dư công nợ theo từng nhân viên sale và chi tiết theo từng khách hàng, sau đó tìm lý do tại sao nhân viên sale này lại bán chịu quá nhiều cho khách hàng đó, có kiểm duyệt chính sách tín dụng rõ ràng không,...
Việc kiểm soát và quản trị rủi ro đối với công nợ phải thu là nhiệm vụ quan trọng của các nhà lãnh đạo. Do đó, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà có những góc nhìn quản trị khác nhau. Mọi người có thể tham khảo thêm một số file quản lý công nợ khác trên diễn đàn nhé:

Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

Ngoài ra, có rất nhiều file khác như dashboard kiểm soát bán hàng, kiểm soát dòng tiền, kiểm soát hàng tồn kho, phân tích chỉ tiêu doanh thu, phân tích báo cáo tài chính, Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính,... mọi người có thể tham khảo và tải về tại diễn đàn nhé:

Ứng dụng Excel kế toán

Anh/chị quan tâm File công nợ phải thu có thể để lại mail e sẽ gửi cho từng người ạ.
Anh cho mình xin file này với nha. tranthanhphuongpy@gmail.com
Thanks
 
Một trong những thành tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thịnh vượng tài chính của một doanh nghiệp là các khoản nợ phải thu.

Mọi doanh nghiệp, dù lớn hay bé và hoạt động trong lĩnh vực nào, cũng luôn phải đối mặt với việc phát sinh công nợ phải thu do người mua nhận hàng trước và thanh toán sau. Vì vậy, trong thời buổi kinh tế cạnh tranh như hiện nay, việc thu hồi công nợ ở doanh nghiệp được xem là cực kỳ quan trọng vì chỉ có thu hồi công nợ mới xoay vòng được đồng vốn, đảm bảo ngân sách không bị thâm hụt quá lớn, hạn chế chiếm dụng vốn.

Nợ xấu, nợ khó đòi bao giờ cũng là nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp vì nó tác động trực tiếp đến nguồn vốn và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đe dọa sự tồn vong của doanh nghiệp.

Điều đáng ngạc nhiên là không có nhiều doanh nghiệp ý thức đúng đắn về vai trò của công tác quản lý tuổi nợ, hạn nợ và thu hồi nợ khiến nợ quá hạn tồn đọng nhiều thì doanh nghiệp bắt buộc phải tăng dự trữ tiền mặt, gây áp lực lên dòng tiền và đương nhiên ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Để các anh chị có thể có cái nhìn tổng quát về công nợ của doanh nghiệp mình, em chia sẻ với mọi người File Quản lý công nợ phải thu do em tự thiết kế.


 • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình công nợ phải thu.
 • File được thiết kế động, sử dụng Chart kết hợp với Combo box và Slicer để có thể xem được dashboard theo từng nhân viên sale, theo khách hàng, theo từng tuổi nợ đến thời điểm lập báo cáo chỉ bằng cách click chọn.
 • Với những công thức excel đơn giản như hàm Vlookup, hàm Sum, hàm If,... các ban quản lý sẽ có cái nhìn tổng quát về các chỉ tiêu như:
  • Số dư công nợ tại thời điểm báo cáo, tỷ lệ nợ quá hạn
  • Số dư công nợ của mỗi năm để xem xét chính sách tính dụng và khả năng thu hồi nợ qua các năm, tìm nguyên nhân tại sao công nợ năm sau lại phát sinh nhiều hơn năm trước và đưa ra các biện pháp quản lý
  • Số dư nợ theo từng tuổi nợ tại thời điểm báo cáo
  • Số dư công nợ theo từng nhân viên sale và chi tiết theo từng khách hàng, sau đó tìm lý do tại sao nhân viên sale này lại bán chịu quá nhiều cho khách hàng đó, có kiểm duyệt chính sách tín dụng rõ ràng không,...
Việc kiểm soát và quản trị rủi ro đối với công nợ phải thu là nhiệm vụ quan trọng của các nhà lãnh đạo. Do đó, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà có những góc nhìn quản trị khác nhau. Mọi người có thể tham khảo thêm một số file quản lý công nợ khác trên diễn đàn nhé:

Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

Ngoài ra, có rất nhiều file khác như dashboard kiểm soát bán hàng, kiểm soát dòng tiền, kiểm soát hàng tồn kho, phân tích chỉ tiêu doanh thu, phân tích báo cáo tài chính, Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính,... mọi người có thể tham khảo và tải về tại diễn đàn nhé:

Ứng dụng Excel kế toán

Anh/chị quan tâm File công nợ phải thu có thể để lại mail e sẽ gửi cho từng người ạ.
gửi cho mình với
nganhqc@gmail.com
 
Một trong những thành tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thịnh vượng tài chính của một doanh nghiệp là các khoản nợ phải thu.

Mọi doanh nghiệp, dù lớn hay bé và hoạt động trong lĩnh vực nào, cũng luôn phải đối mặt với việc phát sinh công nợ phải thu do người mua nhận hàng trước và thanh toán sau. Vì vậy, trong thời buổi kinh tế cạnh tranh như hiện nay, việc thu hồi công nợ ở doanh nghiệp được xem là cực kỳ quan trọng vì chỉ có thu hồi công nợ mới xoay vòng được đồng vốn, đảm bảo ngân sách không bị thâm hụt quá lớn, hạn chế chiếm dụng vốn.

Nợ xấu, nợ khó đòi bao giờ cũng là nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp vì nó tác động trực tiếp đến nguồn vốn và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đe dọa sự tồn vong của doanh nghiệp.

Điều đáng ngạc nhiên là không có nhiều doanh nghiệp ý thức đúng đắn về vai trò của công tác quản lý tuổi nợ, hạn nợ và thu hồi nợ khiến nợ quá hạn tồn đọng nhiều thì doanh nghiệp bắt buộc phải tăng dự trữ tiền mặt, gây áp lực lên dòng tiền và đương nhiên ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Để các anh chị có thể có cái nhìn tổng quát về công nợ của doanh nghiệp mình, em chia sẻ với mọi người File Quản lý công nợ phải thu do em tự thiết kế.


 • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình công nợ phải thu.
 • File được thiết kế động, sử dụng Chart kết hợp với Combo box và Slicer để có thể xem được dashboard theo từng nhân viên sale, theo khách hàng, theo từng tuổi nợ đến thời điểm lập báo cáo chỉ bằng cách click chọn.
 • Với những công thức excel đơn giản như hàm Vlookup, hàm Sum, hàm If,... các ban quản lý sẽ có cái nhìn tổng quát về các chỉ tiêu như:
  • Số dư công nợ tại thời điểm báo cáo, tỷ lệ nợ quá hạn
  • Số dư công nợ của mỗi năm để xem xét chính sách tính dụng và khả năng thu hồi nợ qua các năm, tìm nguyên nhân tại sao công nợ năm sau lại phát sinh nhiều hơn năm trước và đưa ra các biện pháp quản lý
  • Số dư nợ theo từng tuổi nợ tại thời điểm báo cáo
  • Số dư công nợ theo từng nhân viên sale và chi tiết theo từng khách hàng, sau đó tìm lý do tại sao nhân viên sale này lại bán chịu quá nhiều cho khách hàng đó, có kiểm duyệt chính sách tín dụng rõ ràng không,...
Việc kiểm soát và quản trị rủi ro đối với công nợ phải thu là nhiệm vụ quan trọng của các nhà lãnh đạo. Do đó, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà có những góc nhìn quản trị khác nhau. Mọi người có thể tham khảo thêm một số file quản lý công nợ khác trên diễn đàn nhé:

Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

Ngoài ra, có rất nhiều file khác như dashboard kiểm soát bán hàng, kiểm soát dòng tiền, kiểm soát hàng tồn kho, phân tích chỉ tiêu doanh thu, phân tích báo cáo tài chính, Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính,... mọi người có thể tham khảo và tải về tại diễn đàn nhé:

Ứng dụng Excel kế toán

Anh/chị quan tâm File công nợ phải thu có thể để lại mail e sẽ gửi cho từng người ạ.
Cám ơn bạn đã chia sẻ, cho mình xin file qua email nhé: ngocchawm@gmail.com.
Cảm ơn bạn!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top