Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chia sẻ với mọi người file KPI dashboard phân tích chỉ tiêu doanh thu do em tự thiết kế.

View attachment 962686943

 • File được thiết kế rất đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.
 • File sử dụng các hàm excel đơn giản, tự động, giúp mọi người có thể theo dõi tốc độ tăng trưởng doanh thu theo từng nhóm sản phẩm và xem số liệu lũy kế 6 tháng.
 • Công ty sẽ thường xuyên phát triển sản phẩm mới, do đó, việc theo dõi tình hình tăng trưởng của sản phẩm mới và so với toàn công ty là việc hết sức cần thiết, là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra kế hoạch thúc đẩy sản phẩm trong tương lai.
 • Đối với sự tăng trưởng doanh thu, các nhà quản lý trên thế giới cho rằng doanh thu mà tăng trưởng hơn 10% hay giảm mạnh hơn 10% đều là mức đáng chú ý. Chi phí bán hàng tăng hơn 25% so với kỳ trước cũng là một tỷ lệ quá lớn, cần phải xem xét lại.
 • Do đó, dashboard sử dụng các "line" xanh-đỏ-vàng để cho thấy mức tăng trưởng an toàn của doanh thu cũng như chi phí bán hàng hay là cần xem xét lại.
Mọi người quan tâm hãy để lại email e gửi nhé.
nguyenvanthao1302@gmail.com
 
Chia sẻ với mọi người file KPI dashboard phân tích chỉ tiêu doanh thu do em tự thiết kế.

View attachment 962686943

 • File được thiết kế rất đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.
 • File sử dụng các hàm excel đơn giản, tự động, giúp mọi người có thể theo dõi tốc độ tăng trưởng doanh thu theo từng nhóm sản phẩm và xem số liệu lũy kế 6 tháng.
 • Công ty sẽ thường xuyên phát triển sản phẩm mới, do đó, việc theo dõi tình hình tăng trưởng của sản phẩm mới và so với toàn công ty là việc hết sức cần thiết, là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra kế hoạch thúc đẩy sản phẩm trong tương lai.
 • Đối với sự tăng trưởng doanh thu, các nhà quản lý trên thế giới cho rằng doanh thu mà tăng trưởng hơn 10% hay giảm mạnh hơn 10% đều là mức đáng chú ý. Chi phí bán hàng tăng hơn 25% so với kỳ trước cũng là một tỷ lệ quá lớn, cần phải xem xét lại.
 • Do đó, dashboard sử dụng các "line" xanh-đỏ-vàng để cho thấy mức tăng trưởng an toàn của doanh thu cũng như chi phí bán hàng hay là cần xem xét lại.
Mọi người quan tâm hãy để lại email e gửi nhé.
Em xin file tham khảo
leduccong1988@gmail.com
 
Chia sẻ với mọi người file KPI dashboard phân tích chỉ tiêu doanh thu do em tự thiết kế.

View attachment 962686943

 • File được thiết kế rất đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.
 • File sử dụng các hàm excel đơn giản, tự động, giúp mọi người có thể theo dõi tốc độ tăng trưởng doanh thu theo từng nhóm sản phẩm và xem số liệu lũy kế 6 tháng.
 • Công ty sẽ thường xuyên phát triển sản phẩm mới, do đó, việc theo dõi tình hình tăng trưởng của sản phẩm mới và so với toàn công ty là việc hết sức cần thiết, là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra kế hoạch thúc đẩy sản phẩm trong tương lai.
 • Đối với sự tăng trưởng doanh thu, các nhà quản lý trên thế giới cho rằng doanh thu mà tăng trưởng hơn 10% hay giảm mạnh hơn 10% đều là mức đáng chú ý. Chi phí bán hàng tăng hơn 25% so với kỳ trước cũng là một tỷ lệ quá lớn, cần phải xem xét lại.
 • Do đó, dashboard sử dụng các "line" xanh-đỏ-vàng để cho thấy mức tăng trưởng an toàn của doanh thu cũng như chi phí bán hàng hay là cần xem xét lại.
Mọi người quan tâm hãy để lại email e gửi nhé.
cho mình xin file tham khảo
leduccong1988@gmail.com
Thanks!!!!!
 
Use our neon sign with the names of the couple and hang it above their table, illuminating the miniature disco balls or floral decor around it. Neon signs do not have to be straightforward in the physical sense nor do they have to stick to one particular theme; they can also inspire guests to relax and let go of their inhibitions. Create the vibe you want in your wedding neon sign with HeLenLedco beautifully handcrafted, durable, and affordable wedding neon signs!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top