Tặng file Excel tính giá thành định mức và báo cáo chi tiết giá thành

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
File Excel tính giá thành theo phương pháp định mức - dữ liệu kế hoạch/ định mức được nhập chi tiết ở các phần
 • 621: Cập nhật định mức sản phẩm
 • 152: Giá nguyên liệu cập nhật trong kỳ báo cáo
 • 622: Đơn giá nhân công/ giờ và tiêu hao định mức nhân công ở các giai đoạn
 • 627: Chi phí 627/ sản phẩm cập nhật trong kỳ. Thông thường kế toán giá thành sẽ tính lại khoản này và cập nhật đến các bạn kế toán quản trị hàng quý
Báo cáo giá thành sản phẩm

1.JPG

Báo cáo này có thể lọc theo sản phẩm và lọc theo loại chi phí
2.JPG

Lọc chi tiết theo chi phí
3.JPG


Cập nhật giá mua nguyên liệu hàng tháng và chọn tháng cập nhật để hệ thống có số liệu gần với số liệu của kế toán tài chính nhất

Link download: https://drive.google.com/file/d/1j9Xu_TIgaE31KfD5B1LBSxtSYEj9IKDe/view?usp=sharing

Bản quyền: File do CleverCFO biên soạn. Vui lòng không chia sẻ lại/ copy và sử dụng với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào.

Dân Kế Toán
 
File Excel tính giá thành theo phương pháp định mức - dữ liệu kế hoạch/ định mức được nhập chi tiết ở các phần
 • 621: Cập nhật định mức sản phẩm
 • 152: Giá nguyên liệu cập nhật trong kỳ báo cáo
 • 622: Đơn giá nhân công/ giờ và tiêu hao định mức nhân công ở các giai đoạn
 • 627: Chi phí 627/ sản phẩm cập nhật trong kỳ. Thông thường kế toán giá thành sẽ tính lại khoản này và cập nhật đến các bạn kế toán quản trị hàng quý
Báo cáo giá thành sản phẩm

View attachment 962690492
Báo cáo này có thể lọc theo sản phẩm và lọc theo loại chi phí
View attachment 962690493
Lọc chi tiết theo chi phí
View attachment 962690494

Cập nhật giá mua nguyên liệu hàng tháng và chọn tháng cập nhật để hệ thống có số liệu gần với số liệu của kế toán tài chính nhất

Link download: https://drive.google.com/file/d/1j9Xu_TIgaE31KfD5B1LBSxtSYEj9IKDe/view?usp=sharing

Bản quyền: File do CleverCFO biên soạn. Vui lòng không chia sẻ lại/ copy và sử dụng với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào.

Dân Kế Toán
thanks!
 
File Excel tính giá thành theo phương pháp định mức - dữ liệu kế hoạch/ định mức được nhập chi tiết ở các phần
 • 621: Cập nhật định mức sản phẩm
 • 152: Giá nguyên liệu cập nhật trong kỳ báo cáo
 • 622: Đơn giá nhân công/ giờ và tiêu hao định mức nhân công ở các giai đoạn
 • 627: Chi phí 627/ sản phẩm cập nhật trong kỳ. Thông thường kế toán giá thành sẽ tính lại khoản này và cập nhật đến các bạn kế toán quản trị hàng quý
Báo cáo giá thành sản phẩm

View attachment 962690492
Báo cáo này có thể lọc theo sản phẩm và lọc theo loại chi phí
View attachment 962690493
Lọc chi tiết theo chi phí
View attachment 962690494

Cập nhật giá mua nguyên liệu hàng tháng và chọn tháng cập nhật để hệ thống có số liệu gần với số liệu của kế toán tài chính nhất

Link download: https://drive.google.com/file/d/1j9Xu_TIgaE31KfD5B1LBSxtSYEj9IKDe/view?usp=sharing

Bản quyền: File do CleverCFO biên soạn. Vui lòng không chia sẻ lại/ copy và sử dụng với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào.

Dân Kế Toán
em cần học thêm về phần này anh chị cho em xin phương thức liên hệ với ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top