Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay hoàn toàn sử dụng các công thức đơn giản với góc nhìn theo bộ phận và 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu thuần (revenue), chi phí (expense) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)

financial-01.jpg


  • Sử dụng combo box lọc báo cáo theo bộ phận: ACT NSW VIC TAS và lọc các chỉ tiêu: revenue, expense và Ebit
  • Performance Target: Chart rất đặc trưng của báo cáo đo lường của kế toán quản trị so sánh kế hoạch thực tế
  • Chart Expense: sử dụng báo cáo "cuốn chiếu", góc nhìn 12 tháng tròn 1 năm.
  • Sử dụng kỹ thuật Icon set để trình bày dạng "TLights" về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
File đơn giản nhưng rất hay cả nhà ơi. File có bản quyền nên mình không up lên diễn đàn. Comment email bên dưới mình gởi tặng nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top