Tặng cả nhà file báo cáo lãi lỗ có đối chiếu kế hoạch ngân sách sử dụng Power BI

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Tặng cả nhà file báo cáo lãi lỗ có đối chiếu kế hoạch ngân sách sử dụng Power BI - Có thể xem: Cả năm, lũy kế đến thời điểm hiện tại

1632722851495.png


File tải về gồm file Excel dữ liệu và file Pbix hoàn chỉnh

Xem báo cáo online:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWUzMDdmMDctY2JiMy00MjQyLWFiY2EtOTg3OGE0YmRmN2JmIiwidCI6ImFlZGQ2NzdjLTFmMDItNGQ0MS05ZTI3LTQzNzdhNjhkM2YzOCIsImMiOjEwfQ==

Xem video hướng dẫn cách làm:

Tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/18l0Nl5LH9EqjAviK-jK43KdEhtsGWnQD/view?usp=sharing

Nguồn: Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top