sử dụng bảng nháp(tmp) trong sql server

tuannhcs

Member
Hội viên mới
Chào các bạn
1/Trước đây minh viết ứng dụng bằng access mdb,chương trình có 3 file
KT.mde,Dulieu.mdb,Temp.mdb
Temp.mdb: là nói chưa các table nháp(tmp)
Và khi chạy trong lan file temp.mdb được đặt ở các máy trạm
2/Nay mình chuyển ứng dụng lên SQL SERVER và máy trạm là access project
Các file DuLieu.mdb,Temp.mdb được đưa vào 1 file .mdf của CSDL SQL SERVER
Khi chạy trong mạng LAN sẽ xảy ra trường hợp
User1 Thực hiện lệnh

Delete From Table1_Tmp
INSERT INTO Table1_Tmp
....
....
User2 Thực hiện lệnh

Delete From Table1_Tmp
INSERT INTO Table1_Tmp
....
....
Nếu cùng 1thời điểm nhiều USER cùng thực hiện các lệnh như USER1,USER2 thì sẽ dẫn tới
Kết quả hiển thị sai ở các máy trạm
Vậy có cách nào khắc phục trường hợp khi nhiều user cùng thực hiện các lệnh như user1,user2
mà vẫn hiển thị kết quả đúng cho mọi trường hợp trên các máy trạm không
Rất mong ý kiến trợ giúp của các bạn
Xin chân thành cảm ơn!
 
Ðề: sử dụng bảng nháp(tmp) trong sql server

Thêm vào cái bảng tạm một cái field userId, lúc đó thì
DELETE FROM tmp WHERE UserId = @UserId
INSERT INTO tmp(..., UserId) SELECT ....., @UserId FROM .....
 
Ðề: sử dụng bảng nháp(tmp) trong sql server

Mình cảm ơn trợ giúp của bạn phatnq2002
Minh đã làm theo cách của bạn,nhưng nó lại xảy ra hiện tượng thế này
ơ tạo máy chủ luôn cho kết quả đúng
ở máy trạm lúc đúng lúc sai,mình cũng chưa hiểu nguyên nhân tại sao
mong ý kiến trợ giúp của bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top