So Sánh Biên Lơi Nhuận Thuần Trong 2 Năm và Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
Để ôn lại và hiểu rõ thêm các chỉ số đã được trình bày ở một số bài viết trước, dưới đây là một ví dụ để tính toán và so sánh chỉ số giữa 2 năm với nhau.
1718098023817.png

Với Số liệu được cho sẵn vào năm đầu tiên, có thể dễ dàng tính toán được Biên Lợi Nhuận Thuần dựa vào Lợi Nhuận Sau Thuế và Doanh Thu. Tiếp theo, với giả định vào năm thứ 2, chúng ta có thể tính toán các số liệu trên Báo Cáo Hoạt Động Và Kinh Doanh vào năm sau. Qua đó tính toán được Biên Lợi Nhuận vào thời điểm này.
Việc doanh thu tăng thêm 11%. Chúng ta có thể tính bằng 2 cách: 2,630,000 + (2,630,000 x 11%) = 2,919,300 hoặc 2,630,000 x (100% + 11%). Điều này cũng tương tự với chỉ tiêu Giá Vốn Hàng Bán hoặc bất kì chỉ tiêu nào khi có sự thay đổi.

Thông qua ví dụ nhỏ trên, chúng ta đã ôn lại được về Biên Lợi Nhuận Thuần và thứ tự sắp xếp những chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh một cách ngắn gọn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top