QUY TRÌNH LÀM KẾ TOÁN TM&DV TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

Admin Sàn kế toán

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
I. Bước 1: Tập hợp chứng từ
II. Bước 2: Phản ánh chứng từ
III. Bước 3: Tập hợp chi phí
IV. Bước 4: Bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh
V. Bước 5: Lên cân đối tài khoản
VI. Bước 6: Lên báo cáo tài chính (Dựa vào Bảng cân đối tài khoản)
Xem chi tiết tại: https://sanketoan.vn/tin-tuc/quy-trinh-lam-ke-toan-tmdv-tren-phan-mem-ke-toan-misa
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top