PM FAST , sổ cái 242 không khớp SCT 2421 ( chỉ có 1 tk bậc 1 của 242)

PHẠM LƠ

New Member
Hội viên mới
Năm 2020: Số dư 242, 2421 khớp, chuyển sang 2021 số dư 2421 và 242 đầu kì lại khác nhau? anh chị cho em cách kiểm tra xử lý. thanks cả nhà :)
 
Nếu do phần mềm lỗi thì nhờ PM can thiệp chỉnh. Nếu đầu kỳ mỗi năm chỉnh được mà ko biết nguyên nhân gì cần xử lý luôn để làm báo cáo thì đối chiếu chi tiết số 2021 với 2020 rồi chỉnh đầu kỳ 2021.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top