Phần mềm kế toán hộ kinh doanh, cá nhân thông tư số 88/2021/TT-BTC

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN THÔNG TƯ SỐ 88/2021/TT-BTC

––––––––––––––––––––––––––––––––

Hộ kinh doanh, cá nhân Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/ 2021 của Bộ Tài chính

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây
:

I-Các chứng từ quy định tại Thông tư này

  • Phiếu thu - Mẫu số 01-TT
  • Phiếu chi - Mẫu số 02-TT
  • Phiếu nhập - Mẫu số 03-VT
  • Phiếu xuất kho - Mẫu số 04-VT
––––––––––––––––––––––––––––––––

II-Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:


  • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ-Mẫu số S1- HKD
  • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu số S2-HKD
  • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh-Mẫu số S3-HKD
  • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN-Mẫu số S4-HKD
  • Sổ quỹ tiền mặt-Mẫu số S6-HKD
  • Sổ tiền gửi ngân hàng-Mẫu số S7-HKD
Password: chudinhxinh@

Phiên bản số 01

+Link:
https://www.mediafire.com/file/3k23bfx01zgzz72/2022+Tax+-TT188-Chu+Dinh+Xinh+Phien+ban+01.rar/file
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top