Phân biệt tài khoản 515 và 711

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi phuthuylucky, 1/9/10.

 1. phuthuylucky

  phuthuylucky New Member Hội viên mới

  Em thường hay bị nhầm lẫn giữa hai TK 515 và TK 711, những khoản nào thì được đưa vào TK 515, những khoản nào thì đưa vào TK 711. Các anh chị làm ơn giúp em nhe. Thanks!!!
   

 2. lysucha

  lysucha Siêu chảnh Hội viên mới

  Ðề: Phân biệt tài khoản 515 và 711

  Bạn đọc 2 đoạn trích bên dưới nhé:

  Đặc điểm của TK 515:
  Đặc điểm TK 711:
   
 3. Love You

  Love You Đa tình nhất DKT, Hội viên mới

  Ðề: Phân biệt tài khoản 515 và 711

  [TABLE]TÀI KHOẢN 515| TÀI KHOẢN 711

  DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH| THU NHẬP KHÁC


  Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.Doanh thu hoạt động tài chính gồm:- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;. . .- Cổ tức lợi nhuận được chia;- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;- Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;- Lãi tỷ giá hối đoái;- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU;1. Doanh thu hoạt động tài chính được phản ánh trên Tài khoản 515 bao gồm các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia và các hoạt động tài chính khác được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền.2. Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán chứng khoán, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ phiếu.3. Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá ngoại tệ bán ra và giá ngoại tệ mua vào.4. Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.5. Đối với khoản thu nhập từ nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, doanh thu được ghi nhận vào TK 515 là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc.KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH; Bên Nợ:- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.Bên Có:- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia;- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết;- Chiết khấu thanh toán được hưởng;- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh;- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoại tệ;- Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mực tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh;- Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) đã hoàn thành đầu tư vào doanh thu hoạt động tài chính;- Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.|Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm:- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ;- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; - Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có);- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 711 - THU NHẬP KHÁC; Bên Nợ:- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.[/TABLE]
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/9/10
 4. Duong tu tim

  Duong tu tim Member Hội viên mới

  Ðề: Phân biệt tài khoản 515 và 711

  Bạn chỉ cần nhớ 1 cách đơn giản đó là: 711 có nghĩa là thu nhập khác, mà từ khác ở đây có nghĩa là ngoài dự tính của doanh nghiệp - xảy ra bất ngờ, ví dụ như: đem tài sản cố định đi góp vốn mà hội đồng đánh giá GT TSCĐ cao hơn giá trị còn lại thì phần chênh lệch đó được đưa vào thu nhập khác, hay là trong các trường hợp thanh lý, khách hàng vi phạm hợp đồng...
  Còn những cái nào mà trong tính toán đến thời điểm đó nó sẽ diễn ra và xác định được giá trị cụ thể của khoản đó là bao nhiêu thì đưa vào doanh thu thôi. :dangiuqua:
   
 5. Ðề: Phân biệt tài khoản 515 và 711

  Theo mình,
  Không kể doanh thu bán hàng, doanh thu nào mà có được từ "tiền sinh ra tiền" thì cho vào 515. Ngược lại thì cho vào 711
   
 6. manhkhan

  manhkhan Member Hội viên mới

  Ðề: Phân biệt tài khoản 515 và 711

  tk 711

  Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;

  - Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

  - Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;

  - Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

  - Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ;

  - Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;

  - Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;

  - Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có);

  - Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;

  - Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/13
 7. haiyen2009

  haiyen2009 New Member Hội viên mới

  CHO E HỎI LÀ VỐN GÓP MỚI LÀ THU NHẬP KHÁC HAY LÀ DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Ạ?
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.