Phân biệt lợi nhuận và dòng tiền

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Hiểu được sự khác biệt giữa dòng tiền kinh doanh và lợi nhuận hoặc thu nhập ròng có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại đối với doanh nghiệp của bạn. Lợi nhuận có vẻ tốt trong các báo cáo kinh doanh của bạn và chúng có thể giúp bạn đạt được tài chính, nhưng dòng tiền có thể quan trọng hơn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của bạn trong thời kỳ khó khăn.

1628240039049.png


Bài viết này sẽ khám phá các khái niệm về lợi nhuận và dòng tiền, phần chúng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh cho các mục đích kế toán và thuế, và khi nào mỗi khái niệm là quan trọng nhất.

Bài học chính
  • Dòng tiền là dòng tiền hàng ngày trong tài khoản séc kinh doanh của bạn và các nguồn tiền có khả năng thanh toán nhanh khác.
  • Lợi nhuận kinh doanh là thu nhập kinh doanh của bạn trừ đi các chi phí kinh doanh trên báo cáo kế toán và trên tờ khai thuế của bạn.
  • Sự khác biệt chính giữa hai khái niệm này là lợi nhuận bao gồm một số loại chi phí không dùng tiền mặt.
  • Dòng tiền rất quan trọng khi bắt đầu kinh doanh và trong thời điểm doanh thu thấp.
  • Lợi nhuận rất quan trọng trong việc thuyết phục người cho vay và nhà đầu tư về khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp của bạn
Lợi nhuận kinh doanh và Thu nhập ròng

Lợi nhuận và thu nhập ròng thường bị nhầm lẫn. Về cơ bản, chúng giống nhau. Lợi nhuận là một báo cáo kế toán cho thấy kết quả của việc trừ đi các chi phí từ thu nhập của một doanh nghiệp. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có thu nhập trong năm là 50.000 đô la và chi phí là 30.000 đô la, thì doanh nghiệp có lợi nhuận là 20.000 đô la.

Một doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận của mình trên báo cáo lãi và lỗ (đôi khi được gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh), cho thấy thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian.

Thu nhập ròng được tính theo cách tương tự với lợi nhuận bằng cách bắt đầu với tổng thu nhập kinh doanh và trừ đi các loại chi phí để có tổng thu nhập ròng. Sở Thuế vụ (IRS) sử dụng thuật ngữ “thu nhập ròng” trong các tờ khai thuế kinh doanh.

Ví dụ: một chủ doanh nghiệp duy nhất có thể tính toán thu nhập ròng của hoạt động kinh doanh của họ như một phần của tờ khai thuế cá nhân của họ. Sau đó, tính toán thu nhập ròng được bao gồm trên tờ khai thuế cá nhân của chủ sở hữu cùng với tất cả phần thu nhập còn lại của chủ doanh nghiệp.

Tiền mặt và Dòng tiền

Tiền mặt có nghĩa là tiền tại quỹ, một tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp có giá trị vì nó có thể được sử dụng để thanh toán các chi phí mà không bị chậm trễ. Các loại tiền mặt là séc kinh doanh, tiết kiệm, tài khoản thị trường tiền tệ của bạn và các loại khác mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để thanh toán.

Một số loại tài sản kinh doanh khác được gọi là “các khoản tương đương tiền” vì chúng có thể được chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt để thanh toán các hóa đơn. Các loại phổ biến nhất là tài khoản phải thu (tiền khách hàng nợ), thị trường chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) và hàng tồn kho.

Dòng tiền đề cập đến sự di chuyển của tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn, thường là thông qua tài khoản, séc kinh doanh của bạn. Nếu dòng tiền ròng dương (tiền vào nhiều hơn đi ra), điều đó tốt cho doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, nếu nó tiêu cực, có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang chi tiêu nhiều hơn số tiền thu được từ khách hàng.

Các doanh nghiệp theo dõi và báo cáo dòng tiền của họ trong một năm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo bắt đầu bằng tiền và các khoản tương đương tiền vào đầu năm và kết thúc những khoản này vào cuối năm.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top