Phần 6: Kỹ thuật phân tích rủi ro định tính: Phân tích PESTLE ở doanh nghiệp dịch vụ.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
1. Quy trình phân tích Phân Tích PESTLE ở Doanh nghiệp dịch vụ.

Quy trình phân tích ở doanh nghiệp dịch vụ thường bao gồm một số bước cụ thể. Dưới đây là một quy trình phân tích PESTLE cơ bản:
 • Xác Định Mục Tiêu Phân Tích:
  • Xác định mục tiêu chính của việc thực hiện phân tích PESTLE. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá môi trường kinh doanh tổng thể hoặc tập trung vào một dự án cụ thể.
 • Xác Định Yếu Tố PESTLE Liên Quan:
  • Xác định các yếu tố chính trong mỗi lĩnh vực PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp dịch vụ. Điều này có thể bao gồm các chính sách chính trị, xu hướng kinh tế, thay đổi xã hội, tiến triển công nghệ, quy định pháp lý, và ảnh hưởng môi trường.
 • Thu Thập Dữ Liệu:
  • Tiến hành thu thập dữ liệu liên quan đến mỗi yếu tố PESTLE. Dữ liệu có thể bao gồm các báo cáo nghiên cứu, thông tin từ các nguồn tin tức, số liệu thống kê kinh tế, và thông tin từ các tổ chức quản lý.
 • Phân Tích Dữ Liệu:
  • Đánh giá ảnh hưởng và tầm quan trọng của mỗi yếu tố PESTLE đối với doanh nghiệp dịch vụ. Xác định cơ hội và thách thức có thể phát sinh từ mỗi yếu tố.
 • Tính Toán Rủi Ro và Cơ Hội:
  • Đánh giá rủi ro và cơ hội tương lai dựa trên các yếu tố PESTLE đã xác định. Xác định mức độ ảnh hưởng và xác suất xảy ra của mỗi rủi ro hoặc cơ hội.
 • Xây Dựng Chiến Lược Tương Ứng:
  • Dựa trên phân tích PESTLE, xây dựng chiến lược để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro. Điều này có thể bao gồm các điều chỉnh chiến lược kinh doanh, quảng cáo, phát triển sản phẩm, và các chiến lược khác.
 • Theo Dõi và Đánh Giá Liên Tục:
  • Liên tục theo dõi các yếu tố PESTLE và cập nhật phân tích khi có thay đổi trong môi trường kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt và thích ứng nhanh chóng với sự biến động.
 • Báo Cáo và Chia Sẻ Thông Tin:
  • Tạo báo cáo chi tiết về phân tích PESTLE và chia sẻ thông tin với các bộ phận quản lý và quyết định chiến lược khác trong doanh nghiệp.
Quy trình này giúp doanh nghiệp dịch vụ hiểu rõ môi trường kinh doanh xung quanh và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên những thông tin quan trọng về các yếu tố chính của môi trường đó.

2. Ví dụ phân tích Phân Tích PESTLE ở doanh nghiệp Doanh nghiệp dịch vụ.

Dưới đây là một ví dụ về phân tích PESTLE ở doanh nghiệp dịch vụ và các giải pháp:

Ví dụ: Doanh Nghiệp Dịch Vụ Kỹ Thuật Số (Digital Marketing Agency)

Phân Tích PESTLE:

 • Chính Trị (Political):
  • Vấn Đề: Thay đổi chính sách quảng cáo trực tuyến và quy định về bảo mật dữ liệu.
  • Ảnh Hưởng: Giảm sự linh hoạt trong việc theo đuổi chiến lược quảng cáo và tăng chi phí tuân thủ quy định bảo mật.
 • Kinh Tế (Economic):
  • Vấn Đề: Suy giảm ngân sách quảng cáo của các doanh nghiệp do tác động của khủng hoảng kinh tế.
  • Ảnh Hưởng: Giảm doanh thu và áp đặt áp lực tăng cường giá trị thêm cho khách hàng.
 • Xã Hội (Social):
  • Vấn Đề: Xu hướng tăng cường ý thức về quảng cáo có ý nghĩa và bền vững.
  • Ảnh Hưởng: Cần phát triển chiến lược quảng cáo phản ánh giá trị xã hội và môi trường.
 • Công Nghệ (Technological):
  • Vấn Đề: Tiến triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ quảng cáo đa kênh.
  • Ảnh Hưởng: Cần đầu tư vào đào tạo nhân sự và cập nhật công nghệ để duy trì sự cạnh tranh.
 • Pháp Lý (Legal):
  • Vấn Đề: Thay đổi quy định bảo vệ quyền riêng tư và đối phó với rủi ro pháp lý trong quảng cáo trực tuyến.
  • Ảnh Hưởng: Yêu cầu cập nhật chính sách bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý.
 • Môi Trường (Environmental):
  • Vấn Đề: Tăng cường yêu cầu về quảng cáo thân thiện với môi trường.
  • Ảnh Hưởng: Phát triển chiến lược quảng cáo và sản phẩm có tác động tích cực đến môi trường.
Giải Pháp:
 • Chính Trị (Political):
  • Giải Pháp: Tăng cường hợp tác với các cơ quan chính phủ và duy trì sự linh hoạt trong chiến lược quảng cáo để đối phó với thay đổi chính sách.
 • Kinh Tế (Economic):
  • Giải Pháp: Tìm kiếm đối tác chiến lược để chia sẻ chi phí quảng cáo và tăng cường dịch vụ giá trị thêm.
 • Xã Hội (Social):
  • Giải Pháp: Phát triển chiến lược quảng cáo tập trung vào giá trị xã hội và triển khai chiến dịch xã hội.
 • Công Nghệ (Technological):
  • Giải Pháp: Đào tạo và phát triển nhân sự để nắm vững công nghệ mới, đồng thời liên tục cập nhật công nghệ quảng cáo.
 • Pháp Lý (Legal):
  • Giải Pháp: Tổ chức đào tạo định kỳ về quy định bảo vệ quyền riêng tư và thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp lý định kỳ.
 • Môi Trường (Environmental):
  • Giải Pháp: Phát triển chiến lược quảng cáo tập trung vào bền vững và thực hiện các biện pháp để giảm tác động môi trường.
Phân tích PESTLE giúp doanh nghiệp định hình chiến lược của mình để tận dụng cơ hội và đối phó với thách thức từ môi trường xã hội, kinh tế, chính trị, công nghệ, pháp lý, và môi trường. Giải pháp được thiết kế để linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng với biến động trong môi trường kinh doanh.

3. Một số tình huồng và giải pháp khi phân tích PESTLE ở doanh nghiệp dịch vụ.

Dưới đây là một số tình huống về phân tích PESTLE cho doanh nghiệp dịch vụ. Các ví dụ này thể hiện cách phân tích PESTLE có thể áp dụng cho nhiều loại doanh nghiệp dịch vụ và giúp xác định cơ hội và thách thức từ môi trường xã hội, kinh tế, chính trị, pháp lý, công nghệ, và môi trường.

1. Tình huống 1 - Doanh Nghiệp Dịch Vụ Tài Chính:
 • Yếu Tố Chính Trị:
  • Phân Tích: Chính sách thuế và quy định ngành tài chính.
  • Giải Pháp: Điều chỉnh chiến lược đầu tư và quảng cáo dựa trên biến động thuế và chính sách tài chính.
  • Hướng Xử Lý: Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng dịch vụ tuân thủ đầy đủ với chính sách thuế và quy định ngành.
 • Yếu Tố Kinh Tế:
  • Phân Tích: Biến động lãi suất và thị trường tài chính toàn cầu.
  • Giải Pháp: Điều chỉnh lãi suất cung ứng và chiến lược đầu tư dựa trên tình hình kinh tế toàn cầu.
  • Hướng Xử Lý: Diversify danh mục đầu tư để giảm rủi ro từ biến động tỷ giá và tình hình kinh tế toàn cầu.
 • Yếu Tố Xã Hội:
  • Phân Tích: Xu hướng tiêu dùng và thái độ đối với dịch vụ tài chính.
  • Giải Pháp: Phát triển sản phẩm và dịch vụ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
  • Hướng Xử Lý: Phát triển chiến lược tiếp thị đa dạng để thu hút và giữ chân nhiều đối tượng khách hàng.
 • Yếu Tố Công Nghệ:
  • Phân Tích: Tiến triển công nghệ trong ngành tài chính số.
  • Giải Pháp: Đầu tư vào công nghệ mới để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng tính bảo mật.
  • Hướng Xử Lý: Đầu tư vào công nghệ mới để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng cường bảo mật.
 • Yếu Tố Pháp Lý:
  • Phân Tích: Thay đổi quy định về bảo mật thông tin khách hàng.
  • Giải Pháp: Tăng cường biện pháp an ninh và tuân thủ pháp luật để bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Hướng Xử Lý: Duy trì sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định pháp luật về bảo mật thông tin và quyền lợi khách hàng.
 • Yếu Tố Môi Trường:
  • Phân Tích: Xu hướng đầu tư xanh và bền vững trong ngành tài chính.
  • Giải Pháp: Phát triển sản phẩm và chiến lược đầu tư thân thiện với môi trường.
  • Hướng Xử Lý: Phát triển và quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Tình huống 2. Doanh Nghiệp Dịch Vụ Du Lịch:
 • Yếu Tố Chính Trị:
  • Phân Tích: Chính sách visa và thị thực cho du khách quốc tế.
  • Giải Pháp: Hợp tác chặt chẽ với chính phủ để đơn giản hóa thủ tục và thuận tiện cho du khách.
  • Hướng Xử Lý: Đề xuất các giải pháp cho chính phủ để đơn giản hóa thủ tục visa và thị thực cho du khách quốc tế.
 • Yếu Tố Kinh Tế:
  • Phân Tích: Biến động tỷ giá và tình hình kinh tế toàn cầu.
  • Giải Pháp: Điều chỉnh giá cả và các gói du lịch dựa trên tình hình kinh tế.
  • Hướng Xử Lý: Tạo ra các chương trình khuyến mãi và giảm giá linh hoạt để thích ứng với thị trường và biến động kinh tế.
 • Yếu Tố Xã Hội:
  • Phân Tích: Xu hướng du lịch bền vững và trải nghiệm địa phương.
  • Giải Pháp: Phát triển các tour du lịch bền vững và hợp tác với cộng đồng địa phương.
  • Hướng Xử Lý: Phát triển các tour du lịch bền vững và tăng cường quảng bá về trải nghiệm địa phương.
 • Yếu Tố Công Nghệ:
  • Phân Tích: Ứng dụng di động và trải nghiệm thực tế ảo trong ngành du lịch.
  • Giải Pháp: Phát triển ứng dụng di động và cung cấp trải nghiệm ảo để tăng cường trải nghiệm du khách.
  • Hướng Xử Lý: Phát triển ứng dụng di động và trải nghiệm thực tế ảo để cung cấp thông tin và trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
 • Yếu Tố Pháp Lý:
  • Phân Tích: Quy định an toàn và bảo vệ khách hàng.
  • Giải Pháp: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và cung cấp thông tin chi tiết về an toàn cho du khách.
  • Hướng Xử Lý: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn và bảo vệ khách hàng, cung cấp thông tin an toàn chi tiết.
 • Yếu Tố Môi Trường:
  • Phân Tích: Ảnh hưởng của du lịch đối với môi trường địa phương.
  • Giải Pháp: Thực hiện các chiến lược bảo vệ môi trường và giáo dục du khách về bảo vệ môi trường.
  • Hướng Xử Lý: Đầu tư vào các dự án bảo vệ môi trường và giáo dục du khách về ý thức bảo vệ môi trường.
Tình huống 3. Doanh Nghiệp Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin:
 • Yếu Tố Chính Trị:
  • Phân Tích: Chính sách quy định về an ninh mạng và quyền riêng tư.
  • Giải Pháp: Đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ tuân thủ các quy định về an ninh và quyền riêng tư.
  • Hướng Xử Lý: Đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ tuân thủ các quy định mới về an ninh mạng và quyền riêng tư.
 • Yếu Tố Kinh Tế:
  • Phân Tích: Thị trường tài chính và chiến lược đầu tư của doanh nghiệp.
  • Giải Pháp: Điều chỉnh giá cả và chiến lược đầu tư dựa trên biến động kinh tế.
  • Hướng Xử Lý: Điều chỉnh giá và chiến lược đầu tư dựa trên tình hình thị trường và biến động kinh tế.
 • Yếu Tố Xã Hội:
  • Phân Tích: Nhu cầu người tiêu dùng đối với dịch vụ và sản phẩm công nghệ.
  • Giải Pháp: Phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
  • Hướng Xử Lý: Phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
 • Yếu Tố Công Nghệ:
  • Phân Tích: Các xu hướng công nghệ mới và tiến triển trong ngành.
  • Giải Pháp: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để duy trì sự tiên phong trong công nghệ.
  • Hướng Xử Lý: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để duy trì sự tiên phong trong công nghệ.
 • Yếu Tố Pháp Lý:
  • Phân Tích: Quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
  • Giải Pháp: Bảo vệ sở hữu trí tuệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền.
  • Hướng Xử Lý: Bảo vệ sở hữu trí tuệ và tuân thủ các quy định về bản quyền.
 • Yếu Tố Môi Trường:
  • Phân Tích: Ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường.
  • Giải Pháp: Phát triển và thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thân thiện với môi trường.
  • Hướng Xử Lý: Phát triển và thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ công nghệ thân thiện với môi trường.
Các tình huống và hướng xử lý này mang lại sự linh hoạt và khả năng thích ứng cho doanh nghiệp trong bối cảnh biến động của môi trường kinh doanh. Quan trọng nhất, doanh nghiệp cần liên tục theo dõi và đánh giá lại chiến lược của mình để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng được những thay đổi nhanh chóng từ môi trường xung quanh.

4. Một số bài tập phân tích PESTLE ở doanh nghiệp dịch vụ.

Dưới đây là một số bài tập phân tích PESTLE cho doanh nghiệp dịch vụ. Hãy xem xét và cố gắng áp dụng phương pháp PESTLE để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố chính từ môi trường xã hội, kinh tế, chính trị, công nghệ, pháp lý, và môi trường đối với doanh nghiệp dịch vụ cụ thể.

Bài Tập 1: Dịch Vụ Streaming Video
 • Yếu Tố Chính Trị: Phân tích tác động của các biện pháp kiểm soát nội dung trực tuyến và quy định về bản quyền đối với dịch vụ streaming video.
 • Yếu Tố Kinh Tế: Đánh giá ảnh hưởng của biến động lãi suất và thu nhập của người tiêu dùng đến đăng ký và sử dụng dịch vụ streaming.
 • Yếu Tố Xã Hội: Xác định xu hướng xem phim tại nhà và sự thay đổi trong thói quen giải trí của khách hàng.
 • Yếu Tố Công Nghệ: Phân tích cơ hội và thách thức của các tiến triển trong công nghệ streaming và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
 • Yếu Tố Pháp Lý: Đánh giá các thách thức về quản lý dữ liệu và tuân thủ quy định bảo vệ quyền riêng tư trong ngành dịch vụ streaming.
 • Yếu Tố Môi Trường: Xem xét chiến lược bền vững của doanh nghiệp và cơ hội để giảm ảnh hưởng môi trường của việc streaming video.
Bài Tập 2: Dịch Vụ Giao Hàng Thức Ăn
 • Yếu Tố Chính Trị: Phân tích các chính sách liên quan đến dịch vụ giao hàng thức ăn, ví dụ như thuế và quy định về vận chuyển thực phẩm.
 • Yếu Tố Kinh Tế: Đánh giá tác động của tình hình kinh tế và biến động giá nguyên liệu đến chi phí vận chuyển và giá cả sản phẩm.
 • Yếu Tố Xã Hội: Xác định thay đổi trong thói quen ẩm thực và yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng thức ăn.
 • Yếu Tố Công Nghệ: Phân tích ảnh hưởng của công nghệ đặt hàng trực tuyến và ứng dụng di động đến doanh nghiệp giao thức ăn.
 • Yếu Tố Pháp Lý: Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định vận chuyển thức ăn.
 • Yếu Tố Môi Trường: Xem xét các chiến lược giảm tác động môi trường của doanh nghiệp và cơ hội để sử dụng gói đóng gói và vận chuyển thân thiện với môi trường.
Bài Tập 3: Dịch Vụ Trực Tuyến Giáo Dục
 • Yếu Tố Chính Trị: Phân tích ảnh hưởng của chính sách về giáo dục trực tuyến và nguồn lực chính trị đối với ngành công nghiệp này.
 • Yếu Tố Kinh Tế: Đánh giá tác động của tình hình kinh tế và nguồn tài trợ giáo dục đối với giá cả và sự tiếp cận của học viên.
 • Yếu Tố Xã Hội: Xác định xu hướng học trực tuyến và thách thức của việc cung cấp giáo dục công bằng và đa dạng.
 • Yếu Tố Công Nghệ: Phân tích cơ hội của công nghệ mới trong việc cải thiện trải nghiệm học tập trực tuyến và thúc đẩy sự tương tác.
 • Yếu Tố Pháp Lý: Đánh giá các quy định về bảo vệ quyền riêng tư học viên và quy định về giáo dục trực tuyến.
 • Yếu Tố Môi Trường: Xem xét ảnh hưởng của giáo dục trực tuyến đối với môi trường và cơ hội để thúc đẩy chiến lược giáo dục bền vững.
Những bài tập này giúp bạn áp dụng phương pháp PESTLE vào các ngành dịch vụ cụ thể và phát triển khả năng phân tích ảnh hưởng của môi trường xã hội, kinh tế, chính trị, công nghệ, pháp lý, và môi trường đối với doanh nghiệp.

5. Một số kinh nghiệm khi phân tích Phân Tích PESTLE ở doanh nghiệp dịch vụ.

Khi thực hiện Phân Tích PESTLE ở doanh nghiệp dịch vụ, có một số kinh nghiệm quan trọng mà bạn có thể cân nhắc:
 • Điều Tra Tất Cả Các Khía Cạnh: Đảm bảo rằng bạn đã xem xét và đánh giá đầy đủ tất cả các yếu tố PESTLE: Political (Chính trị), Economic (Kinh tế), Social (Xã hội), Technological (Công nghệ), Legal (Pháp lý), và Environmental (Môi trường).
 • Liên Kết Các Yếu Tố Với Nhau: Hiểu rằng các yếu tố PESTLE thường liên kết với nhau. Ví dụ, biến động kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động và thói quen tiêu dùng. Cố gắng đánh giá tác động tương hỗ và tương đối giữa các yếu tố.
 • Dự Báo Tương Lai: Không chỉ tập trung vào tình hình hiện tại, mà còn cố gắng dự báo tương lai dựa trên xu hướng và biến động dự kiến trong các yếu tố PESTLE.
 • Tìm Hiểu Về Phương Thức Đánh Giá Rủi Ro và Cơ Hội: Phân tích PESTLE thường đi kèm với việc đánh giá rủi ro và cơ hội. Hãy sử dụng các công cụ như ma trận SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) để hiểu rõ hơn về các yếu tố này.
 • Tham Gia Cộng Đồng và Mạng Lưới: Tham gia các cộng đồng ngành và mạng lưới kinh doanh để cập nhật thông tin và ý kiến về các yếu tố PESTLE có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp dịch vụ của bạn.
 • Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Định: Đảm bảo rằng bạn hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp dịch vụ của bạn, bao gồm cả các yếu tố pháp lý từ phân tích PESTLE.
 • Tạo Nền Tảng Cho Chiến Lược Tương Lai: Sử dụng phân tích PESTLE để xây dựng nền tảng cho chiến lược tương lai của doanh nghiệp. Điều này giúp bạn thích ứng linh hoạt với biến động trong môi trường kinh doanh.
 • Theo Dõi Thường Xuyên: Môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi, do đó, quan trọng để theo dõi và đánh giá lại phân tích PESTLE của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng chiến lược của bạn vẫn phản ánh đúng môi trường xung quanh.
 • Tạo Điểm Độc Lập: Không chỉ tập trung vào thông tin chung, mà còn tìm kiếm và phân tích các yếu tố đặc biệt và duy nhất cho doanh nghiệp dịch vụ của bạn. Điều này giúp tạo ra sự độc đáo và cạnh tranh.
 • Chủ Động Đối Mặt với Biến Động: Sẵn sàng chủ động đối mặt với những thay đổi có thể xảy ra và có chiến lược để tận dụng cơ hội, cũng như giảm thiểu rủi ro.
Phân tích PESTLE không chỉ là công cụ đánh giá môi trường mà còn là một phần quan trọng của quá trình lập kế hoạch chiến lược. Bằng cách hiểu rõ các yếu tố này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ môi trường xã hội, kinh tế, chính trị, công nghệ, pháp lý, và môi trường.
Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top