Những CV về thuế GTGT được ban hàng trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

thanhduy.nd

New Member
Hội viên mới
Những CV về thuế GTGT được ban hành trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 4073/TCT-PCCS ngày 3 tháng 11 năm 2006 về việc Chính sách thuế GTGT.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 4071/TCT-PCCS ngày 3 tháng 11 năm 2006 về việc Thuế GTGT đối với hàng hoá cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 4045/TCT-DNNN ngày 01 tháng 11 năm 2006về việc Hoàn thuế GTGT.

+ Công văn của Bộ Tài chính số 7450/BTC- TCT ngày 19 tháng 6 năm 2006 về việc Thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 2071/TCT-PCCS ngày 12 tháng 6 năm 2006 v/v thuế GTGT đối với dịch vụ đào tạo.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1948/TCT-PCCS ngày 02 tháng 6 năm 2006 v/v Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng lắp đặt và thuế đối với chuyển nhượng cầu thủ.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1857/TCT-PCCS ngày 30 tháng 5 năm 2006 v/v Thuế suất thuế GTGT.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1713/TCT-PCCS ngày 15 tháng 5 năm 2006 v/v thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê xe thi công công trình.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1470/TCT-PCCS ngày 21 tháng 4 năm 2006 v/v thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê kho ngoại quan.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1185/TCT-PCCS ngày 03 tháng 4 năm 2006 v/v thuế GTGT đối với hoạt động giao khoán đất nông nghiệp.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1112/TCT-DNNN ngày 29 tháng 3 năm 2006 v/v thuế suất thuế GTGT.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1010 /TCT-DNNN ngày 20 tháng 3 năm 2006 v/v Thuế suất thuế GTGT.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 837/TCT-PCCS ngày 09 tháng 3 năm 2006 v/v sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 403/TCT-DNNN ngày 25/01/2006 v/v Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 109/TCT-PCCS ngày 11 tháng 01 năm 2006 v/v hợp đồng mua bán ngoại thương.

+ Công văn của Bộ Tài chính số 340 /BTC-TCT ngày 10 tháng 01 năm 2006 v/v Khấu trừ thuế GTGT.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top