Nhờ giải đáp: ảnh hưởng của Tài sản dở dang dài hạn đến hiệu quả sử dụng vốn

xemvadown

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người,
Em có bài tập về phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ......
Tài sản dở dang dài hạn mà chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, chiếm trên 35% tổng tài sản
Nhờ anh chị phân tích ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.
Xin cảm ơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top