Nhờ a chị xem giúp e 2 câu tình huống kiểm toán này với ạ :((

rptmi

New Member
Hội viên mới
TÌNH HUỐNG 1
Sau đây là những sai sót có thể xảy ra trong quy trình bán hàng:
1. Số hiệu hàng hóa không tồn tại đã được gán cho 1 mặt hàng trong phiếu xuất kho. Điều
này dẫn đến việc mặt hàng đó không được ghi nhận vào hóa đơn bán hàng và khách hàng không
thanh toán cho mặt hàng này.
2. Đơn đặt hàng của khách hàng A đã được lập và chuyển đến Khách hàng B. Khách
hàng B là khách hàng cũ và đã tuyên bố phá sản.
3. Mã khách hàng trong Hóa đơn bán hàng bị ghi nhận sai.
Yêu cầu:
a. Xác định (các) mục tiêu kiểm toán liên quan đến giao dịch bị ghi nhận sai.
b. Xác định kiểm soát tự động để ngăn chặn sai sót đó.

TÌNH HUỐNG 2
Hầu hết các siêu thị đều sử dụng công nghệ quét mã vạch để xử lý việc mua hàng của
khách hàng. Trong quá trình thanh toán, khách hàng có thể sử dụng thanh toán qua thẻ (sử dụng
các POS - Point of Sale) hoặc thanh toán bằng tiền mặt.
Yêu cầu:
a. Khi sử dụng công nghệ (máy quét mã vạch, quẹt thẻ) trong các siêu thị sẽ ảnh hưởng
đến những chỉ tiêu nào trên báo cáo tài chính?
b. Việc áp dụng công nghệ sẽ phát sinh những rủi ro nào cho một siêu thị? Xây dựng các
kiểm soát để giảm các rủi ro trên.
c. Kiểm toán viên có thể áp dụng kỹ thuật nào để kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống quét
mã vạch?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top