Nhận định về kiểm toán

SangVO12

New Member
Hội viên mới
ANH CHỊ GIÚP ĐỠ “Kiểm toán viên cần phải thực hiện cuộc kiểm toán sao cho thỏa mãn mong đợi của khách hàng và giúp công ty kiểm toán đạt được lợi nhuận là cao nhất"

Các bạn hãy trình bày quan điểm của mình về nhận định trên.
 
Kiểu như là kết quá báo cáo cuối cùng của kiểm toán. Đứng trên cương vị khách hàng thì không ai muốn báo cáo kiểm toán dạng bác bỏ toàn phần cả vì nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của côn g ty. nên nếu cho dù hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp có sai sót lớn đi nữa thì kiểm toán cũng nên cân nhắc và đưa ra báo cáo dạng chấp nhận từng phần tức là chỉ chấp nhận phần hợp lý còn lại bác bỏ hết. Khách hàng cũng vui vẻ mà thanh toán cho cty kiểm toán => vẹn cả đôi đường
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top