Mục tiêu và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Một số mục tiêu quan trọng và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính đối với một tổ chức như sau:

Lập kế hoạch tài chính có nghĩa là quyết định trước số tiền phải chi, chi tiêu vào những khoản nào tùy theo quỹ của bạn.

Nói cách khác, lập kế hoạch tài chính của Gerestenbug bao gồm:
  • (i) Xác định mức tài chính cần thiết của doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp một cách suôn sẻ.
  • (ii) Xác định nguồn vốn, tức là loại chứng khoán sẽ phát hành.
  • (iii) Xác định các chính sách phù hợp để sử dụng và quản lý các quỹ một cách hợp lý.
1628731950713.png


Đăng ký nhận file FREE về lập kế hoạch tài chính tại đây.

(a) Việc lập kế hoạch tài chính bắt đầu bằng việc xác định tổng nhu cầu vốn. Đối với điều này, các nhà quản lý tài chính thực hiện dự báo bán hàng và nếu triển vọng tương lai sáng sủa và kỳ vọng tăng doanh thu, thì công ty cần phải tăng năng lực sản xuất, đồng nghĩa với việc yêu cầu nhiều hơn về nguồn vốn dài hạn. Mức độ sản xuất cao hơn và tăng doanh thu sẽ đòi hỏi vốn lưu động cũng như cố định cao hơn.

(b) Sau khi ước tính nhu cầu về nguồn vốn, bước tiếp theo của kế hoạch tài chính là quyết định làm thế nào để huy động nguồn tài chính này. Tài chính có thể được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp hoặc vốn có thể phải huy động từ các nguồn bên ngoài như cổ phiếu vốn chủ sở hữu, cổ phiếu ưu đãi, giấy ghi nợ, cho vay…

(c) Lập kế hoạch tài chính có phạm vi rộng hơn vì nó không kết thúc bằng việc tăng mức dự tính tài chính. Nó bao gồm quyết định đầu tư dài hạn. Trong kế hoạch tài chính, người quản lý tài chính phân tích các kế hoạch đầu tư khác nhau và lựa chọn những kế hoạch thích hợp nhất. Các nhà quản lý tài chính lập kế hoạch tài chính ngắn hạn gọi là ngân sách.

Mục tiêu của Kế hoạch Tài chính:

Lập kế hoạch tài chính được thực hiện nhằm đạt được hai mục tiêu sau:

1. Để đảm bảo có tiền bất cứ khi nào được yêu cầu:

Mục tiêu chính của việc lập kế hoạch tài chính là công ty cần có đủ quỹ cho các mục đích khác nhau như để mua tài sản dài hạn, để đáp ứng các chi phí hàng ngày… Nó đảm bảo nguồn tài chính sẵn có kịp thời. Cùng với việc lập kế hoạch tài chính sẵn có cũng cố gắng xác định rõ các nguồn tài chính.

2. Để thấy rằng công ty không huy động nguồn lực một cách không cần thiết:

Kinh phí dư thừa cũng không tốt như không đủ hoặc thiếu ngân quỹ. Nếu có tiền thặng dư, việc lập kế hoạch tài chính phải đầu tư nó theo cách tốt nhất có thể vì giữ cho các nguồn tài chính nhàn rỗi là một tổn thất lớn đối với một tổ chức.

Kế hoạch tài chính bao gồm cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Kế hoạch dài hạn tập trung vào kế hoạch chi tiêu vốn trong khi kế hoạch tài chính ngắn hạn được gọi là ngân sách. Ngân sách bao gồm kế hoạch hành động chi tiết trong khoảng thời gian từ một năm trở xuống.

Tầm quan trọng của kế hoạch tài chính:

Lập kế hoạch tài chính hợp lý là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào. Sự cần thiết của nó được thực hiện vì những lý do sau:

1. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định nguồn vốn tối ưu:

Việc lập kế hoạch tài chính ước tính nhu cầu chính xác về nguồn vốn có nghĩa là tránh tình trạng lãng phí và quá mức vốn hóa.

2. Nó giúp sử dụng cơ cấu vốn thích hợp nhất:

Nguồn vốn có thể được thu xếp từ nhiều nguồn khác nhau và được sử dụng cho dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Việc lập kế hoạch tài chính là cần thiết để khai thác các nguồn thích hợp vào thời điểm thích hợp vì các nguồn vốn dài hạn thường được đóng góp bởi các cổ đông và chủ sở hữu nợ, trung hạn bởi các tổ chức tài chính và ngắn hạn bởi các ngân hàng thương mại.

3. Giúp đầu tư tài chính vào các dự án phù hợp:

Kế hoạch tài chính đề xuất cách phân bổ các khoản tiền cho các mục đích khác nhau bằng cách so sánh các đề xuất đầu tư khác nhau.

Đăng ký ngay khóa học CFO, Kế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn chi tiết về quản lý tài chính tại doanh nghiệp mình nhé.

4. Giúp đỡ trong các hoạt động điều hành:

Sự thành công hay thất bại của chức năng sản xuất và phân phối của doanh nghiệp phụ thuộc vào các quyết định tài chính vì quyết định đúng đắn đảm bảo dòng chảy tài chính thông suốt và hoạt động sản xuất và phân phối thông suốt.

5. Căn cứ để Kiểm soát Tài chính:

Kế hoạch tài chính là cơ sở để kiểm tra các hoạt động tài chính bằng cách so sánh doanh thu thực tế với doanh thu kế hoạch và chi phí thực tế với chi phí kế hoạch.

6. Giúp Sử dụng Tài chính Hợp lý:

Tài chính là dòng máu của doanh nghiệp. Vì vậy kế hoạch tài chính là một bộ phận cấu thành của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các kế hoạch kinh doanh phụ thuộc vào sự hợp lý của kế hoạch tài chính.

7. Giúp tránh những cú sốc và bất ngờ trong kinh doanh:

Bằng cách lường trước các yêu cầu tài chính, lập kế hoạch tài chính giúp tránh những cú sốc hoặc bất ngờ mà các công ty phải đối mặt trong những tình huống không chắc chắn.

Đăng ký nhận file FREE về lập kế hoạch tài chính tại đây.

8. Mối liên hệ giữa các Quyết định Đầu tư và Tài trợ:

Lập kế hoạch tài chính giúp quyết định tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu và quyết định nơi sử dụng đầu tư nguồn vốn này. Nó tạo ra một liên kết giữa cả hai quyết định.
 
Tks Ad. Đây là phạm vi rất rộng bao phủ toàn bộ các hoạt động của một doanh nghiệp và có vai trò rất quan trọng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top