Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

trgiang2011

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

:nongqua:Sao bác này ác thê?
Các bác trên cơ quan thuế đã làm úm ùi vậy mà còn bày cách hành ngta nữa!:danghi:
Đóng thuế là quyền & nghĩa vụ của công dân mà. Bác đang thực hiện tốt quyền công dân đó !
Em muốn đóng còn chả được, lương ba cọc ba đồng....ước cũng được giống bác !

Ngoài ra, bác có muốn hành hạ các quan ko? em bày cho 1 cách : Đó là nộp thừa tiền thuế TNCN, sau đó xin hoàn. Chu trình 1 hồ sơ hoàn thuế trải qua 16 chữ ký của các quan ban bệ- trước đây 18(bỏ qua khâu thẩm định pháp lý) => như vậy, đc 16 cái chữ ký cũng thích chứ !:dangyeu:
 

thanh nga 87

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

:nongqua:Sao bác này ác thê?
Các bác trên cơ quan thuế đã làm úm ùi vậy mà còn bày cách hành ngta nữa!:danghi:
Chẳng đơn giản vậy đâu bạn ah, mềnh mà hành người ta được thì người ta chẳng để mình yên đâu, ít ra cũng bị hành ngang ngửa thía :tinhtuong:
 

trgiang2011

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Ý vậy cho nên chớ vội học bác ý!
Kẻo có ngành tự hành xác thui.....:udau:
Chẳng đơn giản vậy đâu bạn ah, mềnh mà hành người ta được thì người ta chẳng để mình yên đâu, ít ra cũng bị hành ngang ngửa thía :tinhtuong:
 

huyends12

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Mình mới đọc nghị quyết 08/2011/QH13 về việc miễn giảm thuế TNCN từ 1/8-31/12/2011, theo đó mức thu nhập chịu thuế >9tr/tháng mới phải chịu thuế. Vậy có ai biết là với mức >9tr thì phải chịu thuế suất là bao nhiêu không nhỉ?:k4929481:
Ai biết thì bảo giúp mình nhé
Cảm ơn mọi người
Nêú - không có ngươì phụ thuộc thì <= 9 tr không phải đóng thuế. > 9 tr vẫn đóng thuế và tính thuế bình thường
- có 1 ngươì phụ thuộc thì > 10,6 tr moi fai đóng thuế
- có 2 ngươì phụ thuộc thì > 12,2 tr mơí phải đóng. Cách tính thuế vẫn y như cũ k có ì thay đôỉ
 

nguyenvantun

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Nếu mức thu nhập là 10tr > 9tr.Bạn trừ 4tr cho bản thân, 2 ng phụ thuộc là 3tr2.Ta có 10tr- 4tr - 3tr2 = 2tr8
2tr8 * 10% = 280K. Ban sẽ pải nộp 280K thuế tncn
 

anvayen10123

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

các bạn cho mình hỏi tý
công ty mình có một vài người nằm trong diện chịu thuế và được miễn giảm vậy mình có phải làm tờ khai không nhỉ:cuoiranuocmat:
 

Hermione2

Dọn Rác.
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Gửi các bạn tham khảo CV :

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:7901/CT-TTHT /> V/v Thuế thu nhập cá nhân.


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2011.


Kinh gửi :
Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức
Địa chỉ: 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TPHCM
Mã số thuế: 0304803601


Trả lời văn thư số2000/CV-CNTĐ ngày 13/09/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 về ban hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.”

Căn cứ công văn số10790/BTC-CST ngày 12/08/2011 của Bộ Tài Chính:

“Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN, tạm chưa thu thuế TNCN đối với người hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.”

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/08/2011 đến 31/12/2011 Công ty chi trả thu nhập từ tiền công tiền lương cho người lao động, sau khi trừ các khoản được giảm trừ nếu thu nhập tính thuế từ 0 đến 5 triệu (bậc 1) biểu thuế lũy tiến từng phần thì Công ty không phải tạm khấu trừ thuế. Nếu thu nhập tính thuế trên 5 triệu (bậc 2 trở lên) Công ty tạm tính khấu trừ kê khai nộp thuế theo quy định (số thuế phải nộp bao gồm cả số thuế của bậc 1).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
1799-150527/11-TPVu


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Trọng Hạnh
 

BeLamAnh

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Gửi các bạn tham khảo CV :

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:7901/CT-TTHT /> V/v Thuế thu nhập cá nhân.


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2011.


Kinh gửi :
Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức
Địa chỉ: 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TPHCM
Mã số thuế: 0304803601


Trả lời văn thư số2000/CV-CNTĐ ngày 13/09/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 về ban hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.”

Căn cứ công văn số10790/BTC-CST ngày 12/08/2011 của Bộ Tài Chính:

“Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN, tạm chưa thu thuế TNCN đối với người hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.”

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/08/2011 đến 31/12/2011 Công ty chi trả thu nhập từ tiền công tiền lương cho người lao động, sau khi trừ các khoản được giảm trừ nếu thu nhập tính thuế từ 0 đến 5 triệu (bậc 1) biểu thuế lũy tiến từng phần thì Công ty không phải tạm khấu trừ thuế. Nếu thu nhập tính thuế trên 5 triệu (bậc 2 trở lên) Công ty tạm tính khấu trừ kê khai nộp thuế theo quy định (số thuế phải nộp bao gồm cả số thuế của bậc 1).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
1799-150527/11-TPVu


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Trọng Hạnh
Đọc cái này hiểu chết liền!
 

huyenkt_1986

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Nếu mức thu nhập là 10tr > 9tr.Bạn trừ 4tr cho bản thân, 2 ng phụ thuộc là 3tr2.Ta có 10tr- 4tr - 3tr2 = 2tr8
2tr8 * 10% = 280K. Ban sẽ pải nộp 280K thuế tncn
Vậy tóm lại nếu mức thu nhập là 10tr, ko có ng phụ thuộc. Giảm trừ 4tr cho bản thân, còn lại 6tr vẫn phải đóng thuế tncn bt hả mọi người?
= (5tr x 5%) + (1tr x 10%) = 350.000 đ? Nếu mà như thế này thì có bất công quá đối với ng thu nhập 10tr? (hơn có 1tr so với thu nhập 9tr)
 

hoángon

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Không phải đâu bạn ơi .nếu như vậy thì 1*10% thui :"Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN, tạm chưa thu thuế TNCN đối với người hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.” tức là nếu trừ hết nằm trong đối tược bậc 1 là miễn thuế ,có nghĩa là nhưng ai chịu thuế TNCN nhận lương thuộc vào tiêu hci1 b6a5 1 thì miễn 5% .miễn thuế cho mỗi bậc 1 thui ,còn bậc 2 vẫn đóng bình thường
 

luong831

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

ban huyenkt_1986 làm vậy là đúng theo quy định của những năm trước.
nhưng kể từ 8/2011 đến 12/2011 thì sẽ được miễn bậc 1 ngĩa là:
nếu thu nhập là 10 tr , giảm trừ bản thân là 4 triệu, còn lại 6 tr
thuế phải nộp là = 1tr*10% = 100 còn 250 bậc 1 sẽ được miễn
 

huyenkt_1986

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Gửi các bạn tham khảo CV :......

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/08/2011 đến 31/12/2011 Công ty chi trả thu nhập từ tiền công tiền lương cho người lao động, sau khi trừ các khoản được giảm trừ nếu thu nhập tính thuế từ 0 đến 5 triệu (bậc 1) biểu thuế lũy tiến từng phần thì Công ty không phải tạm khấu trừ thuế. Nếu thu nhập tính thuế trên 5 triệu (bậc 2 trở lên) Công ty tạm tính khấu trừ kê khai nộp thuế theo quy định (số thuế phải nộp bao gồm cả số thuế của bậc 1).
Mình có thể hiểu vấn đề ở đây là: Thu nhập <=9tr thì ko phải tính nộp thuế TNCN, nhưng nếu >9tr thì phải tính thuế TNCN, VÀ phải tính từ bậc 1 chứ ko đc giảm trừ 9tr. Đúng không mọi người? :chuyengivay:

---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:34 ----------

ban huyenkt_1986 làm vậy là đúng theo quy định của những năm trước.
nhưng kể từ 8/2011 đến 12/2011 thì sẽ được miễn bậc 1 ngĩa là:
nếu thu nhập là 10 tr , giảm trừ bản thân là 4 triệu, còn lại 6 tr
thuế phải nộp là = 1tr*10% = 100 còn 250 bậc 1 sẽ được miễn
Thật vậy hả bạn? Tham khảo cái công văn của bạn Hermione2 thì thấy "Nếu thu nhập tính thuế trên 5 triệu (bậc 2 trở lên) Công ty tạm tính khấu trừ kê khai nộp thuế theo quy định (số thuế phải nộp bao gồm cả số thuế của bậc 1).". Quả thực nhiều thông tin trái chiều quá! đã có ai làm thuế TNCN tạm tính quý 3 chưa ạ? Thu nhập 10tr thì tính tn? hic
 
Sửa lần cuối:

luong831

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

hjhj sorry mọi người và huyenkt_1986 nhé, mình nhớ không chính xác.
theo cách của mình thì mình sai:
mình đính chính lại là : nhưng người có thu nhập 9tr giảm trừ bản thân là 4 tr thu nhập chịu thuế là 5tr thì người này sẽ được miễn thuế TNCN.( chỉ miễn TNCN đối với người có thu nhập chịu thuế <= 5 tr)
còn người có thu nhập chịu thuế >5 tr thì sẽ phải nộp thuế cả bậc 1 và các bậc tiếp theo.
mong các bạn cho ý kiến! mình cảm ơn.
 

Hermione2

Dọn Rác.
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

hjhj sorry mọi người và huyenkt_1986 nhé, mình nhớ không chính xác.
theo cách của mình thì mình sai:
mình đính chính lại là : nhưng người có thu nhập 9tr giảm trừ bản thân là 4 tr thu nhập chịu thuế là 5tr thì người này sẽ được miễn thuế TNCN.( chỉ miễn TNCN đối với người có thu nhập chịu thuế <= 5 tr)
còn người có thu nhập chịu thuế >5 tr thì sẽ phải nộp thuế cả bậc 1 và các bậc tiếp theo.
mong các bạn cho ý kiến! mình cảm ơn.
Thêm CV này nữa cho rõ hơn nè :
CV 3637/2011: giải đáp thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3637/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN


Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 5432/CT-TNCN ngày 07/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh vướng mắc về việc tạm chưa khấu trừ thuế TNCN theo Nghị Quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp bổ sung về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 1 Nghị Quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội quy định:

“5. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.”

Tại Điểm 2 công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 của Bộ Tài Chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội hướng dẫn:

“Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN, tạm chưa thu thuế TNCN đối với người hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN”

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011 chỉ đối với các cá nhân hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được tạm chưa phải khấu trừ thuế TNCN; đối với các cá nhân hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế từ bậc 2 trở lên thực hiện khấu trừ, nộp thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế TNCN và không được miễn thuế đối với thu nhập tính thuế bậc 1 .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Lưu: VT, TNCN.Hằng


KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

giongto

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Vậy tóm lại nếu mức thu nhập là 10tr, ko có ng phụ thuộc. Giảm trừ 4tr cho bản thân, còn lại 6tr vẫn phải đóng thuế tncn bt hả mọi người?
= (5tr x 5%) + (1tr x 10%) = 350.000 đ? Nếu mà như thế này thì có bất công quá đối với ng thu nhập 10tr? (hơn có 1tr so với thu nhập 9tr)
Tại sao bạn lại cho là bất công nhỉ?
Quan điểm của Nghị quyết là hỗ trợ khó khăn cho những người có thu nhập thấp; vậy những người có thu nhập net trước thuế nhiều thì có nên hỗ trợ không?
Theo mình nếu miễn tất cả các đối tượng thì mới là bất công đấy
 

tathu

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

các bác ơi. giúp em việc này với. cty e có 2 người phải nộp Thuế TNCN. 1 người 8 triêu, 1 ng 6 triệu.
Cty nộp thuế theo quý mà em tìm trong quy định thi hành thuế chỉ có thuế suất tính theo năm và tháng.
ai có biểu thuế suất theo quy gửi cho em dc ko? em cảm ơn rất nhiều!
 

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

các bác ơi. giúp em việc này với. cty e có 2 người phải nộp Thuế TNCN. 1 người 8 triêu, 1 ng 6 triệu.
Cty nộp thuế theo quý mà em tìm trong quy định thi hành thuế chỉ có thuế suất tính theo năm và tháng.
ai có biểu thuế suất theo quy gửi cho em dc ko? em cảm ơn rất nhiều!
E đọc TT84/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN
Biểu thuế:
4. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:
Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35
Thu nhập tính thuế áp dụng Biểu thuế này là thu nhập của cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
5. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng theo biểu luỹ tiến từng phần, trong đó số thuế tính theo từng bậc thu nhập được xác định bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.
Ví dụ: Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 10 triệu đồng. Ông A phải nuôi 02 con dưới 18 tuổi; trong tháng ông phải nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc là: 5% bảo hiểm xã hội, 1% bảo hiểm y tế trên tiền lương; trong tháng ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
Thuế thu nhập cá nhân ông A tạm nộp trong tháng được xác định như sau:
- Ông A được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế các khoản sau:
+ Cho bản thân là: 4 triệu đồng;
+ Cho 02 người phụ thuộc (2 con) là: 1,6 triệu đồng x 2 = 3,2 triệu đồng;
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là: 10 triệu đồng x 6% = 0,6 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 4 + 3,2 + 0,6 = 7,8 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là: 10 triệu đồng – 7,8 triệu đồng = 2,2 triệu đồng.
- Như vậy sau khi giảm trừ các khoản theo quy định, thu nhập tính thuế của ông A được xác định thuộc bậc 1của biểu lũy tiến từng phần là:
2,2 triệu đồng x 5% = 0,11 triệu đồng
Tổng số thuế phải nộp trong tháng là: 0,11 triệu đồng.
Theo thằng 08 thì sau khi trừ các khoản BHXH,YT, giảm trừ bản thân (4tr), giảm trừ người phụ thuộc (mỗi ng PT: 1.6tr) thu nhập còn lại <=5tr thì đc miễn thuế từ T08 - 12/2011. Nếu TNCL > 5tr áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần trên.
 

nguyenducduy

Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

Theo quy định tại Luật Thuế TNCN, thuế bậc 1 nghĩa là mức thu nhập tính thuế sau khi đã trừ tất cả các khoản được miễn giảm chỉ còn từ 0 đến dưới 5 triệu đồng, cá nhân phải nộp mức thuế suất 5%. Theo luật, 1 cá nhân được giảm trừ cho bản thân mình 4 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập, nếu tổng thu nhập người này dưới 9 triệu đồng/tháng sẽ được miễn thuế. Tương tự, đối với cá nhân có 1 người phụ thuộc (theo luật được giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng), tổng thu nhập dưới 10,6 triệu đồng và cá nhân có 2 người phụ thuộc tổng thu nhập 12,2 triệu đồng/tháng cũng không phải nộp thuế.

Tuy nhiên, có 2 điểm cần lưu ý là thời gian miễn giảm thuế từ 1-8 đến hết 31-12-2011, kéo dài 5 tháng và Quốc hội chỉ miễn thuế cho người có thu nhập ở bậc 1, những người có thu nhập từ bậc 2 đến bậc 7 vẫn phải nộp bình thường theo biểu thuế lũy tiến từng phần tại Luật Thuế TNCN.
 

hang_nt224

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

chào cả nhà, em tính ttncn như thế này
ví dụ: 1 nhân viên công ty em 22 tr
Giảm trừ bản thân: 4 tr
Giảm trừ gia cảnh : 1,6 tr
Đóng bảo hiểm:0,4 tr
Số còn lại tính thuế là: 16tr thuộc mức thuế bậc 3 tức ts : 15%
em tính số thuế phải nộp là: 15% x 16tr =2,4 tr
Có đúng ko ạ>?
Mong mọi người giải đáp dùm em?
 

mrpro1711

New Member
Hội viên mới
Re: Ðề: Mức thu nhập chịu thuế TNCN >9tr/tháng thì phải chịu mức thuế suất là 5% hay 10%

chào cả nhà, em tính ttncn như thế này
ví dụ: 1 nhân viên công ty em 22 tr
Giảm trừ bản thân: 4 tr
Giảm trừ gia cảnh : 1,6 tr
Đóng bảo hiểm:0,4 tr
Số còn lại tính thuế là: 16tr thuộc mức thuế bậc 3 tức ts : 15%
em tính số thuế phải nộp là: 15% x 16tr =2,4 tr
Có đúng ko ạ>?
Mong mọi người giải đáp dùm em?
Sai rui ban ah. Số thuế phải nộp của người đó là : (5tr x 5%) + (5tr x 10%) + (6tr x 15%) = 1.650.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top