Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Voi Còi

Còi Voi - Coi Vòi
Thành viên BQT
Hội viên mới
1. Về đối tượng chịu thuế:
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 có bổ sung thêm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế, cụ thể:
a. Hàng hóa
- Nhóm thuốc lá điếu, xì gà: Bổ sung chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;
- Nhóm ôtô dưới 24 chỗ ngồi: Bổ sung xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;
- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;
- Tàu bay, du thuyền;
b. Dịch vụ
- Bổ sung trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự.

2. Về thuế suất:
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 có điều chỉnh thuế suất thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ như sau:
2.1. Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ (trừ rượu, bia) việc áp dụng thuế suất thống nhất từ ngày 01/4/2009, một số trường hợp như sau:
a) Đối với ôtô dưới 24 chỗ ngồi
Thuế suất thuế TTĐB áp dụng khác nhau đối với các loại ôtô sử dụng nhiêu liệu khác nhau: ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.
Việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với ôtô như sau:
- Thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống được áp dụng theo dung tích xi lanh (trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện).
Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống áp dụng thuế suất 45%
Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 áp dụng thuế suất 50%.
Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 áp dụng thuế suất 60%.
- Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ áp dụng thuế suất 30%, trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.
- Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ áp dụng thuế suất 15%, trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.
- Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng áp dụng thuế suất 15% trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.
- Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng thì thuế suất thuế TTĐB áp dụng bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.
- Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học thì thuế suất thuế TTĐB áp dụng bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.
- Xe ôtô chạy bằng điện: Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng thuế suất 25%, từ 10 đến dưới 16 chỗ áp dụng thuế suất 15%, từ 16 đến dưới 24 chỗ và loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng áp dụng thuế suất 10%.
b) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 áp dụng thuế suất 20%.
c) Tàu bay, du thuyền áp dụng thuế suất 30%.
đ) Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống áp dụng thuế suất 10%.
e) Dịch vụ kinh doanh vũ trường, áp dụng thuế suất 40%.
g) Dịch vụ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng ; Kinh doanh đặt cược áp dụng thuế suất 30%.
h) Dịch vụ kinh doanh gôn áp dụng thuế suất 20%.
2.2. Đối với rượu, bia, các quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Cụ thể:
a) Đối với rượu: Việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB được chia thành 2 nhóm:
- Rượu từ 20 độ trở lên
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012: áp dụng thuế suất 45%.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 áp dụng thuế suất 50%.
- Đối với rượu dưới 20 độ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 áp dụng thuế suất 25%.
b) Đối với bia:
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 áp dụng thuế suất 45%.
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 áp dụng thuế suất 50%.

3. Về giá tính thuế
Nguyên tắc: giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả khoản thu thêm, khoản được thu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

4. Về giảm thuế TTĐB
Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

5. Về hiệu lực thi hành
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/4/2009, riêng các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
 
Ðề: Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Anh chị nào hãy cho em biết với.thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là như thế nào ak?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top