Mối quan hệ giữa Khấu Hao TSCĐ và Vốn chủ sở hữu?

tinhbuonkhongdequendi

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh chị, tôi là thành viên mới, rất mong các anh chị chỉ giáo.
-Ta vẫn biết, Tổng TS=Tổng NV
-Tuy nhiên trong qúa trình kinh doanh, TSCĐ bị giảm gía trị ròng do bị khấu hao.
Điều này đặt ra câu hỏi, phần suy giảm của TSCĐ đó sẽ được cân lại vào đâu trong Bảng cân đối?

Một số tài liệu nước ngoài ghi chung chung-VCSH sẽ bị giảm đi???
Tôi cho là sai về bản chất, bởi theo tôi, phần khấu hao (là không mất tiền ra), nên đã được bù vào phần tiền mặt bên TS, do nó được công lại vào Dòng tiền từ HĐKD trong BCLCTT.


Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không? Cảm ơn các anh chị!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top