MỌI NGƯỜI GIÚP EM NGHIỆP VỤ NÀY VỚI Ạ

nhunglê8102

New Member
Hội viên mới
NGÀY 25/10/2020 PHÁT SINH NGHIỆP VỤ
A .BÀ LOAN MANG STK KỲ HẠN 03 THÁNG SỐ TIỀN 200TR LOẠI TRẢ LÃI SAU LÃI SUẤT 0.7%/THÁNG XIN TẤT TOÁN NHƯ SAU
CHUYỂN SANG 100TR TGTK KỲ HẠN 6 THÁNG
CHUYỂN 50TR SANG TGTK KKH
CÒN LẠI LĨNH TIỀN MẶT
B ÔNG NGHĨA XIN TẤT TOÁN SỔ TGTKKKH SỐ TIỀN 50TR GỬI NGÀY 10/7/2020
HIỆN TẠI NGÂN HÀNG ĐANG ÁP DỤNG LÃI SUẤT TGTK KKH LÀ 0.3%/THÁNG
NGÂN HÀNG TÍNH LÃI VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ TRẢ LÃI THEO NGUYÊN TẮC CƠ SƠ DỒN TÍCH KỲ KẾ TOÁN HÀNG THÁNG : LOẠI TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TÍNH TRÒN THÁNG TIỀN GỬI KKH TÍNH VÀO 25 HÀNG THÁNG
KHÁCH HÀNG TÍNH LÃI VÀO CUỐI NGÀY GIAO DỊCH
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top