Mọi người dịch giúp em thuật ngữ kt này với.

maiyenvt

Member
Hội viên mới
Giúp em với.Thanks.
1/employee stock options
2/exchange traded options
3/to calculate a stock option's "fair value" on the date of grant.
 
Ðề: Mọi người dịch giúp em thuật ngữ kt này với.

kiến thức có hạn mình tạm dịch:
1- quyền mua bán cổ phần của người lao động
2- quyền được trao đổi, chuyển nhượng
3-tính toán một " giá trị công bằng " quyền nhận mua cổ phần trên ngày tháng của sự trợ cấp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top