Mọi có thể giúp e bào này k ạ

nhattan2003

New Member
Hội viên mới
Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ 13 đến 14: Công ty V mua một máy mới để sản xuất một loại sản phẩm. Giá mua máy là 650.000.000đ, chi phí lắp đặt là 25.000.000đ. Thời gian sử dụng ước tính là 10 năm và giá trị thanh lý ước tính là 75.000.000đ. Công ty V dự tính trong tám năm đầu, mỗi năm sản xuất được 8.250 sản phẩm từ máy này và 7.000 sản phẩm mỗi năm trong hai năm cuối.

TN4.13 Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, tính chi phí khấu hao cho năm đầu tiên:

67.500 .000đ

65.000.000đ

60.000.000đ

57.500 .000đTN4.14 Sử dụng phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm, giả sử năm thứ chín sản lượng thực tế bằng sản lượng dự tính, tính chi phí khấu hao cho năm thứ chín:

52.500 .000đ

84.375 .000đ

61.875 .000đ

60.000.000đ
 
13. Chi phí KH đường thẳng = Nguyên giá/ Thời gian KH = (650.000.000 + 25.000.000)/10 = 67.500.000đ

14. Câu này tra gg cách làm mà thấy đáp án không giống nhỉ hoặc mình làm sai
– Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 sản phẩm = 675.000.000/(8.250 x 8 + 7.000 x 2) = 8.437,5đ/sản phẩm
– Mức trích khấu hao của năm thứ 9 = 8.437,5 x 7.000 = 59.062.500đ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top