lỗi truyền tham số từ VBA đến querry có tham số trong access

Tran Anh Vu

New Member
Hội viên mới
Kính chào Anh Chị,

em là new nên kính xin Anh Chị chỉ giúp và hướng dẫn về trường hợp lỗi truyền tham số từ VBA đến đến querry có tham số trong access như sau:
Query Access có chứa tham số @makhang

PARAMETERS [@makhang] LongText;
INSERT INTO T_import_customers ( makh, MST, Ten_Cong_ty )
SELECT T_customers.makh, T_customers.MST, T_customers.Ten_Cong_ty
FROM T_customers
WHERE (((T_customers.makh)=[@makhang]));

Đoạn code:

DoCmd.SetParameter "@makhang", Me.txt_timkiem
DoCmd.OpenQuery "query2", , acReadOnly
DoCmd.Requery "Form1"

Tình Trạng: báo lỗi dòng docmd.setParameter "@makhang", me.txt_timkiem

Trân trọng cảm ơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top