Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động khiến các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến chức năng kiểm toán nội bộ.

kiểm toán.jpg

Trên thế giới, nhiều nước đã thành công trong triển khai thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Italia, Australia... Ở Việt Nam, việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ xuất hiện vào những năm 1990, song đến nay, số doanh nghiệp vận dụng thành công chưa nhiều. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn trước đây, bài viết chỉ ra bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ngành Thép nói riêng, góp phần vào thực hiện thành công chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

Hoa Kỳ

- Trước năm 2001, các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ không bắt buộc phải thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB). Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của một số tập đoàn kinh tế lớn, Đạo luật Sarbanes Oxley được ban hành, các DN niêm yết phải duy trì chức năng KTNB.

- KTNB có đủ quyền hạn, đảm bảo tính độc lập và được trao đổi thông tin với UBKT thường xuyên.

- KTVNB có thể hoàn toàn từ nội bộ hoặc thuê ngoài từ các hãng kiểm toán độc lập.

- Hầu hết KTVNB tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Chứng chỉ KTVNB được cấp bởi Viện KTVNB (IIA) là yêu cầu bắt buộc.

Anh

- Tại Anh, KTNB chưa phải là yêu cầu bắt buộc, các công ty niêm yết có thể tự nguyện lựa chọn sử dụng chức năng KTNB.

- Quy tắc kết hợp trong quản trị DN của Anh yêu cầu UBKT của các công ty niêm yết phải nêu rõ trong báo cáo thường niên về lý do nếu không có chức năng KTNB và cân nhắc việc sử dụng chức năng này trong năm kế tiếp.

- Các công ty lớn phải có UBKT độc lập hoàn toàn, các công ty nhỏ phải có ít nhất 2 thành viên UBKT độc lập và mỗi UBKT phải có ít nhất một thành viên có kinh nghiệm thực tiễn về tài chính hoặc có liên quan (Ismael, 2018).

Pháp

- Năm 1960, KTNB chính thức xuất hiện ở Pháp.

- Năm 1965, Hội KTVNB Pháp thành lập và đã có chuẩn mực KTNB.

- Chính phủ Pháp không can thiệp trực tiếp vào việc thực hiện chức năng KTNB của DN.

- KTNB tham gia chủ yếu vào các hoạt động quản trị DN, trong đó, vai trò đảm bảo mạnh hơn với trọng tâm là các cam kết đảm bảo về việc đánh giá kiểm soát nội bộ và kiểm toán tuân thủ.

Italia

- Bộ luật Preda năm 2001 yêu cầu các công ty niêm yết phải thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ, KTNB được khuyến nghị không bắt buộc.

- Chức năng tư vấn của KTNB được chú trọng hơn với nội dung xoay quanh vấn đề quản trị DN và quản lý rủi ro.

- Các DN của Italia tiếp cận KTNB theo 1 trong 3 phương pháp: Tiếp cận truyền thống, tiếp cận theo định hướng rủi ro và tiếp cận rủi ro kết hợp tư vấn.

Australia

- Ở Australia, các công ty niêm yết không bắt buộc phải có chức năng KTNB. Tuy thế, những công ty tự nguyện có chức năng KTNB chiếm một tỷ lệ đáng kể, bao gồm nhiều loại hình khác nhau, trong đó, nhiều nhất là các công ty niêm yết, song vẫn có cả các công ty gia đình, các DN nông nghiệp.

Thực tiễn thực hiện kiểm toán nội bộ tại Việt Nam

- Ở Việt Nam, KTNB chính thức xuất hiện năm 1997.

- Tuy nhiên, sau một thời gian, KTNB bộc lộ nhiều hạn chế về mô hình tổ chức, nội dung, phương pháp và quy trình.

- Những năm gần đây, KTNB cho thấy những dấu hiệu tích cực như chuyển dần trọng tâm kiểm toán sang kiểm toán hoạt động; phương pháp tiếp cận theo định hướng rủi ro...

Tài liệu tham khảo :
- Tạp chí tài chính.

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top