Kho tài liệu khổng lồ về mẫu sổ sách, chứng từ, biên bản liên quan kế toán.

Admin Sàn kế toán

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Kho tài liệu của Sàn kế toán bao gồm:
+ Mẫu chứng từ: gồm có tất cả các loại chứng từ mà ở các doanh nghiệp có thể phát sinh và cần dùng đến như: phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có, hóa đơn bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thanh toán tạm ứng....
+ Mẫu báo cáo: Gồm có các loại báo cáo được phân chia theo từng Modul nghiệp vụ của doanh nghiệp. Mẫu báo cáo bán hàng, mẫu báo cáo mua hàng, mẫu báo cáo tiền mặt tiền gửi, mẫu báo cáo tồn kho...
+ Mẫu biên bản: Gồm có những biên bản mà kế toán thường dùng trong quá trình xử lý các nghiệp vụ như: Biên bản xác nhận sự việc, biên bản bàn giao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, biên bản họp...
+ Mẫu hợp đồng: Trong giao dịch kinh tế không thể thiếu đến các mẫu hợp đồng kinh tế. Sàn kế toán bổ sung vào kho tài liệu rất nhiều các mẫu hợp đồng cho các loại hình doanh nghiệp.
+ Phần mềm miễn phí: là những phần mềm kế toán có thể sẽ cần dùng trong quá trình làm việc
Điều đặc biệt của kho tài liệu đó là:
1. Các mẫu không có quảng cáo
2. Tải thẳng về từ Sanketoan.vn vì vậy sẽ an toàn hơn cho người sử dụng.
3. Tài liệu luôn luôn được Update bổ sung
4. Tài liệu hoàn toàn chỉ dành riêng cho kế toán.
Kho tài liệu của sàn kế toán
Để tải tài liệu về sử dụng các bạn nhấn vào đây hoặc truy cập vào Sàn kế toán/ chuyên
mục kho tài liệu.

Nguồn sưu tầm: Sanketoan.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top