Khi nào thì không được khấu trừ thuế gtgt nữa

tamphamthi

Member
Hội viên mới
Chào các bạn mình có một thắc mắc như thế này ai biết thì chỉ giùm mình với. Công ty mình thuế GTGT được khấu trừ còn 131 tr. Nhưng nếu các tháng tiếp theo thuế đầu vào ít hơn thuế đầu ra thì mình có được khấu trừ không hay là mình phải nộp thuế.
 

lenhan555

Member
Hội viên mới
Cũng thắc mắc, lúc làm bài tập luôn nghĩ nếu tháng nào mình đầu vào > đầu ra thì sẽ không bao giờ đóng thuế GTGT và không biết được refund không nhĩ?
 

Cà nguyen

Member
Hội viên mới
Chào các bạn mình có một thắc mắc như thế này ai biết thì chỉ giùm mình với. Công ty mình thuế GTGT được khấu trừ còn 131 tr. Nhưng nếu các tháng tiếp theo thuế đầu vào ít hơn thuế đầu ra thì mình có được khấu trừ không hay là mình phải nộp thuế.
Khi nào [22]+[24]>[25]+[28] : ko phải nộp VAT.
 

ketoan5a

Member
Hội viên mới
Khi số thuế gtgt được khấu trừ (133) ở kỳ trước vẫn còn, đến kỳ này bạn vẫn được khấu trừ tiếp vs tk 3331sau khi khấu trừ nếu só dư nằm bên tk 133 thì bạn được khấu trừ tiếp vào kỳ sau, ngượ lại nếu số sdu năm bên tk 333 thì bạn phải nộp thuế
 

ng_thanhluan

Member
Hội viên mới
Số cuối kỳ này là số đầu kỳ sau. mà tài khoản thuế GTGT thuộc tài khoản trong bảng cân đối kế toán. tất nhiên nó được chuyển kỳ sau nếu có số dư.
Chào các bạn mình có một thắc mắc như thế này ai biết thì chỉ giùm mình với. Công ty mình thuế GTGT được khấu trừ còn 131 tr. Nhưng nếu các tháng tiếp theo thuế đầu vào ít hơn thuế đầu ra thì mình có được khấu trừ không hay là mình phải nộp thuế.
Câu hỏi của bạn : Được kết chuyển khấu trừ trong kỳ tiếp theo, còn phải nộp hay không thì phải so sánh số của thuế GTGT đầu ra - đầu vào được khấu trừ.
 

minhla

Thích Kawasaki Z1000
Hội viên mới
Cũng thắc mắc, lúc làm bài tập luôn nghĩ nếu tháng nào mình đầu vào > đầu ra thì sẽ không bao giờ đóng thuế GTGT và không biết được refund không nhĩ?
Dĩ nhiên tháng nào đầu vào cũng > đầu ra thì sẽ không phải đóng thuế VAT và được hoàn. Nhưng đối với các DN nộp thuế theo PPKT thì trên thực tế sẽ không có chuyện mãi mãi thuế đầu vào cao hơn đầu ra vì như vậy có nghĩa là mua vào để SXKD, đầu tư lớn hơn doanh thu bán ra -> lỗ. Chính vì vậy khi DN đi vào hoạt động ổn định thì rất ít khi trong tháng đầu vào > đầu ra (ngoại trừ trường hợp có doanh thu xuất khẩu lớn)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top