kế toán doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Thuật ngữ chuyên ngành' bắt đầu bởi boy handsome, 7/11/12.

 1. vinhmatma

  vinhmatma New Member Hội viên mới

  Ðề: kế toán doanh nghiệp

  bác làm ơn gửi giúp em vao mail ctngocchau1@gmail.com
   
 2. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Hội viên mới

  Ðề: kế toán doanh nghiệp

  CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ
  CÁC KHOẢN PHẢI THU

  Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho,
  tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
  1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
  2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
  3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.
  Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT
  20.000đ.
  4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
  5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
  6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
  7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
  8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã
  thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả
  bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
  9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
  10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
  11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
  12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân
  viên 20.000.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 111: 22.000.000
  Có TK 333: 2.000.000
  Có TK 511: 20.000.000


  2.
  Nợ TK 113: 30.000.000
  Có TK 111: 30.000.000
  3.
  Nợ TK 111: 63.000.000
  Có TK 333: 3.000.000
  Có TK 711: 60.000.000

  Nợ TK 811: 200.000
  Nợ TK 133: 20.000
  Có TK 111: 220.000
  4.
  Nợ TK 641: 300.000
  Có TK 111: 300.000


  5.
  Nợ TK 141: 10.000.000
  Có TK 111: 10.000.000
  6.
  Nợ TK 112: 30.000.000
  Có TK 113: 30.000.000
  7.
  Nợ TK 111: 100.000.000
  Có TK 311: 100.000.000
  8.
  Nợ TK 152: 400.000
  Nợ TK 133: 40.000
  Có TK 111: 440.000
  9.
  Nợ TK 642: 360.000
  Có TK 111: 360.000
  10.
  Nợ TK 112: 16.000.000
  Có TK 515: 16.000.000

  11.
  Nợ TK 635: 3.000.000
  Có TK 112: 3.000.000
  12.
  Nợ TK 111: 25.000.000
  Có TK 112: 25.000.000

  Nợ TK 334: 20.000.000
  Có TK 111: 20.000.000

  ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:40 ----------

  Bài 1.2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính
  thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
  Số dư đầu tháng 12:
  • TK 131 (dư nợ): 180.000.000đ (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ,
  khách hàng K: 80.000.000đ)
  • TK 139 (Khách hàng H): 30.000.000đ
  Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
  1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phương
  pháp khấu trừ tính 10%.
  2. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1
  trả.
  3. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ
  nguyên nhân.
  4. Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường
  1
  2
  , số còn lại tính vào giá
  vốn hàng bán.
  5. Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận
  tiền.
  6. Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ.
  7. Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ.
  8. Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ.
  9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.
  10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.
  11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên.
  12. Nhân viên thanh toán tạm ứng:
  - Hàng hóa nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế GTGT
  800.000đ.
  - Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000đ, thuế GTGT 30.000đ.
  - Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ.
  13. Cuối tháng có tình hình sau:
  - Khách hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án khách hàng H đã trả nợ
  cho doanh nghiệp 50.000.000đ bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp xừ lí
  xóa sổ.
  - Đòi được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ bằng
  tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ bằng tiền tạm ứng.
  - Cuối năm căn cứ vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự
  phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng K 20.000.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên.

  Bài giải
  1.
  Nợ TK 131: 66.000.000
  Có TK 333: 6.000.000
  Có TK 511: 60.000.000
  2.
  Nợ TK 112: 66.000.000
  Có TK 131: 66.000.000
  3.
  Nợ TK 1381: 2.000.000
  Có TK 156: 2.000.000
  4.
  Nợ TK 1388: 1.000.000
  Nợ TK 632: 1.000.000
  Có TK 1381: 2.000.000
  5.
  Nợ TK 1388: 10.000.000
  Có TK 515: 10.000.000
  6.
  Nợ TK 111: 1.000.000
  Có TK 1388: 1.000.000
  7.
  Nợ TK 331: 20.000.000
  Có TK 112: 20.000.000
  8.
  Nợ TK 131: 10.000.000
  Có TK 331: 10.000.000
  9.
  Nợ TK 1388: 4.000.000
  Có TK 711: 4.000.000


  10.
  Nợ TK 111: 4.000.000
  Có TK 1388: 4.000.000


  11.
  Nợ TK 141: 10.000.000
  Có TK 111: 10.000.000


  12.
  Nợ TK 156: 9.100.000 = 8.800.000 + 300.000
  Nợ TK 133: 830.000 = 800.000 + 30.000
  Nợ TK 111: 70.000 = 10.000.000 - 9.930.000
  Có TK 141: 10.000.000


  13.

  a)
  Nợ TK 111: 50.000.000
  Nọ TK 139: 30.000.000
  Nợ TK 642: 20.000.000
  Có TK 131 (H): 100.000.000

  Nợ TK 004: 50.000.000


  b)
  Nợ TK 111: 10.000.000
  Có TK 711: 10.000.000

  Nợ TK 811: 200.000
  Có TK 141: 200.000


  c)
  Nợ TK 642: 20.000.000
  Có TK 139 (K): 20.000.000

  ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:41 ----------

  Bài 1.3: Tại 1 doanh nghiệp có số dư đầu kỳ ở 1 số TK như sau:
  • TK 1112: 45.000.000đ (3.000 USD)
  • TK 1122: 120.000.000đ (8.000 USD)
  Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
  1. Bán hàng thu ngoại tệ 10.000 USD bằng TGNH. TGBQLNH: 16.100đ/USD.
  2. Dùng TGNH để ký quỹ mở L/C 12.000 USD, NH đã gởi giấy báo Có. TGBQLNH:
  16.120đ/USD.
  3. Nhập khẩu hàng hóa, giá trên Invoice 12.000 USD chưa trả tiền cho người bán.
  TGBQLNH: 16.100đ/USD. Sau đó NH đã dùng tiền ký quỹ để thanh toán với bên
  bán. TGBQLNH: 16.150đ/USD.
  4. Xuất khẩu hàng hóa, giá bán trên hóa đơn 16.000 USD, tiền chưa thu. TGBQLNH:
  16.200đ/USD.
  5. Nhập khẩu vật liệu giá 6.000 USD, chưa trả tiền. TGBQLNH: 16.180đ/USD.
  6. Chi tiền mặt 600 USD tiếp khách ở nhà hàng. TGTT: 16.200đ/USD.
  7. Nhận giấy báo Có của NH thu tiền ở nghiệp vụ 4 đủ. TGBQLNH: 16.220đ/USD.
  8. Bán 7.000 USD chuyển khoản thu tiền mặt VNĐ. TGTT: 16.220đ/USD.
  9. Chi TGNH trả tiền ở nghiệp vụ 5 đủ. TGBQLNH: 16.210đ/USD.
  10. Nhập khẩu hàng hóa trị giá 10.000 EUR, tiền chưa trả. TGBQLNH: 22.000/EUR.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Cho biết ngoại tệ xuất theo
  phương pháp FIFO. Cuối năm, đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ
  giá BQLNH 16.250đ/USD, 22.100đ/EUR.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 112: 161.000.000 = 10.000 x 16.100
  Có TK 511: 161.000.000


  2.
  Nợ TK 144: 193.440.000 = 12.000 x 16.120
  Có TK 1122: 184.400.000 = 120.000.000 + 4000 x 16.100
  Có TK 515: 9.040.000

  Có TK 007: 12.000 USD

  3.
  Nợ TK 156: 193.200.000 = 12.000 x 16.100
  Có TK 331: 193.200.000

  Nợ TK 331: 193.200.000 = 12.000 x 16.100
  Nợ TK 635: 240.000
  Có TK 144: 193.440.000 = 12.000 x 16.120


  4.
  Nợ TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200
  Có TK 511: 259.200.000


  5.
  Nợ TK 152: 97.080.000 = 6.000 x 16.180
  Có TK 331: 97.080.000


  6.
  Nợ TK 642: 9.720.000 = 600 x 16.200
  Có TK 1112: 9.000.000 = 600 x 15.000
  Có TK 515: 720.000

  Có TK 007: 600 USD


  7.
  Nợ TK 1122: 259.520.000 = 16.000 x 16.220
  Có TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200
  Có TK 515: 320.000

  Nợ TK 007: 16.000 USD


  8.
  Nợ TK 1111: 113.540.000 = 7.000 x 16.220
  Có TK 1122: 112.820.000 = 6.000 x 16.100 + 1.000 x 16.220
  Có TK 515: 720.000

  Có TK 007: 7.000 USD


  9.
  Nợ TK 331: 97.080.000 = 6.000 x 16.180
  Nợ TK 635: 240.000
  Có TK 1122: 97.320.000 = 6.000 x 16.220

  Có TK 007: 6.000 USD


  10.
  Nợ TK 156: 220.000.000 = 10.000 x 22.000
  Có TK 331: 220.000.000

  Điều chỉnh:

  TK 1112:
  Sổ sách: 36.000.000 = 2.400 x 15.000
  Điều chỉnh: 39.000.000 = 2.400 x 16.250

  Nợ TK 1112: 3.000.000
  Có TK 413: 3.000.000


  TK 1122:
  Sổ sách: 145.980.000 = 9.000 x 16.220
  Điều chỉnh: 146.250.000 = 9.000 x 16.250

  Nợ TK 1122: 270.000
  Có TK 413: 270.000


  TK 331:
  Sổ sách: 220.000.000 = 10.000 x 22.000
  Điều chỉnh: 221.000.000 = 10.000 x 22.100

  Nợ TK 413: 1.000.000
  Có TK 331: 1.000.000


  Đánh giá lại cuối kỳ:

  Nợ TK 413: 2.270.000
  Có TK 515: 2.270.000v

  ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:41 ----------

  CHƢƠNG 2 – KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

  Bài 2.1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập –
  xuất vật liệu như sau:
  Tồn đầu tháng: Vật liệu (VL) A: 800kg x 60.000đ, VL B: 200kg x 20.000đ
  Trong tháng:
  1. Mua 500kg VL A, đơn giá chưa thuế 62.000đ/kg và 300kg VL B, đơn giá chưa thuế
  21.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT của VL A và VL B là 10%, VL nhập kho đủ, tiền chưa
  trả. Chi phí vận chuyển VL 176.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 16.000đ,
  phân bổ cho hai loại vật liệu theo khối lượng.
  2. Xuất kho 1.000kg VL A và 300kg VL B trực tiếp SX sản phẩm.
  3. Dùng TGNH trả nhợ người bán ở nghiệp vụ 1 sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán
  1% giá mua chưa thuế.
  4. Xuất kho 50kg VL B sử dụng ở bộ phận QLDN.
  5. Nhập kho 700kg VL A, đơn giá chưa thuế 61.000đ và 700kg VL B, đơn giá chưa thuế
  19.000đ do người bán chuyển đến, thuế GTGT là 10%, đã thanh toán đủ bằng tiền
  chuyển khoản.
  6. Xuất kho 600kg VL A và 400kg VL B vào trực tiếp SX sản phẩm.
  Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên theo hệ thống KKTX với các
  phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước
  (LIFO), bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền liên hoàn.

  Bài giải

  Đầu kỳ:
  A = 48.000.000 = 800 x 60.000
  B = 4.000.000 = 200 x 20.000


  1. Nhập kho

  Nợ TK 152 (A): 31.000.000 = 500 x 62.000
  Nợ TK 133 (A): 3.100.000
  Có TK 331: 34.100.000

  Nợ TK 152 (B): 6.300.000 = 300 x 21.000
  Nợ TK 133: 630.000
  Có 331: 6.930.000

  Nợ TK 152 (A): 100.000 = (176.000 − 16.000)
  500
  800

  Nợ TK 152 (B): 60.000 = (176.000 − 16.000)
  300
  800

  Nợ TK 331: 16.000
  Có TK 111: 176.000

  Giá VL A (tính luôn chi phí vận chuyển): 62.200 =
  31.000.000 + 100.000
  500

  Giá VL B (tính luôn chi phí vận chuyển): 21.200 =
  6.300.000 + 60.000
  300  2. Xuất kho

  Phương pháp FIFO:
  Nợ TK 621: 66.560.000
  Có TK 152 (A): 60.440.000 = 800 x 60.000 + 200 x 62.200
  Có TK 152 (B): 6.120.000 = 200 x 20.000 + 100 x 21.200

  Phương pháp LIFO:
  Nợ TK 621: 67.460.000
  Có TK 152 (A): 61.100.000 = 500 x 62.200 + 500 x 60.000
  Có TK 152 (B): 6.360.000 = 300 x 21.200

  Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:
  Giá trung bình của A: 60.850 =
  800 60.000 + 500 62.200
  800 + 500

  Giá trung bình của B: 20.720 =
  200 20.000 + 300 21.200
  200 + 300

  Nợ TK 621: 67.066.000
  Có TK 152 (A): 60.850.000 = 60.850 x 1.000
  Có TK 152 (B): 6.216.000 = 20.720 x 300

  Phương pháp bình quân cuối kỳ:
  Giá trung bình cuối kỳ của A: 60.900 =
  800 60.000 + 500 62.200 + 700 61.000
  800 + 500 + 700

  Giá trung bình cuối kỳ của B: 19.720 =
  200 20.000 + 300 21.200 + 700 19.000
  200 + 300 + 700

  Nợ TK 621: 66.816.000
  Có TK 152 (A): 60.900.000 = 60.900 x 1.000
  Có TK 152 (B): 5.916.000 = 19.720 x 300


  3. Trả tiền:

  Nợ TK 331: 373.000 = (31.000.000 + 6.300.000) x 1%
  Có TK 515: 373.000

  Nợ TK 331: 40.657.000 = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000
  Có TK 112: 40.657.000

  4. Xuất kho:

  Phương pháp FIFO:
  Nợ TK 642: 1.060.000
  Có TK 152 (B): 1.060.000 = 50 x 21.200

  Phương pháp LIFO:
  Nợ TK 642: 1.000.000
  Có TK 152 (B): 1.000.000 = 50 x 20.000

  Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:
  Giá trung bình của B: 20.720 =
  20.720 200 + 0 0
  200+0

  Nợ TK 642: 1.036.000
  Có TK 152 (B): 1.036.000 = 50 x 20.720

  Phương pháp bình quân cuối kỳ:
  Nợ TK 642: 986.000
  Có TK 152 (B): 986.000 = 50 x 19.720


  5. Nhập kho:

  Nợ TK 152 (A): 42.700.000 = 700 x 61.000
  Nợ TK 152 (B): 13.300.000 = 700 x 19.000
  Nợ TK 133: 5.600.000 = (42.700.000 + 13.300.000) x 10%
  Có TK 112: 61.600.000


  6. Xuất kho:

  Phương pháp FIFO:
  Nợ TK 621: 44.890.000
  Có TK 152 (A): 36.960.000 = 300 x 62.200 + 300 x 61.000
  Có TK 152 (B): 7.930.000 = 150 x 21.200 + 250 x 19.000

  Phương pháp LIFO:
  Nợ TK 621: 44.200.000
  Có TK 152 (A): 36.600.000 = 600 x 61.000
  Có TK 152 (B): 7.600.000 = 400 x 19.000

  Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:
  Giá trung bình của A: 60.960 =
  60.850 300 + 61.000 700
  300 + 700

  Giá trung bình của B: 19.300 =
  20.720 150 + 19.000 700
  150 + 700

  Nợ TK 621: 44.296.000
  Có TK 152 (A): 36.576.000 = 600 x 60.960
  Có TK 152 (B): 7.720.000 = 400 x 19.300
  Phương pháp bình quân cuối kỳ:
  Nợ TK 621: 44.428.000
  Có TK 152 (A): 36.540.000 = 600 x 60.900
  Có TK 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720
  Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 NhomSFR.com: The Leading Nhom SFR Site on the Net
  Email: thien_vodich_no01@yahoo.com
  Bài 2.2: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình nhập – xuất kho vật liệu A như sau:
  Ngày Diễn giải
  Đơn
  giá
  Nhập Xuất Tồn
  SL Tiền SL Tiền SL Tiền
  Tồn đầu tháng 10.000 100 1.000.000
  02/06 Nhập kho 10.200 300 3.060.000
  04/06 Nhập kho 10.600 400 4.240.000
  05/06 Xuất kho 400 ?
  10/06 Nhập kho 10.300 200 2.060.000
  14/06 Xuất kho 300 ?
  20/06 Nhập kho 10.500 600 6.300.000
  25/06 Xuất kho 500 ?
  Tồn cuối tháng 400

  Yêu cầu: Hãy tính giá thực tế xuất kho của vật liệu A và điền vào chỗ có dấu (?) trên bảng theo
  các phương pháp và giá thực tế đích danh. Cho biết nếu áp dụng phương pháp giá thực tế đích
  danh thì số lượng xuất cụ thể như sau:
   Ngày 05/06: Xuất 400kg gồm 200kg nhập ngày 02/06 và 200kg nhập ngày 04/06
   Ngày 14/06: Xuất 300kg gồm 100kg tồn đầu kỳ và 200kg nhập ngày 04/06
   Ngày 25/06: Xuất 500kg gồm 100kg nhập ngày 10/06 và 400kg nhập ngày 20/06

  Bài giải

  Ngày Diễn giải
  Đơn
  giá
  Nhập Xuất Tồn
  SL Tiền SL Tiền SL Tiền
  Tồn đầu tháng 10.000 100 1.000.000
  02/06 Nhập kho 10.200 300 3.060.000
  04/06 Nhập kho 10.600 400 4.240.000
  05/06 Xuất kho 400 4.160.000
  10/06 Nhập kho 10.300 200 2.060.000
  14/06 Xuất kho 300 3.120.000
  20/06 Nhập kho 10.500 600 6.300.000
  25/06 Xuất kho 500 5.230.000
  Tồn cuối tháng 400

   Ngày 05/06: Xuất 400kg = 4.160.000đ = 200 x 10.200 + 200 x 10.600 => Giá: 10.400đ
   Ngày 14/06: Xuất 300kg = 3.120.000đ = 100 x 10.000 + 200 x 10.600 => Giá: 10.400đ
   Ngày 25/06: Xuất 500kg = 5.230.000đ = 100 x 10.300 + 400 x 10.500 => Giá: 10.460đ Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 NhomSFR.com: The Leading Nhom SFR Site on the Net
  Email: thien_vodich_no01@yahoo.com

  ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:44 ----------

  Bài 2.3: Công ty Tiến Thịnh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho
  theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng 5 có tình hình công cụ A như sau:
  I. Số dư đầu tháng 5:
   TK 153: 5.000.000đ = 1.000 đơn vị A x 5.000đ
   TK 133: 3.000.000đ
  II. Tình hình phát sinh trong tháng 5:
  1. Công ty Minh Long chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ A, trị giá hàng ghi trên hóa
  đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá chưa thuế 5.600đ, thuế GTGT 10%. Khi kiểm nhận nhập
  kho phát hiện thiếu 300 đơn vị hàng, đơn vị cho nhập kho và chấp nhận thanh toán theo
  số hàng thực nhận.
  2. Đơn vị xuất 2.000 công cụ A cho bộ phận bán hàng sử dụng trong 4 tháng, phân bổ từ
  tháng này.
  3. Xuất trả lại 1.000 công cụ A cho công ty Minh Long vì hàng kém phẩm chất, bên bán đã
  thu hồi về nhập kho.
  4. Xuất 1.000 công cụ A để phục vụ sản xuất sản phẩm và 500 công cụ A cho bộ phận
  quản lý doanh nghiệp.
  5. Công ty Long Hải chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ, trị giá hàng ghi trên hóa đơn
  là 4.000 đơn vị, đơn giá 6.000đ, thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ. Sau đó do hàng
  kém phẩm chất, đơn vị đề nghị bên bán giảm giá 20% trên giá thanh toán (có bao gồm
  cả thuế GTGT 10%), bên bán đã chấp nhận.
  6. Đơn vị chi tiền mặt trả hết nợ cho công ty Minh Long sau khi đã trừ đi phần chiết khấu
  thanh toán 1% trên số tiền thanh toán.
  Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên, biết rằng đơn vị xác định giá trị
  thực tế hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 153: 20.720.000 = 3.700 x 5.600
  Nợ TK 133: 2.072.000
  Có TK 331: 22.792.000


  2.
  Nợ TK 641: 2.650.000
  Nợ TK 142: 7.950.000
  Có TK 153: 10.600.000 = 1.000 x 5.000 + 1.000 x 5.600
  3.
  Nợ TK 331: 6.160.000
  Có TK 133: 560.000
  Có TK 153: 5.600.000 = 1000 x 5.600


  4.
  Nợ TK 627: 5.600.000 = 1000 x 5.600
  Nợ TK 642: 2.800.000 = 500 x 5.600
  Có TK 153: 8.400.000


  5.
  Nợ TK 153: 24.000.000 = 4.000 x 6.000
  Nợ TK 133: 2.400.000
  Có TK 331: 26.400.000

  Nợ TK 331: 5.280.000 = 26.400.000 x 20%
  Có TK 133: 480.000 = 2.400.000 x 20%
  Có TK 153: 4.800.000 = 24.000.000 x 20%


  6.
  Nợ TK 331: 16.632.000 = 22.792.0000 – 6.160.000
  Có TK 111: 16.465.680 = (22.792.000 – 6.160.000) x 99%
  Có TK 515: 166.320 = (22.792.000 – 6.160.000) x 1%

  ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:45 ----------

  Bài 2.4: Công ty sản xuất ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế
  toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương
  pháp Nhập trước – Xuất trước (FIFO).
  Số dư đầu tháng 12 một vài tài khoản như sau: (Đơn vị tính: Đồng)
   TK 152: 110.000.000 (chi tiết: 5.000kg)
   TK 154: 8.000.000
   TK 155: 315.000.000 (chi tiết: 7.000 sản phẩm)
  Các tài khoản khác có số dư hợp lý.
  Trong tháng 12, phát sinh các nghiệp vụ kế toán sau: (Đơn vị tính: Đồng)
  1. Mua 5.000kg vật liệu (giá mua chưa thuế 20.000đ/kg, thuế GTGT 10%), chưa thanh
  toán tiền cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt tạm ứng
  5.500.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%). Vật liệu nhập kho đủ.
  2. Công ty ABC chuyển khoản thanh toán tiền mua vật liệu cho nhà cung cấp sau khi trừ
  chiết khấu thanh toán 2% (tính trên giá mua chưa thuế).
  3. Xuất kho 8.000kg vật liệu dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm.
  4. Tiền lương phải trả của tháng 12:
  Bộ phận Số tiền (đ)
  Công nhân trực tiếp sản xuất 20.000.000
  Nhân viên quản lý phân xưởng 10.000.000
  Nhân viên bán hàng 10.000.000
  Nhân viên quản lý doanh nghiệp 15.000.000
  Tổng cộng 55.000.000

  5. Trích BHYT, BHXH và KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
  6. Trích khấu hao tài sản cố định tháng 12:
  Bộ phận Số tiền (đ)
  Phân xưởng sản xuất 10.000.000
  Bộ phận bán hàng 10.000.000
  Bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000.000
  Tổng cộng 25.000.000

  7. Nhập kho lại 1.000kg vật liệu sử dụng không hết, trị giá 21.000.000đ.
  8. Phân xưởng sản xuất hoàn thành nhập kho 4.000 sản phẩm. Chi phí sản xuất dỡ dang
  cuối tháng 13.700.000đ
  9. Xuất kho 10.000 sản phẩm chuyển đến cho công ty A với giá bán chưa thuế 65.000đ/sp,
  thuế GTGT 10%. Cuối tháng công ty A chưa nhận được hàng.
  Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 152: 100.000.000 = 20.000 x 5.000
  Nợ TK 133: 10.000.000
  Có TK 331: 110.000.000

  Nợ TK 152: 5.000.000
  Nợ TK 133: 500.000
  Có TK 141: 5.500.000

  Giá xuất kho của nguyên liệu: 21.000 =
  100.000.000 + 5.000.000
  5.000  2.
  Nợ TK 331: 110.000.000
  Có TK 111: 108.000.000
  Có TK 515: 2.000.000 = 100.000.000 x 2%


  3.
  Nợ TK 621: 173.000.000
  Có TK 152: 173.000.000 = 110.000.000 + 3.000 x 21.000


  4.
  Nợ TK 622: 20.000.000
  Nợ TK 627: 10.000.000
  Nợ TK 641: 10.000.000
  Nợ TK 642: 15.000.000
  Có TK 334: 55.000.000


  5.
  Nợ TK 622: 3.800.000 = 20.000.000 x 19%
  Nợ TK 627: 1.900.000 = 10.000.000 x 19%
  Nợ TK 641: 1.900.000 = 10.000.000 x 19%
  Nợ TK 642: 2.850.000 = 15.000.000 x 19%
  Nợ TK 334: 3.300.000 = 55.000.000 x 6%
  Có TK 338: 13.750.000


  6.
  Nợ TK 627: 10.000.000
  Nợ TK 641: 10.000.000
  Nợ TK 642: 5.000.000
  Có TK 214: 25.000.000

  7.
  Nợ TK 152: 21.000.000 = 21.000 x 1.000
  Có TK 621: 21.000.000


  8.
  TK 621
  (152) 173.000.000 021.000.000 (152)
  152.000.000 (154)

  TK 622
  (334) 20.000.000 23.800.000 (154)
  (338) 3.800.000

  TK 627
  (334) 10.000.000 21.900.000 (154)
  (338) 1.900.000
  (214) 10.000.000

  TK 154
  8.000.000
  (621) 152.000.000 192.000.000 (155)
  (622) 23.800.000
  (627) 21.900.000
  13.700.000

  Nợ TK 154: 197.700.000
  Có TK 621: 152.000.000
  Có TK 622: 23.800.000
  Có TK 627: 21.900.000

  Nợ TK 155: 192.000.000
  Có TK 154: 192.000.000

  Giá nhập kho: 48.000đ =
  192.000.000
  4.000  9.
  Nợ TK 157: 459.000.000
  Có TK 155: 459.000.000 = 315.000.000 + 48.000 x 3.000

  ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:45 ----------

  Bài 2.5: Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.
  Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 3, có tài liệu như sau:
  I. Số dư đầu tháng:
   TK 156: 13.431.200đ (6.400 đơn vị hàng X)
   TK 157: 840.000đ (400 đơn vị hàng X – gửi bán cho công ty B)
   TK 131: 12.000.000đ (Chi tiết: Công ty A còn nợ 20.000.000đ, Công ty B ứng trước
  tiền mua hàng 8.000.000đ)
  II. Trích các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
  1. Xuất kho 500 đơn vị hàng X bán cho công ty B, giá bán chưa thuế 2.800đ/đơn vị, thuế
  GTGT 10%. Tiền hàng chưa thu, công ty B đã nhận được hàng.
  2. Nhập kho 6.000 đơn vị hàng X mua của công ty C với giá mua chưa thuế 2.200đ/đơn vị,
  thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán.
  3. Xuất kho 2.000 đơn vị hàng X gởi bán cho công ty B.
  4. Nhập kho 4.000 đơn vị hàng X mua của công ty D với giá mua chưa thuế 2.250đ/đơn vị,
  thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.
  5. Công ty B chấp nhận thanh toán số hàng gởi đi bán ở tháng trước, số lượng 400 đơn vị,
  giá bán chưa thuế 2.900đ/đơn vị, thuế GTGT 10%.
  6. Xuất kho 6.000 đơn vị hàng X gởi đi bán cho công ty A, giá bán chưa thuế 2.900đ/đơn
  vị, thuế GTGT 10%. Sau đó nhận được hồi báo của công ty A đã nhận được hàng,
  nhưng chỉ chấp nhận thanh toán 5.000 đơn vị hàng X, số còn lại do kém phẩm chất đã
  trả lại. Công ty HH đã cho nhập kho 1.000 đơn vị hàng X trả lại.
  Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ.

  Bài làm

  Giá vốn bình quân cuối kỳ của hàng X: 2.173 =
  13.431.200 + 6.000 2.200 + 4.000 2.250
  6.400 + 6.000 + 4.000


  1.
  Nợ TK 632: 1.086.500 = 2.173 x 500
  Có TK 156: 1.086.500

  Nợ TK 131: 1.540.000
  Có TK 333: 140.000
  Có TK 511: 1.400.000
  2.
  Nợ TK 156: 13.200.000 = 6.000 x 2.200
  Nợ TK 133: 1.320.000
  Có TK 331: 14.520.000


  3.
  Nợ TK 157: 4.346.000
  Có TK 156: 4.346.000 = 2.173 x 2.000


  4.
  Nợ TK 156: 9.000.000 = 4.000 x 2.250
  Nợ TK 133: 900.000
  Có TK 111: 9.900.000


  5.
  Nợ TK 632: 840.000
  Có TK 157: 840.000

  Nợ TK 131: 1.276.000
  Có TK 333: 116.000
  Có TK 511: 1.160.000


  6.
  Nợ TK 157: 13.038.000
  Có TK 156: 13.038.000 = 2.173 x 6.000

  Nợ TK 632: 10.865.000
  Có TK 157: 10.865.000 = 2.173 x 5.000

  Nợ TK 156: 2.173.000 = 2.173 x 1.000
  Có TK 157: 2.173.000

  Nợ TK 131: 15.950.000
  Có TK 333: 1.450.000
  Có TK 511: 14.500.000 = 5.000 x 2.900

  ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------

  Bài 2.6: Công ty HH thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế
  toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 8 có tình hình như
  sau:
  1. Tình hình mua hàng
  a. Nhận được một số hàng do công ty Minh Phước gởi đến, trị giá hàng ghi trên hóa đơn
  là 5.200 đơn vị x 28.000đ, thuế GTGT 10%. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 100
  đơn vị. Công ty chấp nhận thanh toán theo số thực nhận. Nếu công ty thanh toán trong
  vòng 10 ngày kể từ lúc nhận hàng sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 2% giá thanh
  toán.
  b. Nhập kho hàng mua đang đi đường tháng trước với giá trị 5.000.000đ (hóa đơn 662
  ngày 18/07 có giá trị), số hàng còn lại so với hóa đơn bị thiếu chưa xác định nguyên
  nhân 1.000.000đ.
  c. Nhận được chứng từ đòi tiền của công ty Hoàng Minh đề nghị thanh toán lô hàng trị giá
  theo hóa đơn chưa thuế 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đơn vị đã thanh toán bằng tiền
  mặt, cuối tháng hàng chưa về.
  d. Số hàng mua của công ty Minh Phước, đơn vị được giảm giá 10% giá thanh toán (gồm
  thuế GTGT 10%) do hàng kém phẩm chất. Đơn vị đã chi tiền mặt thanh toán cho công
  ty Minh Phước trong thời gian được hưởng chiết khấu thanh toán.
  2. Tình hình bán hàng
  a. Bán cho công ty Z thu bằng chuyển khoản giá bán chưa thuế là 28.000.000đ, thuế
  GTGT là 10%, đã nhận giấy báo có của ngân hàng, giá thực tế hàng xuất kho
  22.000.000đ.
  b. Xuất bán chịu cho công ty Q một lô hàng trị giá bán chưa thuế là 40.000.000đ, thuế
  GTGT 10%. Theo thỏa thuận, nếu công ty Q thanh toán trước thời hạn sẽ được hưởng
  chiết khấu 2% trên giá thanh toán, giá thực tế xuất bán 31.500.000đ.
  c. Nhận được hồi báo của công ty Tân Thành trả lại một số hàng hóa đã mua ở tháng
  trước, hàng đã nhập kho với giá là 10.000.000đ, đã chi tiền mặt trả lại theo giá bán
  chưa thuế là 11.000.000đ, thuế GTGT 10%.
  Yêu cầu: Tính toán và trình bày các bút toán ghi sổ.
  Trình bày các sổ chi tiết và số cái của các TK hàng tồn kho.

  Bài giải

  1. Tình hình mua hàng:

  a.
  Nợ TK 156: 142.800.000 = 5.100 x 28.000
  Nợ TK 133: 14.280.000
  Có TK 331: 157.080.000
  b.
  Nợ TK 156: 4.000.000
  Nợ TK 1381: 1.000.000
  Có TK 151: 5.000.000


  c.
  Nợ TK 151: 20.000.000
  Nợ TK 133: 2.000.000
  Có TK 111: 22.000.000


  d.
  Nợ TK 331: 15.708.000 = 157.080.000 x 10%
  Có TK 133: 1.428.000 = 14.280.000 x 10%
  Có TK 156: 14.280.000 = 142.800.000 x 10%

  Nợ TK 331: 141.372.000 = 157.080.000 – 15.708.000
  Có TK 111: 138.544.560
  Có TK 515: 2.827.440 = (157.080.000 – 15.708.000) x 2%


  2. Tình hình bán hàng:

  a.
  Nợ TK 632: 22.000.000
  Có TK 156: 22.000.000

  Nợ TK 112: 30.800.000
  Có TK 333: 2.800.000
  Có TK 511: 28.000.000


  b.
  Nợ TK 632: 31.500.000
  Có TK 156: 31.500.000

  Nợ TK 131: 44.000.000
  Có TK 333: 4.000.000
  Có TK 511: 40.000.000

  Nếu công ty Q thanh toán tiền trước hạn để được hưởng chiết khấu
  Nợ TK 635: 880.000 = 44.000.000 x 2%
  Nợ TK 111: 43.120.000
  Có TK 131: 44.000.000  c.
  Nợ TK 156: 10.000.000
  Có TK 632: 10.000.000

  Nợ TK 531: 11.000.000
  Nợ TK 333: 1.100.000
  Có TK 111: 12.100.000


  SỔ CÁI TÀI KHOẢN 156 CỦA CÔNG TY HH

  (Đơn vị tính: đồng)
  Chứng từ
  Diễn giải
  Tài khoản
  đối ứng
  Số tiền
  Ngày Số Nợ Có
  Số dƣ đầu tháng X
  - - Nhận hàng cty Minh Phước 331 142.800.000
  - - Nhập kho hàng đang đi đường 151 4.000.000
  - - Giảm giá hàng bán cty Minh Phước 331 14.280.000
  - - Bán hàng cho cty Z 632 22.000.000
  - - Bán chịu cho cty Q 632 31.500.000
  - - Nhận lại hàng bị trả từ cty Tân Thành 632 10.000.000
  Cộng số dƣ trong tháng 156.800.000 67.780.000
  Số dƣ cuối tháng X

  ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:47 ----------

  CHƯƠNG 3 – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Bài 3.1: Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài
  liệu:
  1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo HĐ GTGT giá
  mua 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận
  chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này do nguồn vốn
  đầu tư XDCB đài thọ.
  2. Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá
  mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là:
  2.500.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ đầu tư phát triển tài trợ
  theo nguyên giá.
  3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá
  mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển
  chi bằng tiền mặt: 210.000đ (trong đó thuế GTGT 10.000đ). Tài sản này do quỹ phúc lợi
  đài thọ.
  4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ
  GTGT có giá mua là 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người
  bán. Lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt: 1.500.000đ. Đã vay dài hạn để thanh toán đủ.
  Yêu cầu:
  - Thực hiện bút toán liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
  - Hãy xác định các chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ trên.

  Bài giải

  1. Ngày 08/05

  Nợ TK 211: 50.000.000
  Nợ TK 133: 5.000.000
  Có TK 331: 55.000.000

  Nợ TK 211: 200.000
  Nợ TK 133: 10.000
  Có TK 111: 210.000
  Nợ TK 441: 50.200.000
  Có TK 411: 50.200.000


  2. Ngày 18/05

  Nợ TK 211: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000

  Nợ TK 211: 2.200.000
  Nợ TK 133: 300.000
  Có TK 331: 2.500.000

  Nợ TK 414: 62.200.000
  Có TK 411: 62.200.000


  3. Ngày 20/05

  Nợ TK 211: 22.000.000
  Có TK 111: 22.000.000

  Nợ TK 211: 210.000
  Có TK 111: 210.000

  Nợ TK 4312: 22.210.000
  Có TK 4313: 22.210.000


  4. Ngày 25/05

  Nợ TK 211: 150.000.000
  Nợ TK 133: 15.000.000
  Có TK 331: 165.000.000

  Nợ TK 211: 1.500.000
  Có TK 3339: 1.500.000

  Nợ TK 3339: 1.500.000
  Có TK 111: 1.500.000

  Nợ TK 331: 165.000.000
  Có TK 341: 165.000.000

  Bài 3.2: Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong
  tháng 07 có tài liệu sau:
  Số dư đầu tháng: TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A)
  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
  1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây
  dựng nhà kho A.
  2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.
  3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây dựng phải
  trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được bàn
  giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95% chi phí thực tế, 5% vượt
  mức không tính vào nguyên giá (do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong
  kỳ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất
  là 80.000.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên.

  Bài giải

  1. Ngày 16/07

  Nợ TK 2412: 55.000.000
  Có TK 152: 50.000.000
  Có TK 153: 5.000.000


  2. Ngày 18/07

  Nợ TK 2412: 10.000.000
  Có TK 111: 10.000.000


  3. Ngày 22/07

  Nợ TK 2412: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000


  Nợ TK 211: 361.950.000 = 381.000.000 x 95%
  Nợ TK 632: 19.050.000 = 381.000.000 x 5%
  Có TK 2412: 381.000.000 = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000

  Nợ TK 441: 361.950.000
  Có TK 411: 361.950.000


  4. Ngày 26/07

  Nợ TK 2135: 80.000.000
  Có TK 112: 80.000.000

  Bài 3.3: Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình
  hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:
  1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian
  sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.
  Chi phí thanh lý gồm:
  - Lương: 2.000.000đ
  - Trích theo lương: 380.000đ
  - Công cụ dụng cụ: 420.000đ
  - Tiền mặt: 600.000đ
  Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.
  2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ,
  đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời gian sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước khi bán
  500.000đ trả bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế 5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu
  bằng tiền mặt.
  3. Ngày 26/06 chuyển khoản mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có
  giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ
  1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài giải

  1. Ngày 15/06

  Nợ TK 214: 152.000.000
  Nợ TK 811: 6.400.000
  Có TK 211: 158.400.000

  Nợ TK 811: 3.400.000
  Có TK 334: 2.000.000
  Có TK 338: 380.000
  Có TK 153: 420.000
  Có TK 111: 600.000

  Nợ TK 111: 1.800.000
  Có TK 711: 1.800.000

  2. Ngày 25/06

  Nợ TK 214: 6.000.000
  Nợ TK 811: 18.000.000
  Có TK 211: 24.000.000

  Nợ TK 811: 500.000
  Có TK 111: 500.000

  Nợ TK 111: 6.380.000
  Có TK 333: 580.000
  Có TK 711: 5.800.000


  3. Ngày 26/06

  Nợ TK 211: 296.000.000
  Nợ TK 133: 29.600.000
  Có TK 112: 325.600.000

  Nợ TK 211: 1.000.000
  Có TK 3339: 1.000.000

  Nợ TK 3339: 1.000.000
  Có TK 141: 1.000.000

  Nợ TK 211: 3.000.000
  Có TK 111: 3.000.000

  Bài 3.4: Tiếp theo bài 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định
  khoản nghiệp vụ trích khấu hao.
  Tài liệu bổ sung:
  - Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
  - Mức khấu hao trung bình 1 tháng của TSCĐ hiện có đầu tháng 6 là 32.500.000đ phân bổ
  cho:
  • Bộ phận bán hàng: 22.500.000đ
  • Bộ phận QLDN: 10.000.000đ

  Bài giải

  Nghiệp vụ 1 của ngày 15/06:
  Mức khấu hao trích hàng tháng của nhà kho =
  158.400.000
  12 12
  = 1.100.000đ
  Mức khấu hao của 16 ngày không sử dụng (15/06 – 30/06) =
  1.100.000
  30
  16 = 586.670đ

  Nghiệp vụ 2 của ngày 25/06:
  Mức khấu hao trích hàng tháng của thiết bị =
  24.000.000
  2 12
  = 1.000.000đ
  Mức khấu hao của 6 ngày không sử dụng (25/06 – 30/06) =
  1.000.000
  30
  6 = 200.000đ

  Nghiệp vụ 3 của ngày 26/06:
  Tổng nguyên giá của chiếc xe hơi = 296.000.000 + 1.000.000 + 3.000.000 = 300.000.000đ
  Mức khấu hao trích hàng tháng của xe hơi =
  300.000.000
  5 12
  = 5.000.000đ
  Mức khấu hao của 5 ngày sử dụng (26/06 – 30/06) =
  5.000.000
  30
  5 = 833.330đ

  Tổng mức trích khấu hao của tháng 06:
  32.546.660đ = 32.500.000 – 586.670 – 200.000 + 833.330

  Trong đó:
  Bộ phận bán hàng: 22.300.000đ = 22.500.000 – 200.000
  Bộ phận QLDN: 10.246.660đ = 10.000.000 – 586.670 + 833.330

  Định khoản:
  Nợ TK 641: 22.300.000
  Nợ TK 642: 10.246.660
  Có TK 214: 32.546.660

  Bài 3.5: Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:
  Số dư đầu tháng: TK 335: 40.000.000đ (trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX)
  TK 2413: 10.000.000đ (CP sửa chửa lớn TSCĐ X)

  Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:
  1. Xuất công cụ (loại phân bổ 1 lần) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất
  400.000đ
  2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, chi phí sửa chữa bao gồm:

  - Xuất phụ tùng thay thế: 14.000.000đ
  - Tiền mặt: 200.000đ
  - Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế: 15.000.000đ (thuế GTGT 10%)
  TSCĐ X đã sửa chữa xong, bàn giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh
  lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tế phát sinh theo đúng quy định.
  3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, chi phí sửa chữa bao
  gồm:

  - Mua ngoài chưa trả tiền một số chi tiết để thay thế giá chưa thuế 8.000.000đ,
  thuế GTGT 10%.
  - Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000đ, thuế GTGT 10%.
  - Công việc sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, chi phí sửa
  chữa được phân bổ làm 4 tháng, bắt đầu từ tháng này.

  4. Sửa chữa nâng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả cho người nhận thầu
  66.000.000đ, trong đó thuế GTGT 6.000.000đ. Cuối tháng công việc sửa chữa đã xong,
  kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ.
  5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định hữu hình, nguyên giá
  18.000.000đ, đã hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 627: 400.000
  Có TK 153: 400.000


  2.
  Nợ TK 2413: 14.000.000
  Có TK 152: 14.000.000

  Nợ TK 2413: 200.000
  Có TK 111: 200.000

  Nợ TK 2413: 15.000.000
  Nợ TK 133: 1.500.000
  Có TK 331: 16.500.000

  Nợ TK 335: 39.200.000
  Có TK 2413: 39.200.000 = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000

  Nợ TK 335: 800.000 = 40.000.000 – 39.200.000
  Có TK 627: 800.000


  3.
  Nợ TK 2413: 8.000.000
  Nợ TK 133: 800.000
  Có TK 331: 8.800.000

  Nợ TK 2413: 1.600.000
  Nợ TK 133: 160.000
  Có TK 331: 1.760.000

  Nợ TK 142: 9.600.000
  Có TK 2413: 9.600.000 = 8.000.000 + 1.600.000

  Nợ TK 641: 2.400.000
  Có TK 142: 2.400.000 =
  9.600.000
  4  4.
  Nợ TK 2413: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000

  Nợ TK 211: 60.000.000
  Có TK 2413: 60.000.000

  5.
  Nợ TK 1381: 15.000.000
  Nợ TK 214: 3.000.000
  Có TK 211: 18.000.000

  CHƯƠNG 3 – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Bài 3.1: Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài
  liệu:
  1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo HĐ GTGT giá
  mua 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận
  chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này do nguồn vốn
  đầu tư XDCB đài thọ.
  2. Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá
  mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là:
  2.500.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ đầu tư phát triển tài trợ
  theo nguyên giá.
  3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá
  mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển
  chi bằng tiền mặt: 210.000đ (trong đó thuế GTGT 10.000đ). Tài sản này do quỹ phúc lợi
  đài thọ.
  4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ
  GTGT có giá mua là 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người
  bán. Lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt: 1.500.000đ. Đã vay dài hạn để thanh toán đủ.
  Yêu cầu:
  - Thực hiện bút toán liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
  - Hãy xác định các chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ trên.

  Bài giải

  1. Ngày 08/05

  Nợ TK 211: 50.000.000
  Nợ TK 133: 5.000.000
  Có TK 331: 55.000.000

  Nợ TK 211: 200.000
  Nợ TK 133: 10.000
  Có TK 111: 210.000


  Nợ TK 441: 50.200.000
  Có TK 411: 50.200.000


  2. Ngày 18/05

  Nợ TK 211: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000

  Nợ TK 211: 2.200.000
  Nợ TK 133: 300.000
  Có TK 331: 2.500.000

  Nợ TK 414: 62.200.000
  Có TK 411: 62.200.000


  3. Ngày 20/05

  Nợ TK 211: 22.000.000
  Có TK 111: 22.000.000

  Nợ TK 211: 210.000
  Có TK 111: 210.000

  Nợ TK 4312: 22.210.000
  Có TK 4313: 22.210.000


  4. Ngày 25/05

  Nợ TK 211: 150.000.000
  Nợ TK 133: 15.000.000
  Có TK 331: 165.000.000

  Nợ TK 211: 1.500.000
  Có TK 3339: 1.500.000

  Nợ TK 3339: 1.500.000
  Có TK 111: 1.500.000

  Nợ TK 331: 165.000.000
  Có TK 341: 165.000.000

  ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:47 ----------

  Bài 3.2: Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong
  tháng 07 có tài liệu sau:
  Số dư đầu tháng: TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A)
  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
  1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây
  dựng nhà kho A.
  2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.
  3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây dựng phải
  trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được bàn
  giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95% chi phí thực tế, 5% vượt
  mức không tính vào nguyên giá (do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong
  kỳ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất
  là 80.000.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên.

  Bài giải

  1. Ngày 16/07

  Nợ TK 2412: 55.000.000
  Có TK 152: 50.000.000
  Có TK 153: 5.000.000


  2. Ngày 18/07

  Nợ TK 2412: 10.000.000
  Có TK 111: 10.000.000


  3. Ngày 22/07

  Nợ TK 2412: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000

  Nợ TK 211: 361.950.000 = 381.000.000 x 95%
  Nợ TK 632: 19.050.000 = 381.000.000 x 5%
  Có TK 2412: 381.000.000 = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000

  Nợ TK 441: 361.950.000
  Có TK 411: 361.950.000


  4. Ngày 26/07

  Nợ TK 2135: 80.000.000
  Có TK 112: 80.000.000

  Bài 3.3: Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình
  hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:
  1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian
  sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.
  Chi phí thanh lý gồm:
  - Lương: 2.000.000đ
  - Trích theo lương: 380.000đ
  - Công cụ dụng cụ: 420.000đ
  - Tiền mặt: 600.000đ
  Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.
  2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ,
  đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời gian sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước khi bán
  500.000đ trả bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế 5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu
  bằng tiền mặt.
  3. Ngày 26/06 chuyển khoản mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có
  giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ
  1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài giải

  1. Ngày 15/06

  Nợ TK 214: 152.000.000
  Nợ TK 811: 6.400.000
  Có TK 211: 158.400.000

  Nợ TK 811: 3.400.000
  Có TK 334: 2.000.000
  Có TK 338: 380.000
  Có TK 153: 420.000
  Có TK 111: 600.000

  Nợ TK 111: 1.800.000
  Có TK 711: 1.800.000

  2. Ngày 25/06

  Nợ TK 214: 6.000.000
  Nợ TK 811: 18.000.000
  Có TK 211: 24.000.000

  Nợ TK 811: 500.000
  Có TK 111: 500.000

  Nợ TK 111: 6.380.000
  Có TK 333: 580.000
  Có TK 711: 5.800.000


  3. Ngày 26/06

  Nợ TK 211: 296.000.000
  Nợ TK 133: 29.600.000
  Có TK 112: 325.600.000

  Nợ TK 211: 1.000.000
  Có TK 3339: 1.000.000

  Nợ TK 3339: 1.000.000
  Có TK 141: 1.000.000

  Nợ TK 211: 3.000.000
  Có TK 111: 3.000.000

  Bài 3.4: Tiếp theo bài 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định
  khoản nghiệp vụ trích khấu hao.
  Tài liệu bổ sung:
  - Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
  - Mức khấu hao trung bình 1 tháng của TSCĐ hiện có đầu tháng 6 là 32.500.000đ phân bổ
  cho:
  • Bộ phận bán hàng: 22.500.000đ
  • Bộ phận QLDN: 10.000.000đ

  Bài giải

  Nghiệp vụ 1 của ngày 15/06:
  Mức khấu hao trích hàng tháng của nhà kho =
  158.400.000
  12 12
  = 1.100.000đ
  Mức khấu hao của 16 ngày không sử dụng (15/06 – 30/06) =
  1.100.000
  30
  16 = 586.670đ

  Nghiệp vụ 2 của ngày 25/06:
  Mức khấu hao trích hàng tháng của thiết bị =
  24.000.000
  2 12
  = 1.000.000đ
  Mức khấu hao của 6 ngày không sử dụng (25/06 – 30/06) =
  1.000.000
  30
  6 = 200.000đ

  Nghiệp vụ 3 của ngày 26/06:
  Tổng nguyên giá của chiếc xe hơi = 296.000.000 + 1.000.000 + 3.000.000 = 300.000.000đ
  Mức khấu hao trích hàng tháng của xe hơi =
  300.000.000
  5 12
  = 5.000.000đ
  Mức khấu hao của 5 ngày sử dụng (26/06 – 30/06) =
  5.000.000
  30
  5 = 833.330đ

  Tổng mức trích khấu hao của tháng 06:
  32.546.660đ = 32.500.000 – 586.670 – 200.000 + 833.330

  Trong đó:
  Bộ phận bán hàng: 22.300.000đ = 22.500.000 – 200.000
  Bộ phận QLDN: 10.246.660đ = 10.000.000 – 586.670 + 833.330

  Định khoản:
  Nợ TK 641: 22.300.000
  Nợ TK 642: 10.246.660
  Có TK 214: 32.546.660

  Bài 3.5: Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:
  Số dư đầu tháng: TK 335: 40.000.000đ (trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX)
  TK 2413: 10.000.000đ (CP sửa chửa lớn TSCĐ X)

  Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:
  1. Xuất công cụ (loại phân bổ 1 lần) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất
  400.000đ
  2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, chi phí sửa chữa bao gồm:

  - Xuất phụ tùng thay thế: 14.000.000đ
  - Tiền mặt: 200.000đ
  - Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế: 15.000.000đ (thuế GTGT 10%)
  TSCĐ X đã sửa chữa xong, bàn giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh
  lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tế phát sinh theo đúng quy định.
  3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, chi phí sửa chữa bao
  gồm:

  - Mua ngoài chưa trả tiền một số chi tiết để thay thế giá chưa thuế 8.000.000đ,
  thuế GTGT 10%.
  - Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000đ, thuế GTGT 10%.
  - Công việc sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, chi phí sửa
  chữa được phân bổ làm 4 tháng, bắt đầu từ tháng này.

  4. Sửa chữa nâng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả cho người nhận thầu
  66.000.000đ, trong đó thuế GTGT 6.000.000đ. Cuối tháng công việc sửa chữa đã xong,
  kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ.
  5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định hữu hình, nguyên giá
  18.000.000đ, đã hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 627: 400.000
  Có TK 153: 400.000

  2.
  Nợ TK 2413: 14.000.000
  Có TK 152: 14.000.000

  Nợ TK 2413: 200.000
  Có TK 111: 200.000

  Nợ TK 2413: 15.000.000
  Nợ TK 133: 1.500.000
  Có TK 331: 16.500.000

  Nợ TK 335: 39.200.000
  Có TK 2413: 39.200.000 = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000

  Nợ TK 335: 800.000 = 40.000.000 – 39.200.000
  Có TK 627: 800.000


  3.
  Nợ TK 2413: 8.000.000
  Nợ TK 133: 800.000
  Có TK 331: 8.800.000

  Nợ TK 2413: 1.600.000
  Nợ TK 133: 160.000
  Có TK 331: 1.760.000

  Nợ TK 142: 9.600.000
  Có TK 2413: 9.600.000 = 8.000.000 + 1.600.000

  Nợ TK 641: 2.400.000
  Có TK 142: 2.400.000 =
  9.600.000
  4  4.
  Nợ TK 2413: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000

  Nợ TK 211: 60.000.000
  Có TK 2413: 60.000.000


  5.
  Nợ TK 1381: 15.000.000
  Nợ TK 214: 3.000.000
  Có TK 211: 18.000.000

  ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:48 ----------

  CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
  TÀI CHÍNH

  Bài 4.1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
  Số dư ngày 30/11/N:
  • TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212:
  15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi
  suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng).
  • TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A)
  Trong tháng 12/N phát sinh một số nghiệp vụ:
  1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát hành thời hạn 12
  tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn.
  2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá 10.000.000đ thời hạn 12
  tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu.
  3. Ngày 22/12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc 10.000.000đ với giá bán
  12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 50.000đ.
  4. Ngày 30/12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào tài khoản tiền
  gửi ở ngân hàng.
  5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ cho công ty B vay tạm, thời hạn 3 tháng,
  với lãi suất 1%/tháng, thu 1 lần khi đáo hạn.
  6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP A mà doanh
  nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Bài giải

  1. Ngày 01/12

  Nợ TK 121: 5.000.000
  Có TK 112: 5.000.000
  2. Ngày 02/12

  Nợ TK 121: 10.000.000
  Có TK 111: 9.000.000
  Có TK 3387: 1.000.000

  Cuối tháng kết chuyển:
  Nợ TK 3387:
  1.000.000
  12

  Có TK 515:
  1.000.000
  12  3. Ngày 22/12

  Nợ TK 112: 12.000.000
  Có TK 121: 10.000.000
  Có TK 515: 2.000.000

  Nợ TK 635: 50.000
  Có TK 111: 50.000


  4. Ngày 30/12

  Nợ TK 112: 112.500
  Có TK 515: 112.500


  5. Ngày 30/12

  Nợ TK 1288: 5.000.000
  Có TK 112: 5.000.000


  6. Ngày 31/12

  Nợ TK 129: 200.000 = 1.000.000 – 800.000
  Có TK 635: 200.000

  Bài 4.2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư dài hạn như sau:
  1. Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số cổ phiếu này có
  mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ lệ quyền biểu quyết
  tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%).
  2. Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ. Theo thỏa thuận, công ty
  A đã chuyển toàn bộ số cổ tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ lệ quyền biểu quyết
  tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%).
  3. Góp vốn đầu tư vào công ty BB với tỷ lệ góp vốn là 40%, bằng:
  4. 1 thiết bị sấy có nguyên giá 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến thời điểm góp vốn là
  10.000.000đ, vốn góp được tính 88.000.000đ.
  5. Xuất kho 1 lô hàng hóa có giá gốc là 150.000.000đ và được tính vốn góp là
  155.000.000đ.
  6. Chi phí vận chuyển tài sản góp vốn công ty A chịu, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là
  110.000đ (gồm VAT 10%).
  7. Chuyển khoản mua 5.000 cổ phiếu thường, có mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu với giá
  chuyển nhượng 120.000đ/cổ phếu của công ty CP BT, tỷ lệ quyền biểu quyết là 12%.
  Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 1.000.000đ.
  8. Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ tiền
  hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ phiếu này là 140.000.000đ, giá gốc
  số cổ phiếu còn lại sau khi chuyển nhượng là 360.000.000đ (với tỷ lệ quyền biểu quyết
  giảm từ 25% xuống 18%).
  Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228).

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 221: 1.503.000.000
  Có TK 112: 1.500.000.000
  Có TK 111: 3.000.000


  2.
  Nợ TK 221: 50.000.000
  Có TK 515: 50.000.000

  3.
  Nợ TK 223: 88.000.000
  Nợ TK 811: 2.000.000
  Nợ TK 214: 10.000.000
  Có TK 211: 100.000.000

  Nợ TK 223: 155.000.000
  Có TK 156: 150.000.000
  Có TK 711: 5.000.000

  Nợ TK 635: 100.000
  Nợ TK 133: 10.000
  Có TK 141: 110.000


  4.
  Nợ TK 228: 601.000.000 = 120.000 x 5.000 + 1.000.000
  Có TK 112: 600.000.000
  Có TK 111: 1.000.000


  5.
  Nợ TK 331: 138.000.000
  Nợ TK 635: 2.000.000
  Có TK 223: 140.000.000

  Nợ TK 228: 360.000.000
  Có TK 223: 360.000.000


  TK 221
  X
  (112, 111) 1.503.000.000
  (515) 50.000.000
  X


  TK 223
  X
  (211) 88.000.000 140.000.000 (331, 635)
  (156, 711) 155.000.000 360.000.000 (228)
  X

  TK 228
  X
  (112, 111) 601.000.000
  (223) 360.000.000
  X


  Bài 4.3: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính như sau:
  Số dư đầu tháng 12/N:
  • TK 229: 0đ
  • TK 228: 700.000.000đ (10.000 cổ phần công ty CP A: 100.000.000đ; 40.000 cổ
  phần công ty CP Z: 600.000.000đ)
  • TK 121: 50.000.000đ (50 tờ kỳ phiếu ngân hàng B, mệnh giá mỗi tờ
  1.000.000đ, thời hạn 6 tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất 0,9%/tháng)
  Trong tháng 12/N có một số nghiệp vụ phát sinh:
  1. Ngày 01/12 doanh nghiệp chuyển khoản mua kỳ phiếu 24 tháng do Ngân hàng nông
  nghiệp phát hành với giá phát hành bằng mệnh giá 20.000.000đ, lãi suất 9%/12 tháng,
  thu lãi 1 lần ngay khi mua.
  2. Ngày 15/12 doanh nghiệp mua lại một số công trái trong dân, chi trả ngay bằng tiền mặt
  27.500.000đ. Số công trái này có mệnh giá 20.000.000đ, thời hạn thanh toán 5 năm, lãi
  suất 50%/5 năm, ngày đáo hạn 01/12/N+1.
  3. Ngày 16/12 nhận được thông báo của công ty A về số lãi được chia 9 tháng đầu năm N
  tương ứng với 10.000 cổ phần công ty đang nắm giữ là 12.000.000đ, 2 ngày sau doanh
  nghiệp đã thực nhận được số lãi trên bằng tiền mặt.
  4. Ngày 20/12 bán 5.000 cổ phần công ty A cho doanh nghiệp X đã thu TGNH với giá
  52.000.000đ. Chi phí trả cho người môi giới đã chi bằng tiền mặt 1.500.000đ.
  5. Ngày 25/12, công ty A dùng 1 TSCĐ hữu hình góp vốn liên doanh vào công ty X (công
  ty A góp vốn vào công X – cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát – với tỷ lệ vốn góp là 30%)
  với nguyên giá ghi trên sổ kế toán 500.000.000đ, đã hao mòn 100.000.000đ. TSCĐ này
  được các bên góp vốn liên doanh đánh giá là 420.000.000đ, mức độ hao mòn 20%, thời
  gian sử dụng ước tính 5 năm. Chi phí cho quá trình bàn bạc hợp đồng bằng tiền mặt
  1.000.000đ. Chi phí vận chuyển tài sản thanh toán bằng tạm ứng 105.000đ (gồm thuế
  GTGT 5.000đ).
  6. Ngày 27/12 nhận được sổ phụ ngân hàng B báo đã chuyển lãi định kỳ 12/N của 50 tờ kỳ
  phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân
  hàng.
  7. Thị giá cổ phần của công ty Z đang giảm sút. Ngày 31/12, căn cứ vào các bằng chứng
  xác thực, hội đồng do doanh nghiệp lập thẩm định mức giảm giá chứng khoán đã xác
  định thị giá cổ phần công ty Z là 14.000đ/cổ phần. Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng
  tổn thất các khoản đầu tư tài chính.
  Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản kế toán.

  Bải giải

  1. Ngày 01/12

  Nợ TK 2288: 20.000.000
  Có TK 3387: 3.600.000
  Có TK 112: 16.400.000


  2. Ngày 15/12

  Nợ TK 1212: 27.500.000
  Có TK 111: 27.500.000


  3. Ngày 16/12

  Nợ TK 138: 12.000.000
  Có TK 515: 12.000.000

  Nợ TK 111: 12.000.000
  Có TK 138: 12.000.000


  4. Ngày 20/12

  Nợ TK 112: 52.000.000
  Có TK 515: 2.000.000
  Có TK 228: 50.000.000 = 5.000 x 10.000

  Nợ TK 635: 1.500.000
  Có TK 111: 1.500.000


  5. Ngày 25/12

  Nợ TK 222: 420.000.000
  Nợ TK 214: 100.000.000
  Có TK 711: 14.000.000 = 20.000.000 x 70%
  Có TK 3387: 6.000.000 = 20.000.000 x 30%
  Có TK 211: 500.000.000

  Nợ TK 635: 1.000.000
  Có TK 111: 1.000.000

  Nợ TK 635: 100.000
  Nợ TK 133: 10.000
  Có TK 141: 110.000


  6. Ngày 27/12

  Nợ TK 112: 450.000 = 50.000.000 x 0,9%
  Có TK 515: 50.000


  7. Ngày 31/12

  Nợ TK 635: 40.000.000
  Có TK 229: 40.000.000 = 600.000.000 – 40.000 x 14.000

  CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
  TÀI CHÍNH

  Bài 4.1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
  Số dư ngày 30/11/N:
  • TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212:
  15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi
  suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng).
  • TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A)
  Trong tháng 12/N phát sinh một số nghiệp vụ:
  1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát hành thời hạn 12
  tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn.
  2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá 10.000.000đ thời hạn 12
  tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu.
  3. Ngày 22/12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc 10.000.000đ với giá bán
  12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 50.000đ.
  4. Ngày 30/12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào tài khoản tiền
  gửi ở ngân hàng.
  5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ cho công ty B vay tạm, thời hạn 3 tháng,
  với lãi suất 1%/tháng, thu 1 lần khi đáo hạn.
  6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP A mà doanh
  nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Bài giải

  1. Ngày 01/12

  Nợ TK 121: 5.000.000
  Có TK 112: 5.000.000  2. Ngày 02/12

  Nợ TK 121: 10.000.000
  Có TK 111: 9.000.000
  Có TK 3387: 1.000.000

  Cuối tháng kết chuyển:
  Nợ TK 3387:
  1.000.000
  12

  Có TK 515:
  1.000.000
  12  3. Ngày 22/12

  Nợ TK 112: 12.000.000
  Có TK 121: 10.000.000
  Có TK 515: 2.000.000

  Nợ TK 635: 50.000
  Có TK 111: 50.000


  4. Ngày 30/12

  Nợ TK 112: 112.500
  Có TK 515: 112.500


  5. Ngày 30/12

  Nợ TK 1288: 5.000.000
  Có TK 112: 5.000.000


  6. Ngày 31/12

  Nợ TK 129: 200.000 = 1.000.000 – 800.000
  Có TK 635: 200.000

  ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:49 ----------

  Bài 4.2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư dài hạn như sau:
  1. Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số cổ phiếu này có
  mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ lệ quyền biểu quyết
  tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%).
  2. Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ. Theo thỏa thuận, công ty
  A đã chuyển toàn bộ số cổ tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ lệ quyền biểu quyết
  tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%).
  3. Góp vốn đầu tư vào công ty BB với tỷ lệ góp vốn là 40%, bằng:
  4. 1 thiết bị sấy có nguyên giá 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến thời điểm góp vốn là
  10.000.000đ, vốn góp được tính 88.000.000đ.
  5. Xuất kho 1 lô hàng hóa có giá gốc là 150.000.000đ và được tính vốn góp là
  155.000.000đ.
  6. Chi phí vận chuyển tài sản góp vốn công ty A chịu, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là
  110.000đ (gồm VAT 10%).
  7. Chuyển khoản mua 5.000 cổ phiếu thường, có mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu với giá
  chuyển nhượng 120.000đ/cổ phếu của công ty CP BT, tỷ lệ quyền biểu quyết là 12%.
  Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 1.000.000đ.
  8. Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ tiền
  hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ phiếu này là 140.000.000đ, giá gốc
  số cổ phiếu còn lại sau khi chuyển nhượng là 360.000.000đ (với tỷ lệ quyền biểu quyết
  giảm từ 25% xuống 18%).
  Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228).

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 221: 1.503.000.000
  Có TK 112: 1.500.000.000
  Có TK 111: 3.000.000


  2.
  Nợ TK 221: 50.000.000
  Có TK 515: 50.000.000

  3.
  Nợ TK 223: 88.000.000
  Nợ TK 811: 2.000.000
  Nợ TK 214: 10.000.000
  Có TK 211: 100.000.000

  Nợ TK 223: 155.000.000
  Có TK 156: 150.000.000
  Có TK 711: 5.000.000

  Nợ TK 635: 100.000
  Nợ TK 133: 10.000
  Có TK 141: 110.000


  4.
  Nợ TK 228: 601.000.000 = 120.000 x 5.000 + 1.000.000
  Có TK 112: 600.000.000
  Có TK 111: 1.000.000


  5.
  Nợ TK 331: 138.000.000
  Nợ TK 635: 2.000.000
  Có TK 223: 140.000.000

  Nợ TK 228: 360.000.000
  Có TK 223: 360.000.000


  TK 221
  X
  (112, 111) 1.503.000.000
  (515) 50.000.000
  X


  TK 223
  X
  (211) 88.000.000 140.000.000 (331, 635)
  (156, 711) 155.000.000 360.000.000 (228)
  X
  Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 NhomSFR.com: The Leading Nhom SFR Site on the Net
  Email: thien_vodich_no01@yahoo.com
  TK 228
  X
  (112, 111) 601.000.000
  (223) 360.000.000
  X

  Bài 4.3: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính như sau:
  Số dư đầu tháng 12/N:
  • TK 229: 0đ
  • TK 228: 700.000.000đ (10.000 cổ phần công ty CP A: 100.000.000đ; 40.000 cổ
  phần công ty CP Z: 600.000.000đ)
  • TK 121: 50.000.000đ (50 tờ kỳ phiếu ngân hàng B, mệnh giá mỗi tờ
  1.000.000đ, thời hạn 6 tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất 0,9%/tháng)
  Trong tháng 12/N có một số nghiệp vụ phát sinh:
  1. Ngày 01/12 doanh nghiệp chuyển khoản mua kỳ phiếu 24 tháng do Ngân hàng nông
  nghiệp phát hành với giá phát hành bằng mệnh giá 20.000.000đ, lãi suất 9%/12 tháng,
  thu lãi 1 lần ngay khi mua.
  2. Ngày 15/12 doanh nghiệp mua lại một số công trái trong dân, chi trả ngay bằng tiền mặt
  27.500.000đ. Số công trái này có mệnh giá 20.000.000đ, thời hạn thanh toán 5 năm, lãi
  suất 50%/5 năm, ngày đáo hạn 01/12/N+1.
  3. Ngày 16/12 nhận được thông báo của công ty A về số lãi được chia 9 tháng đầu năm N
  tương ứng với 10.000 cổ phần công ty đang nắm giữ là 12.000.000đ, 2 ngày sau doanh
  nghiệp đã thực nhận được số lãi trên bằng tiền mặt.
  4. Ngày 20/12 bán 5.000 cổ phần công ty A cho doanh nghiệp X đã thu TGNH với giá
  52.000.000đ. Chi phí trả cho người môi giới đã chi bằng tiền mặt 1.500.000đ.
  5. Ngày 25/12, công ty A dùng 1 TSCĐ hữu hình góp vốn liên doanh vào công ty X (công
  ty A góp vốn vào công X – cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát – với tỷ lệ vốn góp là 30%)
  với nguyên giá ghi trên sổ kế toán 500.000.000đ, đã hao mòn 100.000.000đ. TSCĐ này
  được các bên góp vốn liên doanh đánh giá là 420.000.000đ, mức độ hao mòn 20%, thời
  gian sử dụng ước tính 5 năm. Chi phí cho quá trình bàn bạc hợp đồng bằng tiền mặt
  1.000.000đ. Chi phí vận chuyển tài sản thanh toán bằng tạm ứng 105.000đ (gồm thuế
  GTGT 5.000đ).
  6. Ngày 27/12 nhận được sổ phụ ngân hàng B báo đã chuyển lãi định kỳ 12/N của 50 tờ kỳ
  phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân
  hàng.
  7. Thị giá cổ phần của công ty Z đang giảm sút. Ngày 31/12, căn cứ vào các bằng chứng
  xác thực, hội đồng do doanh nghiệp lập thẩm định mức giảm giá chứng khoán đã xác
  định thị giá cổ phần công ty Z là 14.000đ/cổ phần. Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng
  tổn thất các khoản đầu tư tài chính.
  Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản kế toán.

  Bải giải
  1. Ngày 01/12

  Nợ TK 2288: 20.000.000
  Có TK 3387: 3.600.000
  Có TK 112: 16.400.000


  2. Ngày 15/12

  Nợ TK 1212: 27.500.000
  Có TK 111: 27.500.000


  3. Ngày 16/12

  Nợ TK 138: 12.000.000
  Có TK 515: 12.000.000

  Nợ TK 111: 12.000.000
  Có TK 138: 12.000.000


  4. Ngày 20/12

  Nợ TK 112: 52.000.000
  Có TK 515: 2.000.000
  Có TK 228: 50.000.000 = 5.000 x 10.000

  Nợ TK 635: 1.500.000
  Có TK 111: 1.500.000


  5. Ngày 25/12

  Nợ TK 222: 420.000.000
  Nợ TK 214: 100.000.000
  Có TK 711: 14.000.000 = 20.000.000 x 70%
  Có TK 3387: 6.000.000 = 20.000.000 x 30%
  Có TK 211: 500.000.000

  Nợ TK 635: 1.000.000
  Có TK 111: 1.000.000
  Nợ TK 635: 100.000
  Nợ TK 133: 10.000
  Có TK 141: 110.000


  6. Ngày 27/12

  Nợ TK 112: 450.000 = 50.000.000 x 0,9%
  Có TK 515: 50.000


  7. Ngày 31/12

  Nợ TK 635: 40.000.000
  Có TK 229: 40.000.000 = 600.000.000 – 40.000 x 14.000

  ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:49 ----------

  CHƢƠNG 5 – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

  Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho
  theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến
  tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau:
  I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ:
  50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.
  II. Số phát sinh trong tháng:
  1. Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa thanh toán tiền cho công ty Đông Hải,
  đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%.
  2. Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT
  10%) chưa trả tiền của cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi đài
  thọ.
  3. Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần
  xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ).
  4. Ngày 10/03 chuyển TGNH thanh toán số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1.
  5. Ngày 12/03 chi tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau khi trừ chiết khấu
  thanh toán được hưởng là 1% giá chưa thuế.
  6. Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa đơn (GTGT)
  10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).
  7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải
  cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.
  8. Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa
  đơn bán hàng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn bộ khuôn mẫu đã thuê
  ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước
  tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.
  9. Ngày 28/03 công ty xử lý số tiền nợ không ai đòi, khoản tiền phải trả cho ông A là
  1.000.000đ được tính vào thu nhập khác.
  10. Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm
  thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật tư vẫn chưa về
  nhập kho.
  Yêu cầu:
  • Trình bày bút toán ghi sổ các nghiệp vụ trên.
  • Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với từng nhà cung cấp.


  1. Ngày 02/03

  Nợ TK 152: 50.000.000 = 5.000 x 10.000
  Nợ TK 133: 2.500.000
  Có TK 331 (Đông Hải): 52.500.000


  2. Ngày 05/03

  Nợ TK 211: 16.500.000
  Có TK 331 (VT 106): 16.500.000

  Nợ TK 4312: 16.500.000
  Có TK 4313: 16.500.000


  3. Ngày 08/03

  Nợ TK 2412: 150.000.000
  Nợ TK 133: 15.000.000
  Có TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000


  4. Ngày 10/03

  Nợ TK 311 (xây dựng số 1): 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000
  Có TK 112: 115.000.000


  5. Ngày 12/03

  Nợ TK 331 (VT 106): 16.500.000
  Có TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1%
  Có TK 111: 16.350.000


  6. Ngày 20/03

  Nợ TK 156: 10.000.000
  Nợ TK 133: 500.000
  Có TK 331 (X): 10.500.000

  7. Ngày 24/03

  Nợ TK 331 (Ngọc Hùng): 2.000.000
  Có TK 111: 2.000.000


  8. Ngày 26/03

  Nợ TK 154: 10.000.000
  Có TK 331: 10.000.000

  Nợ TK 242: 15.000.000
  Có TK 154: 15.000.000


  9. Ngày 28/03

  Nợ TK 331 (A): 1.000.000
  Có TK 711: 1.000.000


  10. Cuối tháng

  Nợ TK 151: 5.000.000
  Nợ TK 133: 500.000
  Có TK 331 (Thiên Long): 5.500.000

  Bài 5.2: Tại công ty A, có tình hình thanh toán cho công nhân viên (CNV) và các khoản theo
  lương thuộc tháng 12 như sau:
  Số dư ngày 30/11 của TK 334: 215.000.000đ.
  Trong tháng 12, số liệu của phòng kế toán như sau:
  1. Ngày 05/12 chuyển khoản trả lương kỳ II tháng 11 cho CNV (hệ thống thẻ ATM)
  215.000.000đ
  2. Ngày 20/12 chuyển khoản trả lương kỳ I tháng 12 cho CNV là 198.000.000đ, trong đó
  chi BHXH cho người lao động tại DN ốm đau tháng này là 1.500.000đ.
  3. Ngày 25/12 tổng hợp tiền lương phải trả cho công nhân viên (bao gồm tiền ăn giữa ca)
  trong tháng 12 là 393.700.000đ gồm:
  Đơn vị tính: triệu đồng
  Tiền lƣơng của công nhân viên
  Phân xưởng SXC 1 Phân xưởng SXC 2 Phân xưởng SXP
  Bộ phận
  bán hàng
  Bộ phận
  QLDN CN SX
  Lương phép
  của CNSX
  NV QL CN SX NV QL CN SX NV QL
  198 0,2 8 98 5 48 2,5 6 28

  4. Trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương (giả sử theo lương thực tế) tính vào
  chi phí cho mỗi đối tượng có tính lương.
  5. Tổng hợp bảng thanh toán tiền thưởng 6 tháng cuối năm do quỹ khen thưởng đài thọ,
  số tiền 50.000.000đ.
  6. Ngày 30/12 đã yêu cầu ngân hàng chuyển tiền (đã nhận giấy báo nợ) nộp KPCĐ 2%
  quỹ TL, nộp BHXH cho cơ quan BHXH 20% quỹ TL, nộp BHYT 3% quỹ TL để mua thẻ
  BHYT cho CNV.
  7. Cuối tháng, phản ánh khoản khấu trừ lương người lao động:

  • Tiền tạm ứng: 500.000đ
  • Bồi thường vật chất: 720.000đ
  • BHXH 5% quỹ TL và BHYT 1% quỹ TL

  8. Giả sử cuối tháng, công ty đã chuyển khoản toàn bộ số tiền các khoán khoản còn lại
  phải trả (kỳ II) cho CNV.
  Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ và mở (chữ T) TK 334 – Phải trả cho người lao động.

  Bài giải

  1. Ngày 05/12

  Nợ TK 334: 215.000.000
  Có TK 112: 215.000.000


  2. Ngày 20/12

  Nợ TK 334: 196.500.000
  Nợ TK 338: 1.500.000
  Có TK 112: 198.000.000


  3. Ngày 25/12

  Nợ TK 622: 344.000.000 = 198.000.000 + 98.000.000 + 48.000.000
  Nợ TK 627: 15.500.000 = 8.000.000 + 5.000.000 + 2.500.000
  Nợ TK 641: 6.000.000
  Nợ TK 642: 28.000.000
  Có TK 334: 393.500.000

  Nợ TK 622: 200.000
  Có TK 335: 200.000

  Khi tính tiền lương nghỉ phép được tính vào số thực tế phải trả:
  Nợ TK 335: 200.000
  Có TK 334: 200.000


  4.

  Nợ TK 622: 65.360.000 = 344.000.000 x 19%
  Nợ TK 627: 2.945.000 = 15.500.000 x 19%
  Nợ TK 641: 1.140.000 = 6.000.000 x 19%
  Nợ TK 642: 5.320.000 = 28.000.000 x 19%
  Nợ TK 334: 23.610.000 = 393.500.000 x 6%
  Có TK 338: 98.375.000


  5.

  Nợ TK 431: 50.000.000
  Có TK 334: 50.000.000

  6.

  Nợ TK 3382: 7.870.000 = 393.500.000 x 2%
  Nợ TK 3383: 78.700.000 = 393.500.000 x 20%
  Nợ TK 3384: 11.805.000 = 393.500.000 x 3%
  Có TK 112: 98.375.000


  7.

  Nợ TK 334: 24.830.000
  Có TK 141: 500.000
  Có TK 1388: 720.000
  Có TK 3383: 19.675.000 = 393.500.000 x 5%
  Có TK 3384: 3.935.000 = 393.500.000 x 1%


  TK 334
  215.000.000
  (112) 215.000.000 393.500.000 (622, 627, 641, 642)
  (112) 196.500.000 050.000.000 (431)
  (338) 23.610.000
  (141, 1388, 3383, 3384) 24.830.000
  (112) 198.560.000
  000 000


  8.
  Nợ TK 334: 198.560.000
  Có TK 112: 198.560.000


  Bài 5.3: Công ty M sản xuất một số mặt hàng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương
  pháp khấu trừ thuế, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  Trong tháng 1, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến các khoản thuế và các khoản phải nộp
  ngân sách như sau:
  I. Số dư đầu tháng 3: TK 333: 2.000.000đ trong đó chi tiết TK 33311: 2.000.000đ.
  II. Phát sinh trong tháng:
  1. Công ty đã chi tiền mặt nộp thuế môn bài năm nay theo thông báo: 3.000.000đ.
  2. Nhận được thông báo nộp thuế tài nguyên trong kỳ: 2.000.000đ.
  3. Đến kỳ thanh toán lương, công ty tiến hành khấu trừ lương của công nhân viên phần
  thuế TNCN để nộp cho nhà nước: 5.000.000đ.
  4. Mua một xe con sử dụng phải đóng lệ phí trước bạ: 6.000.000đ.
  5. Nhận thông báo tạm nộp thuế TNDN quý I năm nay: 10.000.000đ.
  6. Tổng hợp tình hình tiêu thụ sản phẩm trong tháng: giá bán sản phẩm chưa thuế
  100.000.000đ, thuế GTGT 10%, trong đó chưa thu tiền khách hàng 50% giá thanh toán,
  thu bằng TGNH 30% và bằng tiền mặt 20%.
  7. Nhận lại một số sản phẩm đã tiêu thụ tháng 2, nhập kho theo giá vốn 800.000đ, giá bán
  hàng trả lại 1.100.000đ (gồm thuế GTGT 100.000đ) trừ vào số tiền khách hàng còn nợ.
  8. (Giả sử) cuối tháng lập tờ khai thuế GTGT, số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
  tháng này là 12.000.000đ.
  9. Chuyển TGNH nộp thuế GTGT 2.000.000đ, thuế TTĐB 22.500.000đ, thuế TNDN tạm
  nộp, nộp hộ thuế TNCN cho CNV, đã nhận được giấy báo Nợ của NH.
  Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 642: 3.000.000
  Có TK 3338: 3.000.000

  Nợ TK 3338: 3.000.000
  Có TK 111: 3.000.000


  2.
  Nợ TK 627: 2.000.000
  Có TK 3336: 2.000.000

  Nợ TK 334: 5.000.000
  Có TK 3335: 5.000.000


  4.
  Nợ TK 211: 6.000.000
  Có TK 3339: 6.000.000

  Khi đóng lệ phí trước bạ:
  Nợ TK 3339: 6.000.000
  Có TK 111: 6.000.000


  5.
  Nợ TK 8211: 10.000.000
  Có TK 3334: 10.000.000


  6.
  Nợ TK 131: 55.000.000
  Nợ TK 112: 33.000.000
  Nợ TK 111: 22.000.000
  Có TK 33311: 10.000.000
  Có TK 511: 100.000.000


  7.
  Nợ TK 155: 800.000
  Có TK 632: 800.000

  Nợ TK 531: 1.000.000
  Nợ TK 33311: 100.000
  Có TK 131: 1.100.000


  8.
  Nợ TK 33311: 12.000.000
  Có TK 133: 12.000.000  9.
  Nợ TK 33311: 2.000.000
  Nợ TK 3332: 22.500.000
  Nợ TK 3334: 10.000.000
  Nợ TK 3335: 5.000.000
  Có TK 112: 39.500.000

  ---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:50 ----------

  Bài 5.4: Công ty M (đang hoạt động) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
  trừ:
  I. Số dư đầu quý 4/N:
  • TK 311: 40.000.000đ (khế ước vay 9 tháng của công ty K, đến hạn 31/12/N, lãi đơn
  1,2%/tháng trả định kỳ sau cuối mỗi quý)
  • TK 315: 50.000.000đ
  • TK 341: 800.000.000đ (vay của ngân hàng X tài trợ công trình đang trong thời gian thi
  công, trả lãi hằng tháng 1%/tháng)
  II. Số phát sinh trong quý 4/N:
  1. Ngày 15/10/N công ty đã chuyển TGNH 50.000.000đ trả số nợ đến hạn.
  2. Ngày 31/10/N chuyển khoản trả lãi tiền vay dài hạn của ngân hàng X tháng 10/N.
  3. Ngày 20/11/N vay ngắn hạn VPBank chuyển trả cho người bán 20.000.000đ và chuyển
  vào TK cá nhân của CNV để trả lương 50.000.000đ.
  4. Ngày 30/11/N chuyển khoản trả lãi tiền vay dài hạn của ngân hàng X tháng 11/N.
  5. Ngày 01/12/N ký hợp đồng vay với công ty H số tiền là 200.000.000đ, thời hạn 2 năm,
  trả nợ gốc và lãi định kỳ 4 lần vào ngày 01/06/N+1, 01/12/N+1, 01/06/N+2, 01/12/N+2.
  Số tiền trả mỗi lần là 56.000.000đ (phân bổ lãi theo phương pháp đường thẳng). Công
  ty đã làm thủ tục trả nợ cho nhà cung cấp hệ thống thiết bị đã đưa vào sử dụng (tháng
  trước) ở cửa hàng bán sản phẩm.
  6. Ngày 31/12/N chuyển khoản trả lãi quý 4 và nợ gốc cho công ty K, trả lãi tháng 12 cho
  ngân hàng X.
  7. Cuối tháng 12/N, tính lãi phải trả công ty H trong năm N, đồng thời xác định nợ dài hạn
  đến hạn trả trong năm N+1 để kết chuyển.
  Yêu cầu:
  • Ghi nhận các bút toán liên quan tình hình trên.
  • Phản ảnh vào TK 311, TK 315 và TK 341.

  Bài giải

  1. Ngày 15/10/N

  Nợ TK 315: 50.000.000
  Có TK 112: 50.000.000  2. Ngày 31/10/N

  Nợ TK 635: 8.000.000 = 800.000.000 x 1%
  Có TK 112: 8.000.000

  CHƢƠNG 6 – KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  Bài 6.1: Công ty TNHH A có tình hình như sau:
  Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó:
  • TK 4211 là 80.000.000đ
  • TK 4212 là 20.000.000đ
  Trong năm N – 1, công ty có lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN là 190.000.000đ và đã tạm chia
  lãi cho thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen
  thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.
  1. Quyết định phân phối số lợi nhuận còn lại của năm trước (năm N – 1):
  • Chia lãi bổ sung cho các thành viên góp vốn: 50.000.000đ
  • Trích thưởng cho ban điều hành: 10.000.000đ
  • Số lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước sau khi trừ 2 khoản trên, được
  trích thêm Quỹ đầu tư phát triển 50%, Quỹ khen thưởng 20% và Quỹ dự phòng tài chính
  30%.
  2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 4211: 50.000.000
  Có TK 3388: 50.000.000

  Nợ TK 4211: 10.000.000
  Có TK 418: 10.000.000

  Nợ TK 4211: 20.000.000
  Có TK 414: 10.000.000
  Có TK 4311: 4.000.000
  Có TK 415: 6.000.000

  2.
  Nợ TK 4212: 8.000.000
  Có TK 911: 8.000.000  Bài 6.2: Doanh nghiệp tư nhân A có tình hình như sau:
  1. Tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm N là: 250.000.000đ
  Ban giám đốc quyết định:
  • Trích Quỹ đầu tư phát triển: 80%
  • Trích Quỹ dự phòng tài chính: 10%
  • Trích Quỹ khen thưởng: 5%
  • Trích Quỹ phúc lợi: 5%

  2. Mua 1 TSCĐ dùng trong phân xưởng, giá mua chưa thuế 50.000.000đ, thuế GTGT
  10%, chưa thanh toán, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử đã trả bằng tiền mặt là
  2.100.000đ, gồm thuế GTGT 100.000đ. Biết TSCĐ hữu hình này được đài thọ bởi Quỹ
  đầu tư phát triển.
  3. Chi tiền mặt khen thưởng cuối năm cho nhân viên do Quỹ khen thưởng đài thọ là
  10.000.000đ.
  4. Chi tiền mặt cho nhân viên A mượn mua xe lấy từ Quỹ phúc lợi là 5.000.000đ.
  5. Chi tiền mặt 1.000.000đ trợ cấp khó khăn cho nhân viên B do Quỹ phúc lợi đài thọ.
  6. Chi tiền mặt mua quà tết cho gia đình một số nhân viên đã nghỉ hưu do Quỹ phúc lợi đài
  thọ là 1.000.000đ, thuế GTGT 10%.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Bải giải

  1.
  Nợ TK 421: 250.000.000
  Có TK 414: 200.000.000
  Có TK 415: 25.000.000
  Có TK 4311: 12.500.000
  Có TK 4312: 12.500.000


  2.
  Nợ TK 211: 50.000.000
  Nợ TK 133: 5.000.000
  Có TK 331: 55.000.000

  Nợ TK 211: 2.000.000
  Nợ TK 133: 100.000
  Có TK 111: 2.100.000

  Nợ TK 414: 52.000.000
  Có TK 411: 52.000.000


  3.
  Nợ TK 4311: 10.000.000
  Có TK 334: 10.000.000

  Nợ TK 334: 10.000.000
  Có TK 111: 10.000.000


  4.
  Nợ TK 1388: 5.000.000
  Có TK 111: 5.000.000

  Nợ TK 4312: 5.000.000
  Có TK 1388: 5.000.000


  5.
  Nợ TK 4312: 1.000.000
  Có TK 334: 1.000.000

  Nợ TK 334: 1.000.000
  Có TK 111: 1.000.000


  6.
  Nợ TK 4312: 1.100.000
  Có TK 111: 1.100.000

  Bài 6.3: Công ty cổ phần A trong năm N có tình hình như sau:
  1. Phát hành thêm 10.000 cổ phần có mệnh giá 1.000.000đ/cổ phần. Với phương án phát
  hành như sau:

  • 70% số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo giá phát hành bằng
  mệnh giá. Chênh lệch giá bán thấp hơn được xử lý ngay vào quỹ phúc lợi.
  • 5% số lượng cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân theo giá phát hành bằng
  80% mệnh giá.
  • 25% số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược theo giá phát hành
  bằng 120% mệnh giá.

  2. Mua lại 5.000 cổ phần đang lưu hành dùng làm cổ phiếu quỹ, giá mua lại 1.500.000đ/cổ
  phần, đã thanh toán bằng tiền mặt.
  3. Theo quyết định của hội đồng quản trị, 5.000 cổ phiếu quỹ trên được xử lý như sau:

  • Thưởng cho ban điều hành 1.000 cổ phần lấy nguồn từ quỹ khác thuộc vốn chủ
  sở hữu đài thọ, giá phát hành bằng mệnh giá.
  • Phát hành ra bên ngoài 1.000 cổ phần với giá phát hành 2.000.000đ/cổ phần.
  • Số còn lại xử lý hủy.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ phát sinh trên.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 111: 7.000.000.000 = 10.000 x 1.000.000 x 70%
  Có TK 4111: 7.000.000.000

  Nợ TK 111: 400.000.000 = 500.000.000 x 80%
  Nợ TK 4112: 100.000.000
  Có TK 4111: 500.000.000 = 10.000 x 1.000.000 x 5%

  Nợ TK 111: 3.000.000.000 = 2.500.000.000 x 120%
  Có TK 4112: 500.000.000
  Có TK 4111: 2.500.000.000 = 10.000 x 1.000.000 x 25%


  2.
  Nợ TK 419: 7.500.000.000
  Có TK 111: 7.500.000.000

  3.
  Nợ TK 418: 1.000.000.000 = 1.000 x 1.000.000
  Nợ TK 4112: 500.000.000
  Có TK 419: 1.500.000.000

  Nợ TK 111: 2.000.000.000 = 2.000 x 1.000.000
  Có TK 4112: 500.000.000
  Có TK 419: 1.500.000.000

  Nợ TK 4111: 3.000.000.000
  Nợ TK 4112: 1.500.000.000
  Có TK 419: 4.500.000.000

  Bài 6.4: Doanh nghiệp nhà nước A có tình hình như sau:
  Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng hóa ngày 31/12/N
  Loại hàng hóa SL sổ sách SL thực tế Chênh lệch Đơn giá cũ Đơn giá mới
  Hàng hóa A 1.000 kg 950 kg - 50 kg 12.000đ/kg 15.000đ/kg
  Hàng hóa B 700 m 700 m --- 25.000đ/m 21.000đ/m
  Hàng hóa C 5.000 lít 5.200 lít + 200 lít 8.000đ/lít 10.000đ/lít

  Yêu cầu:
  1. Điều chỉnh chênh lệch tài sản thừa, thiếu phát hiện qua kiểm kê chờ xử lý.
  2. Đánh giá lại hàng hóa theo đơn giá mới theo quy định của nhà nước.
  3. Xử lý chênh lệch do đánh giá lại hàng hóa vào cuối niên độ kế toán.

  Bài giải

  1. Điều chỉnh chênh lệch tài sản thừa, thiếu:

  Hàng hóa A:
  Nợ TK 1381: 600.000 = 50 x 12.000
  Có TK 156 (A): 600.000

  Hàng hóa C:
  Nợ TK 156 (C): 1.600.000 = 200 x 8.000
  Có TK 3381: 1.600.000


  2. Đánh giá lại hàng hóa theo hóa đơn mới:

  Hàng hóa A:
  Nợ TK 156 (A): 2.850.000 = 950 x (15.000 – 12.000)
  Có TK 412: 2.850.000

  Hàng hóa B:
  Nợ TK 412: 2.800.000 = 700 x (25.000 – 21.000)
  Có TK 156 (B): 2.800.000

  Hàng hóa C:
  Nợ TK 156 (C): 10.400.000 = 5.200 x (10.000 – 8.000)
  Có TK 412: 10.400.000

  3. Xử lý chênh lệch do đánh giá lại:

  TK 412
  (156 B) 2.800.000 02.850.000 (156 A)
  (411) 10.450.000 10.400.000 (156 C)


  Nợ TK 412: 10.450.000
  Có TK 411: 10.450.000
  3. Ngày 20/11/N

  Nợ TK 331: 20.000.000
  Nợ TK 334: 50.000.000
  Có TK 311: 70.000.000


  4. Ngày 30/11/N

  Nợ TK 635: 8.000.000 = 800.000.000 x 1%
  Có TK 112: 8.000.000


  5. Ngày 01/12/N

  Nợ TK 331: 200.000.000
  Có TK 341: 200.000.000


  6. Ngày 31/12/N

  Nợ TK 635: 1.440.000 = 40.000.000 x 1.2% x 3
  Nợ TK 311: 40.000.000
  Có TK 112: 41.440.000

  Nợ TK 635: 8.000.000 = 800.000.000 x 1%
  Có TK 112: 8.000.000


  7. Cuối tháng 12/N

  Lãi phải trả công ty H trong năm N:
  Nợ TK 635: 8.000.000 =
  56.000.000
  7

  Có TK 335: 8.000.000 =
  56.000.000
  7


  Nợ đến hạn phải trả:
  Nợ TK 341: 100.000.000
  Có TK 315: 100.000.000  CHƯƠNG 7 – KẾ TOÁN DOANH THU, THU
  NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH

  Bài 7.1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo
  phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính
  giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có các tài liêu:
  Hàng tồn đầu kỳ:
  • Tồn tại kho: 1.000 đơn vị (trị giá 10.000.000đ)
  • Tồn tại quầy: 500 đơn vị (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế
  15.000đ/đơn vị)

  1. Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá mua chưa
  thuế GTGT 120.000.000đ.
  2. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị.
  3. Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã bán thu tiền mặt. Giá bán lẻ
  chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ:
  132.000.000đ.
  4. Cuối kỳ kiểm hàng tại quầy, số hàng tồn kho là 1.480 đơn vị. Hàng thiếu, nhân viên
  bán hàng phải bồi thường theo giá bán có thuế.
  5. Bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)
  Yếu tố chi phí Phục vụ bán hàng Phục vụ quản lý
  Lương 10.000.000 5.000.000
  BHYT, BHXH, KPCĐ 1.900.000 950.000
  Vật liệu bao gói hàng 2.520.000 -
  Khấu hao 5.000.000 1.500.000
  Dịch vụ mua ngoài 4.380.000 6.250.000
  Chi bằng tiền mặt 3.500.000 7.500.000
  Cộng 27.300.000 21.200.000
  Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng và xác định lợi
  nhuận trước thuế.

  Bài giải

  Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:
  12.857 =
  10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000
  1.000 + 500 + 9.000

  Nợ TK 156: 120.000.000
  Nợ TK 133: 12.000.000
  Có TK 331: 132.000.000


  2.
  Nợ TK 156 (Q): 89.999.000 = 7.000 x 12.857
  Có TK 156 (K): 89.999.000


  3.
  Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857
  Có TK 156 (Q): 77.142.000

  Nợ TK 111: 132.000.000
  Có TK 511: 120.000.000
  Có TK 333: 12.000.000


  4.
  Nợ TK 632: 257.140 = (1500 – 1480) x 12.857
  Có TK 156 (Q): 257.140

  Nợ TK 1388: 440.000 = 20 x 22.000
  Có TK 632: 257.140
  Có TK 711: 182.860


  5.
  Nợ TK 641: 10.000.000
  Nợ TK 642: 5.000.000
  Có TK 334: 15.000.000

  Nợ TK 641: 1.900.000
  Nợ TK 642: 950.000
  Có TK 338: 2.850.000

  Nợ TK 641: 2.520.000
  Có TK 331: 2.520.000

  Nợ TK 641: 5.000.000
  Nợ TK 642: 1.500.000
  Có TK 214: 6.500.000

  Nợ TK 641: 4.380.000
  Nợ TK 642: 6.250.000
  Có TK 331: 10.630.000

  Nợ TK 641: 3.500.000
  Nợ TK 642: 7.500.000
  Có TK 111: 11.000.000

  Kết chuyển:

  Nợ TK 511: 120.000.000
  Có TK 911: 120.000.000

  Nợ TK 911: 125.642.000
  Có TK 632: 77.142.000
  Có TK 641: 27.300.000
  Có TK 642: 21.200.000

  Nợ TK 711: 182.860
  Có TK 911: 182.860


  Kết chuyển lỗ:

  Nợ TK 421: 5.459.140
  Có TK 911: 5.459.140 Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 NhomSFR.com: The Leading Nhom SFR Site on the Net
  Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32
  Email: thien_vodich_no01@yahoo.com
  Bài 7.2: Tại một Công ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12
  có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.
  Giả định đầu tháng 12 các tài khoản có số dư hợp lý:
  1. Ngày 5/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển
  hàng trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế
  600.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.
  2. Ngày 7/12, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho
  500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả ngay bằng
  tiền mặt.
  3. Ngày 8/12, công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại tháng trước cho người mua Z
  là 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng.
  4. Ngày 10/12, công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hàng đã bán ở tháng trước theo
  giá bán chưa thuế 260.000.000đ và thuế giá trị gia tăng 26.000.000đ, giá mua
  200.000.000đ lô hàng này người mua đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên mua.
  5. Ngày 11/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty X đã nhận được lô hàng gửi đi
  ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số hàng theo giá bán chưa thuế
  20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty X đồng ý mua
  theo số thực tế, tiền chưa thanh toán .
  6. Ngày 16/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty Y theo hình thức chuyển
  hàng , trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế
  900.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.
  7. Ngày 17/12, công ty mua hàng HTX và đã bán thẳng cho Công ty N trị giá mua chưa
  thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh
  toán.
  8. Ngày 19/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty Y đã nhận được lô hàng gửi đi
  ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ,
  giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn,
  tiền chưa thanh toán. Hàng thừa công ty Y giữ hộ cho bên bán.
  9. Ngày 22/12, công ty xuất kho bánh ngọt, nước ngọt phục vụ cho tổng kết năm của
  hoạt động công đoàn công ty, giá bán chưa thuế là 200.000đ, giá vốn là 160.000đ.
  10. Ngày 24/12, xuất kho hàng hóa làm từ thiện có giá mua 4.000.000đ, giá bán chưa
  thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ.
  11. Ngày 25/12, công ty xuất kho hàng để thưởng cho nhân viên quảng cáo bán hàng,
  giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ.
  Yêu cầu:
  1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên
  2. Tính và lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ.
  3. Tính và lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 157: 500.000.000
  Có TK 156: 500.000.000
  2.
  Nợ TK 632: 500.000.000
  Có TK 156: 500.000.000

  Nợ TK 111: 660.000.000
  Có TK 511: 600.000.000
  Có TK 3331: 60.000.000


  3.
  Nợ TK 331: 250.000
  Có TK 521: 250.000


  4.
  Nợ TK 531: 260.000.000
  Nợ TK 333: 26.000.000
  Có TK 111: 286.000.000

  Nợ TK 1388: 200.000.000
  Có TK 632: 200.000.000


  5.
  Nợ TK 632: 482.000.000 = 500.000.000 - 18.000.000
  Có TK 157: 482.000.000

  Nợ TK 1381: 18.000.000
  Có TK 157: 18.000.000

  Nợ TK 132: 638.000.000
  Có TK 511: 580.000.000 = 600.000.000 - 20.000.000
  Có TK 333: 58.000.000


  6.
  Nợ TK 157: 700.000.000
  Có TK 156: 700.000.000


  7.
  Nợ TK 131: 407.000.000
  Có TK 511: 370.000.000
  Có TK 333: 37.000.000

  Nợ TK 632: 200.000.000
  Nợ TK 133: 20.000.000
  Có TK 331: 220.000.000


  8.
  Nợ TK 632: 700.000.000
  Có TK 157: 700.000.000

  Nợ TK 1388: 80.000.000
  Có TK 3381: 80.000.000

  Nợ TK 132: 990.000.000
  Có TK 511: 900.000.000
  Có TK 333: 90.000.000


  9.
  Nợ TK 632: 160.000
  Có TK 156: 160.000

  Nợ TK 642: 220.000
  Có TK 512: 200.000
  Có TK 3331: 20.000


  10.
  Nợ TK 632: 4.000.000
  Có TK 156: 4.000.000

  Nợ TK 4312: 5.500.000
  Có TK 512: 5.000.000
  Có TK 3331: 500.000


  11.
  Nợ TK 632: 80.000
  Có TK 156: 80.000

  Nợ TK 4311: 110.000
  Có TK 512: 100.000
  Có TK 3331: 10.000


  Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ:

  Nợ TK 511: 510.000.000
  Có TK 531: 260.000.000
  Có TK 521: 250.000.000

  Nợ TK 511: 1.940.000.000
  Nợ TK 512: 5.300.000 = 5.000.000 + 100.000 + 200.000
  Có TK 911: 1.945.300.000


  Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:

  Nợ TK 911: 1.886.240.000
  Có TK 632:1.886.240.000

  Bài 7.3: Trong tháng 12, công ty M tập hợp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp như
  sau:
  1. Lương phải trả cho nhân viên bán hàng và bốc xếp, đóng gói là 10.000.000đ, nhân
  viên quản lý 8.000.000đ, trích BHXH, BHYT, KPCĐ đúng chế độ.
  2. Xuất kho một số công cụ dùng phục vụ bán hàng 2.000.000đ, phân bổ trong 4 tháng.
  3. Xuất kho vật liệu phụ cho bán hàng 200.000đ, cho quản lý 300.000đ, vật liệu sử
  dụng hết trong tháng.
  4. Rút TGNH trả tiền thuế môn bài cho công ty 1.200.000đ, kế toán phân bổ 12 tháng.
  5. Chi tiền mặt trả phí vận chuyển bán hàng 3.000.000đ.
  6. Chi tiền mặt nộp thuế cầu đường cho các phương tiện vân chuyển công ty 400.000đ
  7. Chi tiền mặt trả tiền cho chuyên viên kế toán tổ chức và tập huấn cho nhân viên
  phòng kế toán công ty 1.300.000đ.
  8. Phải trả tiền chi phí quảng cáo hàng hóa 60.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu
  trừ 6.000.000đ, phân bổ 6 tháng.
  9. Nhận hóa đơn tiếp khách của công ty giá chưa thuế 900.000đ, thuế GTGT 150.000đ,
  chưa trả tiền.
  10. Khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng 1.400.000đ, bộ phận quản lý 1.600.000đ.
  11. Phải trả tiền điện, nước, điện thoại theo hóa đơn tháng này là 2.000.000đ và thuế giá
  trị gia tăng khấu trừ tính 10%.

  - Dùng cho kho hàng hóa: 1.200.000đ
  - Dùng cho bán hàng: 800.000đ

  12. Lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm 1.000.000đ.
  13. Lập dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 700.000đ.
  Yêu cầu:
  1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.
  2. Tính và lập bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động vào cuối kỳ.
  3. Căn cứ số liệu của BT 7.2 và BT 7.3 trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T để xác định
  kết qủa kinh doanh (cho biết công ty đang trong giai đoạn miễn thuế TNDN).

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 641: 10.000.000
  Nợ TK 642: 8.000.000
  Có TK 334: 18.000.000

  Nợ TK 641: 1.900.000 = 10.000.000 x 19%
  Nợ TK 642: 1.520.000 = 8.000.000 x 19%
  Nợ TK 334: 1.080.000 = 18.000.000 x 6%
  Có TK 338: 4.500.000


  2.
  Nợ TK 142: 2.000.000
  Có TK 153: 2.000.000

  Nợ TK 641: 500.000
  Có TK 142: 500.000


  3.
  Nợ TK 641: 200.000
  Nợ TK 642: 300.000
  Có TK 152: 500.000


  4.
  Nợ TK 142: 1.200.000
  Có TK 3338: 1.200.000

  Nợ TK 642: 100.000
  Có TK 142: 100.000


  5.
  Nợ TK 642: 3.000.000
  Có TK 111: 3.000.000


  6.
  Nợ TK 642: 400.000
  Có TK 3339: 400.000

  Nợ TK 3339: 400.000
  Có TK 111: 400.000


  7.
  Nợ TK 642: 1.300.000
  Có TK 111: 1.300.000


  8.
  Nợ TK 142: 60.000.000
  Nợ TK 133: 6.000.000
  Có TK 331: 66.000.000

  Nợ TK 641: 10.000.000
  Có TK 142: 10.000.000


  9.
  Nợ TK 642: 900.000
  Nợ TK 133: 150.000
  Có TK 331: 1.050.000

  10.
  Nợ TK 641: 1.400.000
  Nợ TK 642: 1.600.000
  Có TK 214: 3.000.000

  11.
  Nợ TK 641: 800.000
  Nợ TK 642: 1.200.000
  Nợ TK 133: 200.000
  Có TK 331: 2.200.000

  12.
  Nợ TK 641: 1.000.000
  Có TK 532: 1.000.000


  13.
  Nợ TK 642: 700.000
  Có TK 351: 700.000


  Kết chuyển toàn bộ chi phí họat động vào cuối kỳ:

  Nợ TK 911: 44.820.000
  Có TK 641: 25.800.000
  Có TK 642: 19.020.000


  Bài 7.4: Tại một doanh nghiệp trong tháng có tinh hình sau:
  1. Nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.000đ. Chi phí theo dõi họat
  động liên doanh 500.000đ bằng tiền mặt.
  2. Rút TGNH nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 2.000.000đ.
  3. Thu được nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trước 10.000.000đ bằng tiền mặt.
  4. Thanh lý TSCĐHH, nguyên giá 15.000.000đ, hao mòn 13.800.000đ, chi phí thanh lý
  300.000đ, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 800.000đ.
  5. Bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, có giá gốc 12.000.000đ, giá bán thu bằng tiền
  mặt 11.000.000đ.
  6. Xử lý nợ phải trả 4 năm trước không ai đòi 10.000.000đ vào thu nhập khác.
  7. Nhận thông báo được chia cổ tức đầu tư chứng khoán 5.000.000đ.
  8. Doanh nghiệp nhận thông báo giảm thuế GTGT 6.000.000đ.
  9. Phải thu lãi tiền cho vay 7.000.000đ theo hợp đồng cho vay.
  Yêu cầu:
  1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.
  2. Kết chuyển tính kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tài chính, HĐ khác.

  Bài giải

  1.
  Nợ TK 1388: 5.000.000
  Có TK 515: 5.000.000

  Nợ TK 635: 500.000
  Có TK 111: 500.000


  2.
  Nợ TK 811: 2.000.000
  Có TK 112: 2.000.000


  3.
  Nợ TK 111: 10.000.000
  Có TK 711: 10.000.000

  Có TK 004: 10.000.000


  4.
  Nợ TK 811: 1.200.000
  Nợ TK 214: 13.800.000
  Có TK 211: 15.000.000

  Nợ TK 811: 300.000
  Có TK 111: 300.000


  Nợ TK 111: 800.000
  Có TK 711: 800.000


  5.
  Nợ TK 111: 11.000.000
  Nợ TK 635: 1.000.000
  Có TK 121: 12.000.000


  6.
  Nợ TK 331: 10.000.000
  Có TK 711: 10.000.000


  7.
  Nợ TK 1388: 5.000.000
  Có TK 515: 5.000.000


  8.
  Nợ TK 333: 6.000.000
  Có TK 711: 6.000.000


  9.
  Nợ TK 111: 7.000.000
  Có TK 515: 7.000.000


  Kết chuyển tính kết quả kinh doanh:

  Nợ TK 911: 5.000.000
  Có TK 635: 1.500.000
  Có TK 811: 3.500.000

  Nợ TK 711: 26.800.000
  Nợ TK 515: 17.000.000
  Có TK 911: 43.800.000

  Nợ TK 911: 38.800.000
  Có TK 421: 38.800.000


  Bài 7.5. Tập hợp doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tại 1 doanh nghiệp gồm:
  1. Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ. Chiết khấu thương mại là 500.000đ, giảm
  giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng bán bị trả lại 9.000.000đ.
  2. Doanh thu họat động tài chính: 13.000.000đ.
  3. Thu nhập khác: 200.000đ
  4. Tổng giá vốn hàng bán phát sinh (bao gồm hàng bán bị trả lại): 158.000.000đ và giá
  vốn hàng bán bị trả lại là 8.000.000đ.
  5. Chi phí tài chính: 4.000.000đ.
  6. Chi phí bán hàng: 20.000.000đ.
  7. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ
  8. Chi phí khác: 2.300.000đ.
  Cuối kỳ kế toán cần điều chỉnh thêm các bút toán sau:
  a. Phân bổ công cụ đang sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp hàng kỳ là
  800.000đ.
  b. Dự phòng chi phí bảo hành hàng hóa kỳ này là 500.000đ.
  c. Dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 200.000đ.
  d. Tính và ghi nhận doanh thu tài chính khoản tiền lãi cho vay phải thu vào cuối kỳ
  2.000.000đ.
  e. Kết chuyển từ doanh thu chưa thực hiện khoản lãi trả góp hàng tháng đã thu của
  khách hành là 3.000.000đ.
  Yêu cầu:
  1. Trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T các TK có liên quan để thực hiện các công việc
  kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thuế TNDN).
  2. Giả sử doanh nghiệp trong kỳ có 10.000.000đ chi phí không chứng từ hợp pháp bị
  loại trước khi tính thuế TNDN. Các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí còn lại đều
  là đối tượng tính thuế TNDN hợp pháp, hợp lệ. Thuế suất thu nhập DN phải nộp
  28%/ tổng thu nhập chịu thuế. Hãy thực hiện lại các công việc kế toán vào cuối kỳ
  tính kết quả kinh doanh (theo yêu cầu 1).

  Bài làm

  1.
  Nợ TK 511: 256.000.000
  Có TK 521: 500.000
  Có TK 532: 1.500.000
  Có TK 531: 9.000.000
  Có TK 911: 245.000.000


  2.
  Nợ TK 515: 18.000.000 = 13.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000
  Có TK 911: 18.000.000


  3.
  Nợ TK 711: 200.000
  Có TK 911: 200.000


  4.
  Nợ TK 911: 150.000.000
  Có TK 632: 150.000.000


  5.
  Nợ TK 911: 4.000.000
  Có TK 635: 4.000.000


  6.
  Nợ TK 911: 20.500.000
  Có TK 641: 20.500.000 = 20.000.000 + 500.000


  7.
  Nợ TK 911: 13.000.000
  Có TK 642: 13.000.000 = 12.000.000 + 800.000 + 200.000


  8.
  Nợ TK 911: 2.300.000
  Có TK 811: 2.300.000


  Bút toán điều chỉnh (lẽ ra cái này điều chỉnh trước rồi mới ghi nhận vào 911):

  a.
  Nợ TK 642: 800.000
  Có TK 142: 800.000

  b.
  Nợ TK 641: 500.000
  Có TK 352: 500.000

  c.
  Nợ TK 642: 200.000
  Có TK 351: 200.000

  d.
  Nợ TK 1381: 2.000.000
  Có TK 515: 2.000.000

  e.
  Nợ TK 338: 3.000.000
  Có TK 515: 3.000.000

  ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:51 ----------

  BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  bai-tap-va-bai-giai-nguyen-ly-ke-toan.pdf

  ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:55 ----------

  Công ty TNHH Thăng Long kế toán thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên sản xuất 3 loại sản phẩm X,Y,Z theo quy trình công nghệ đơn giản. Căn cứ vào thông số kỹ thuật, công ty xác định được hệ số tính giá thành của sản phẩm X là 1, sản phẩm Y là 1,2 và của sản phẩm Z là 1,5.
  Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản
  - Tài khoản 154: 11.945.000
  - Tài khoản 155: 34.147.500
  Tài khoản 155X (240 sản phẩm) 18.840.000
  Tài khoản 155Z(130 sản phẩm) 15.307.500
  Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau:
  Khoản mục chi phí Trực tiếp sản xuất Chi phí phân xưởng
  1. Chi phí nguyên vật liệu
  - Nguyên vật liệu chính 84.000.000
  - Vật liệu phụ 27.000.000
  2. Chi phí nhân công
  - Tiền lương 26.000.000 5.200.000
  - Các khoản trích theo quy định
  + Bảo hiểm xã hội (20%)
  + Bảo hiểm y tế (3%)
  + Kinh phí công đoàn (2%)
  + Bảo hiểm thất nghiệp (2%)
  3. Chi phí chung
  - Khấu trừ máy móc, thiết bị 43.750.000 12.350.000
  - Phân bổ công cụ, dụng cụ (142) 800.000 600.000
  - Điện,nước, điện thoại .. (331) 3.100.000
  Tài liệu 3: Tình hình sản xuất
  1. Trong tháng nhập kho 540 thành phẩm X, 700 thành phẩm Y, 800 thành phẩm Z.
  2. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 122 sản phẩm X, 140 sản phẩm Y, và 150 sản phẩm Z, mức độ hoàng thành 30%
  3. Phế liệu thu hồi nhập kho là 495.000
  4. Thu được 30 sản phẩm phụ, biết rằng đơn giá bán sản phẩm phụ là 70.000/sản phẩm, lợi nhuận kỳ vọng là 5% trên giá bán.
  Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và tính giá thành sản phẩm X,Y,Z. Lập phiếu tính giá thành phẩm. Biết rằng công ty áp dung phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo pp nguyên vật liệu chính.
  Lời giải đề nghị:
  Tập hợp các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :
  1 Nợ 621 111.000.000
  Có 1521 84.000.000
  Có 1522 27.000.000
  Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp :
  2a Nợ 622 31.200.000
  Có 334 26.000.000
  Có 338 5.200.000
  Trừ vào lương của người lao động:
  2b Nợ 334 1.820.000
  Có 338 1.820.000
  Tập hợp chi phí chung :
  3a Nợ 627 66.840.000
  Có 334 5.200.000
  Có 338 1.040.000
  Có 214 56.100.000
  Có 142 1.400.000
  Có 331 3.100.000
  Trừ vào lương của người lao động :
  3b Nợ 334 364.000
  Có 338 364.000
  Tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm :
  4 Nợ 154 209.040.000
  Có 621 111.000.000
  Có 622 31.000.000
  Có 627 66.840.000
  Tính tổng số lương sản phẩm chuẩn :
  Sản phẩm chuẩn = 540 * 1,0 + 700 * 1,2 + 800 * 1,5 = 2.580
  Tính tổng sản phẩm dở dang chuẩn:
  Số lượng chuẩn = 122*1,0 + 140*1,2 + 150*1,5 = 515
  Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ :
  =[(11.954.000 + 84.000.000)/ (2.580 + 515) ] * 515 = 15.965.000
  Phế liệu thu hồi nhập kho :
  5 Nợ 152 495.000
  Có 154 495.000
  Sản phẩm phụ nhập kho :
  6 Nợ 155P 1.995.000
  Có 154 1.995.000
  Tổng giá thành nhập kho:
  Z = 11.945.000 + 209.040.000 - 15.965.00 – 4595.000 – 1.995.000 = 202.530.000
  Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn nhập kho:
  Z đơn vị chuẩn = 202.530.000/2.580 = 78.500
  Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm :
  - Tổng giá thành X = 540 * 1,0 * 78.500 = 42.390.000
  - Tổng giá thành Y = 700 * 1,2 * 78.500 = 65.940.000
  - Tổng giá thành Z = 800 * 1,5 * 78.500 = 94.200.000
  Tính giá thành đơn vị từng loại sản phẩm :
  Sản phẩm X :
  Z đơn vị sản phẩm X = 42.390.000/540 = 78.500 đồng/sản phẩm
  Sản phẩm Y:
  Z đơn vị sản phẩm Y = 65.940.000/700 = 94.200 đồng/sản phẩm
  Sản phẩm Z:
  Z đơn vị sản phẩm Z =94.200.000/800 = 117.750 đồng/sản phẩm
  Nhập kho thành phẩm trong kỳ:
  7 Nợ 155X 42.390.000
  Nợ 155Y 65.940.000
  Nợ 155Z 94.200.000
  Có 154 202.530.000

  ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:57 ----------

  BÀI TẬP BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  Bai-giai-Bai-tap-ke-toan-tai-chinh.pdf
   
 3. KimThanh92

  KimThanh92 New Member Hội viên mới

  Ðề: kế toán doanh nghiệp

  hay hay........ mình rất thích cái này
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/5/14
 4. KimThanh92

  KimThanh92 New Member Hội viên mới

  Ðề: kế toán doanh nghiệp

  :hichic: :hichic:
   
 5. KimThanh92

  KimThanh92 New Member Hội viên mới

  Ðề: kế toán doanh nghiệp

  GIÚP HỘ E BÀI NÀY VỚI AH


  Công ty Mai Hoa kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ theo phương pháp FiFo, trong kỳ có tình hình như sau:
  1. Chi tiền Việt Nam để mua 12.000 USD về nhập quỹ. Tỷ giá thực tế mua là 21.120đ/USD.
  2. KHách hàng trả nợ cho DN bằng tiền chuyển khoản qua ngân hàng là 35.000 USD, tỷ giá thực tế là 21.130đ/USD, tỷ giá tại thời điểm ghi nhận nợ là 21.100đ/USD.
  3. Thanh toán cho người cung cấp bằng tiền mặt 4.510 USD, tỷ giá tại thời điểm ghi nhận nợ là 21.140đ/USD.
  4. Bán cho khách hàng một số sản phẩm với giá bán 25.000 USD, giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng trả ngay bằng tiền mặt là 15.000USSD, số còn lại chưa thanh toán, tỷ giá thực tế là 21.135đ/USD.
  5. Bán 2.500 USD tại quỹ để lấy tiền Việt Nam về nhập quỹ, tỷ giá thực tế là 21.145đ/USD.
  6. Xuất quỹ 6.500 USD để mua một TSCĐ hữu hình, tỷ giá thực tế là 19.150đ/USD.
  7. Nhập khẩu một số vật liệu:
  + Trị giá mua ghi trên hóa đơn là 18.500 USD, chưa thanh toán .
  + Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả bằng tiền Việt Nam 1.550.000đ.
  + Thuế nhập khẩu phải nộp với thuế suất 20% tính trên giá hóa đơn.
  + Thuế GTGT được khấu trừ với thuế suất 10%.
  + Tỷ giá thực tế 21.155đ/USD.
  8. Bán cho ngân hàng 15.000 USD đang gửi ở ngân hàng để chuyển thành tiền VIệt Nam gửi ngân hàng, tỷ giá thực tế 21.158đ/USD.
  9. Xuất 2.600 USD tại quỹ để trả cho chuyên gia nước ngoài về công việc đào tạo nhân viên quản lý, điều hành DN, tỷ giá thực tế 21.154 đ/USD.
  10. Cuối tháng tiến hành điều chỉnh theo tỷ giá thực tế cho số còn lại của những tài khoản có gốc ngoại tệ, biết tỷ giá thực tế cuối tháng là 21.152 đ/USD
   
 6. Hatuong12

  Hatuong12 New Member Hội viên mới

  anh gui vao mail nay em xin voi, em ke toan doanh nghiep, nen tong hop luon anh gui em cang tot nhe. hatuongthanuyen@gmail.com
   
 7. Hatuong12

  Hatuong12 New Member Hội viên mới

  Hinh thuc ap dung, Chung tu ghi so anh nhe
   
 8. pqhung091965

  pqhung091965 Member Hội viên mới

  Bạn check mail đi. tôi gởi rồi
   
 9. sandly

  sandly Member Hội viên mới

 10. sandly

  sandly Member Hội viên mới

  đỡ hơn nhìu cái khác mà ạ
   
 11. pqhung091965

  pqhung091965 Member Hội viên mới

  Tôi gởi rồi, bạn check mail đi.
   
 12. sandly

  sandly Member Hội viên mới

  em cảm ơn ạ hí hí. từ gần 1 năm trước mà mới cảm ơn được ạ hehe
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.