HỎI VỀ CODE TÍNH TỔNG TRONG EXEL.

phamtuan9404

New Member
Hội viên mới
Trong bảng Exel dưới đây có hàm "tính tổng" mà em được biết là viết bằng Code vs VBA. Nhờ các anh chị trong Group giúp em viết CODE trong file Exel này với ạ. Tìm nát cả Google cách viết Code ntn mà k thấy. Em xin cảm ơn.
 

be09

Member
Hội viên mới
Trong bảng Exel dưới đây có hàm "tính tổng" mà em được biết là viết bằng Code vs VBA. Nhờ các anh chị trong Group giúp em viết CODE trong file Exel này với ạ. Tìm nát cả Google cách viết Code ntn mà k thấy. Em xin cảm ơn.
File đâu?
 

TQChanh

Member
Hội viên mới
Vì bạn không có file nên mình gởi file này bạn tham khảo tạm:
PHP:
Sub ThongKeTungNguoi()
Dim CSDL As Range, Cls As Range, WF As Object
Dim Rws As Long, J As Integer

Set WF = Application.WorksheetFunction
Sheet3.Select
With Sheet2
  Rws = .[B1].CurrentRegion.Rows.Count
  Set CSDL = .[B1].Resize(Rws):                      .[AA1].Value = .[B1].Value
  For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlDown))
    .[AA2].Value = Cls.Value
    For J = 3 To 6
      Cls.Offset(, J - 1).Value = WF.DSum(CSDL.Resize(, J), .[A1].Offset(, J), .[AA1:AA2])
    Next J
    Cls.Offset(, 6).Value = WF.DMax(CSDL.Resize(, 7), .[H1], .[AA1:AA2])
  Next Cls
End With
End Sub
Rất vui nếu được thảo luận tiếp cùng bạn
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top