hỏi về cập nhật dữ liệu

Nguyễn Huy Kiên

New Member
Hội viên mới
em đang học access và đang tập làm một phần mềm để in hóa đơn và lưu bảng kê.
em tạo bảng [ban] và bảng [gia_hang]
trong bảng [ban] có thông tin khách hàng và mã SP, số lượng
trong bảng [gia_hang] có thông tin về mặt hàng. em dùng truy vấn để lấy giá trong bảng [gia_hang] ứng với mã SP. nhưng có một vấn đề là khi em thay đổi giá hàng thì giá của các hóa đơn trước khi thay đổi cũng bị thay đổi dẫn đến sổ sách sai lệch. vậy em muốn hỏi có thể làm thế nào để khi em thay đổi giá trong [gia_hang] thì các hóa đơn trước khi em thay đổi không bị ảnh hưởng không ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top