Hiện những ký tự lạ

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Các bạn ơi.Khi đánh Word mình phát hiện lỗi này nhưng không biết tại sao.
+Khi đánh không dấu thì không có hiện tượng gì
+Nhưng khi đánh có dấu dạng TELEX thì bấm aa nó chuyển thành thế này <<
Khi nhấn oo thì nó xuât hiện giống @.
+Lỗi thứ hai:Tạo header hay footer xong rồi.Nhưng close cho đóng bảng Header hay Footer thì nó biến mất không thấy header hay footer đâu cả
Mong các bạn giúp đỡ nhiệt tình
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

Các bạn ơi.Khi đánh Word mình phát hiện lỗi này nhưng không biết tại sao.
+Khi đánh không dấu thì không có hiện tượng gì
+Nhưng khi đánh có dấu dạng TELEX thì bấm aa nó chuyển thành thế này <<
Khi nhấn oo thì nó xuât hiện giống @.
+Lỗi thứ hai:Tạo header hay footer xong rồi.Nhưng close cho đóng bảng Header hay Footer thì nó biến mất không thấy header hay footer đâu cả
Mong các bạn giúp đỡ nhiệt tình
lỗi thứ nhất trường hợp của mình cũng tương tự giông bạn vậy đó, bạn thử ấn vào phím insert nằm phía bên tay phải bàn phím thử xem, còn lỗi thứ 2 mình không biết
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

lỗi thứ nhất có thể do bạn chọn sai bảng mã của nó. font chữ bạn chọn phải đúng với bảng mã bên unikey, hoặc vietkey
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

lỗi thứ nhất trường hợp của mình cũng tương tự giông bạn vậy đó, bạn thử ấn vào phím insert nằm phía bên tay phải bàn phím thử xem, còn lỗi thứ 2 mình không biết

Bạn ơi.Nếu nhấn phím INSERT thì nó không ở chế độ đè nữa chứ có liên quan gì đến trường hợp này
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

Các bạn ơi.Khi đánh Word mình phát hiện lỗi này nhưng không biết tại sao.
+Khi đánh không dấu thì không có hiện tượng gì
+Nhưng khi đánh có dấu dạng TELEX thì bấm aa nó chuyển thành thế này <<
Khi nhấn oo thì nó xuât hiện giống @.
+Lỗi thứ hai:Tạo header hay footer xong rồi.Nhưng close cho đóng bảng Header hay Footer thì nó biến mất không thấy header hay footer đâu cả
Mong các bạn giúp đỡ nhiệt tình

Lỗi thứ nhất do sai lệch về font và bảng mã. Các font bắt đầu = Vn thì bạn chọn bảng mã là TCVN3, Các font bắt đầu = Vni thì chọn bảng mã VNI, còn lại thì chọn Unicode.
Lỗi thứ 2 có thể do bạn ko để khoảng cách đầu và cuối dòng. Bạn thử View lên xem có thấy hiện tượng j ko?
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

bạn đang để phông chữ Times New Roman nhưng trong phần bảng mã bạn lại để kiểu Unicode nên khi bạn gõ sẽ hiện ra @.
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

Có thể máy của bạn phím Shift nó bị lún đó, thứ hai là máy bạn bị Font chữ Tiếng Hoa.
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

Lỗi thứ 1: Có thể bạn chưa chọn đúng font
Lỗi thứ 2: Bạn vào View - Print Layout (do ở chế độ Normal nó không hiện Header-Footer)

:2gun:Mahmoud Ahmadinejad :2gun:
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

bạn đang để phông chữ Times New Roman nhưng trong phần bảng mã bạn lại để kiểu Unicode nên khi bạn gõ sẽ hiện ra @.

Câu này thì sai ở đâu? timenew roman sử dụng bảng mã unicode rồi còn gì
 
Ðề: Hiện những ký tự lạ

bạn đang để phông chữ Times New Roman nhưng trong phần bảng mã bạn lại để kiểu Unicode nên khi bạn gõ sẽ hiện ra @.

Times New Roman dùng cho bảng mã Unicode mà bạn! có gì sai đâu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top