Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

huonghanoi

New Member
Hội viên mới
Nhờ các anh chị trên diễn đàn chỉ giáo hộ mình cho trường hợp sau:
Đơn vị mình hàng năm khi quyết toán thuế TNDN thì thường không loại ra các chi phí gọi là không hợp lý để tính thuế TNDB và chờ khi cơ quan thuế kiểm tra họ loại ra cái gì thì lúc đó tính tiếp.Vì vậy cho mình hỏi có 2 trường hợp sau:
- Nếu tổng số tiền mà cơ quan thuế định truy thu là 200tr về tổng hợp các loại chi phí không hợp lệ thì phải hạch toán như thế nào?
- Nếu hàng tháng mà có các chi phí không hợp lý về thuế nhưng lại hợp lý về chi phí của công ty thì vẫn hạch toán chi bình thường nhưng cuối kỳ có phải tách ra không kết chuyển để tính thuế TNDN không? và nếu để tách ra thì phải hạch toán số tiền đó như thế nào? Tương tự nếu để cuối năm mới loại ra các chi phí gọi là không hợp lý để quyết toán thuế TNDN thì phải hạch toán như thế nào?

Mong nhận đựoc sự chỉ bảo của các bậc tiền bối

Cám ơn
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Nhờ các anh chị trên diễn đàn chỉ giáo hộ mình cho trường hợp sau:
Đơn vị mình hàng năm khi quyết toán thuế TNDN thì thường không loại ra các chi phí gọi là không hợp lý để tính thuế TNDB và chờ khi cơ quan thuế kiểm tra họ loại ra cái gì thì lúc đó tính tiếp.Vì vậy cho mình hỏi có 2 trường hợp sau:
- Nếu tổng số tiền mà cơ quan thuế định truy thu là 200tr về tổng hợp các loại chi phí không hợp lệ thì phải hạch toán như thế nào?
- Nếu hàng tháng mà có các chi phí không hợp lý về thuế nhưng lại hợp lý về chi phí của công ty thì vẫn hạch toán chi bình thường nhưng cuối kỳ có phải tách ra không kết chuyển để tính thuế TNDN không? và nếu để tách ra thì phải hạch toán số tiền đó như thế nào? Tương tự nếu để cuối năm mới loại ra các chi phí gọi là không hợp lý để quyết toán thuế TNDN thì phải hạch toán như thế nào?

Mong nhận đựoc sự chỉ bảo của các bậc tiền bối

Cám ơn
1/ Khi cơ quan thuế loại ra thì hạch toán như sau:
Nợ 821: Phần thuế phải nộp tương ứng với phần chi phí 200tr
Có 3334

Nộp thuế:
Nợ 3334
Có 111, 112
=> Nếu phát sinh tiền phạt thì kế toán ghi:
Nợ 811 => Chi phí này không hợp lý nghe hôn,
Có 111, 112

2/ Vẫn hạch toán bình thường, kết chuyển bình thường,
Nhưng khi tính thuế TNDN thì bạn tự động trừ phần chi phí không hợp lý đó ra thôi. ( có nghĩa là phần chi phí không hợp lý đó sẽ đi vào lợi nhuận luôn)

Bạn hiểu mình nói hôn ta?
 
Sửa lần cuối:

huonghanoi

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

1/ Khi cơ quan thuế loại ra thì hạch toán như sau:
Nợ 821: Phần thuế phải nộp tương ứng với phần chi phí 200tr
Có 3334

Nộp thuế:
Nợ 3334
Có 111, 112
=> Nếu phát sinh tiền phạt thì kế toán ghi:
Nợ 811 => Chi phí này không hợp lý nghe hôn,
Có 111, 112

2/ Vẫn hạch toán bình thường, kết chuyển bình thường,
Nhưng khi tính thuế TNDN thì bạn tự động trừ phần chi phí không hợp lý đó ra thôi. ( có nghĩa là phần chi phí không hợp lý đó sẽ đi vào lợi nhuận luôn)

Bạn hiểu mình nói hôn ta?
Vậy số tiền 200tr bị loại ra thì sẽ hạch toán trên sổ sách kế toán như thế nào hả bạn?
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Vậy số tiền 200tr bị loại ra thì sẽ hạch toán trên sổ sách kế toán như thế nào hả bạn?
Hạch toán rồi. Bây h thuế kiểm tra thấy không hợp lý thì nó truy lại phần thuế do mình ăn giang đó thôi.
Nói bóc chi phí có nghĩa là Thuế xác định chi phí kg hợp lý nào nhiêu ( 200tr) rồi nó tính lại phần thuế TNDN và truy thu thôi. Hạch toán gì nữa.

Đừng có nghĩ chi xa xôi. Ngày xưa mình ăn gaing chi phí nên đóng thuế thấp = Trốn thuế ( có thể gọi như thế).
Bây h Thuế xuống tính lại đúng với chi phí hợp lý.
Nên như thế này nè:
- Ngày xưa có:
+ Doanh thu ( hoặc sau khi KC sang Có 911): 500.000.000đ
+ Chi phí ( hoặc sau khi KC sang Nợ 911): 400.000.000 ( Bao gồm không hợp lý 200tr)
=> Thuế TNDN phải nộp: 500tr - 400tr = 100tr * 25% = 25tr

- Bây h thuế xuống nhìn ra cái 200tr đó kg hợp lý nên tính thuế TNDN lại:
+ Doanh thu ( hoặc sau khi KC sang Có 911): 500.000.000đ
+ Chi phí ( hoặc sau khi KC sang Nợ 911)200.000.000 ( KHÔNG bao gồm không hợp lý 200tr)
=> Thuế TNDN phải nộp: 500tr - 200tr = 300tr * 25% = 75tr

===> Có nghĩa ngày xưa bạn trốn thuế 50tr ( 200tr * 25%)

h hạch toán thuế bị truy thu: ( Như bài #3)
 

vananhuni

Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Hạch toán rồi. Bây h thuế kiểm tra thấy không hợp lý thì nó truy lại phần thuế do mình ăn giang đó thôi.
Nói bóc chi phí có nghĩa là Thuế xác định chi phí kg hợp lý nào nhiêu ( 200tr) rồi nó tính lại phần thuế TNDN và truy thu thôi. Hạch toán gì nữa.

Đừng có nghĩ chi xa xôi. Ngày xưa mình ăn gaing chi phí nên đóng thuế thấp = Trốn thuế ( có thể gọi như thế).
Bây h Thuế xuống tính lại đúng với chi phí hợp lý.
Nên như thế này nè:
- Ngày xưa có:
+ Doanh thu ( hoặc sau khi KC sang Có 911): 500.000.000đ
+ Chi phí ( hoặc sau khi KC sang Nợ 911): 400.000.000 ( Bao gồm không hợp lý 200tr)
=> Thuế TNDN phải nộp: 500tr - 400tr = 100tr * 25% = 25tr

- Bây h thuế xuống nhìn ra cái 200tr đó kg hợp lý nên tính thuế TNDN lại:
+ Doanh thu ( hoặc sau khi KC sang Có 911): 500.000.000đ
+ Chi phí ( hoặc sau khi KC sang Nợ 911)200.000.000 ( KHÔNG bao gồm không hợp lý 200tr)
=> Thuế TNDN phải nộp: 500tr - 200tr = 300tr * 25% = 75tr

===> Có nghĩa ngày xưa bạn trốn thuế 50tr ( 200tr * 25%)

h hạch toán thuế bị truy thu: ( Như bài #3)
Thanks Love đã lý giải phần truy thu tiền thuế TNDN bị loại và cách ghi nhận, còn khoản chi phí bị loại 200tr đó thì bạn nên hạch toán vào N421/C 642....
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Thanks Love đã lý giải phần truy thu tiền thuế TNDN bị loại và cách ghi nhận, còn khoản chi phí bị loại 200tr đó thì bạn nên hạch toán vào N421/C 642....
Ngày xưa đã kết chuyển các TK 642, 641, ... qua 911 và 911 chuyển vào 421 rồi. Nên 200tr đó là khoản mà cty kg chứng minh là chi phí hợp lý nên Thuế tính lại và truy thu + phạt thôi.

P/s: Chú ý 200tr đã làm lâu lắm rồi nghe hôn. Bây h không phải làm gì nữa nghê hôn,
 

hoitran82

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Ngày xưa đã kết chuyển các TK 642, 641, ... qua 911 và 911 chuyển vào 421 rồi. Nên 200tr đó là khoản mà cty kg chứng minh là chi phí hợp lý nên Thuế tính lại và truy thu + phạt thôi.

P/s: Chú ý 200tr đã làm lâu lắm rồi nghe hôn. Bây h không phải làm gì nữa nghê hôn,
đúng rồi

Nợ 421/có 3334 số tiền thuế phải nộp, kg quan tâm đến 200 đâu.

nhưng nếu bị xuất toán phần khấu hao, thì phải định khoản thêm bút toán,
nợ 214/ có 421 phần cp khấu hao bị xuất toán, đế lập lại bảng tính khấu hao cho hợp lý
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

1/ Khi cơ quan thuế loại ra thì hạch toán như sau:
Nợ 821: Phần thuế phải nộp tương ứng với phần chi phí 200tr
Có 3334

Nộp thuế:
Nợ 3334
Có 111, 112
=> Nếu phát sinh tiền phạt thì kế toán ghi:
Nợ 811 => Chi phí này không hợp lý nghe hôn,
Có 111, 112

2/ Vẫn hạch toán bình thường, kết chuyển bình thường,
Nhưng khi tính thuế TNDN thì bạn tự động trừ phần chi phí không hợp lý đó ra thôi. ( có nghĩa là phần chi phí không hợp lý đó sẽ đi vào lợi nhuận luôn)

Bạn hiểu mình nói hôn ta?
Tất cả hạch toán vào TK 811 hết,không hạch toán vào TK 821 phần truy thu thuế.
Chi phí khác của doanh nghiệp, gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;
- Các khoản chi phí khác
 

hanghyvong

Member
Hội viên mới
Theo ý kiến mình thì:
- Đối khoản thuế truy thu 200 triệu bạn hạch toán :
ợ 821: Phần thuế phải nộp tương ứng với phần chi phí 200tr
Có 3334

Nộp thuế:
Nợ 3334
Có 111, 112
Phần này bạn hạch toán vào năm phát sinh (ví dụ truy thu năm 2008 hoặc 2009 thì bạn hạch toán vào năm 2010)
Khi làm tờ khai tự quyết toán năm 2010 bạn loại phần Nợ TK 821 ra 200 triệu thế là ok
- Còn trong năm bạn đã hạch toán các khoản chi phí không hợp lệ (ví dụ như không có hoá đơn, hoá đơn không hợp lệ ....) thì khi nào là tờ khai tự quyết toán thuế TNDN bạn tự loại phần chi phí đó ra trước khi tính thuế TNDN là OK.
Vì nguyên tắc của hạch toán là không được điều chỉnh số liệu đã hạch toán khi bị các cơ quan khác phát hiện ra (như thuế, kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ..) mà chỉ điều chỉnh lại vào năm phát sinh thui.
Chúc bạn thành công, có gì vướng mắc hoặc không hiểu bạn liên hệ với ních yahoo: hanghyvong
 

huonghanoi

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Ngày xưa đã kết chuyển các TK 642, 641, ... qua 911 và 911 chuyển vào 421 rồi. Nên 200tr đó là khoản mà cty kg chứng minh là chi phí hợp lý nên Thuế tính lại và truy thu + phạt thôi.

P/s: Chú ý 200tr đã làm lâu lắm rồi nghe hôn. Bây h không phải làm gì nữa nghê hôn,
Love You ơi giúp với : bây giờ túm lại là phải định khoản cụ thể từ đầu đến cuối như thế nào vì thấy nhiều bạn có ý kiến quá nên chưa biết làm thế nào là đúng nhất. Xin chân thành cảm ơn

---------- Post added at 09:59 AM ---------- Previous post was at 09:06 AM ----------

Ngày xưa đã kết chuyển các TK 642, 641, ... qua 911 và 911 chuyển vào 421 rồi. Nên 200tr đó là khoản mà cty kg chứng minh là chi phí hợp lý nên Thuế tính lại và truy thu + phạt thôi.

P/s: Chú ý 200tr đã làm lâu lắm rồi nghe hôn. Bây h không phải làm gì nữa nghê hôn,
Love you ơi nếu định khoản như #3 thì TK 821 chưa cân, cuối kỳ có phải kết chuyển sang 911 và sau đó chuyển sang 421 không?
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Love You ơi giúp với : bây giờ túm lại là phải định khoản cụ thể từ đầu đến cuối như thế nào vì thấy nhiều bạn có ý kiến quá nên chưa biết làm thế nào là đúng nhất. Xin chân thành cảm ơn

---------- Post added at 09:59 AM ---------- Previous post was at 09:06 AM ----------

Love you ơi nếu định khoản như #3 thì TK 821 chưa cân, cuối kỳ có phải kết chuyển sang 911 và sau đó chuyển sang 421 không?
Sorry bạn. Love nhầm giữa TK 821 và 811. 821 là khi tự mình điều chỉnh BCTC trước khi Cơ quan thuế kiểm tra. Còn Thuế truy thu tiền thuế và phạt thì xài TK 811,

Phần hạch toán bạn dựa vào QĐ truy thu và phạt của Cơ quan thuế mà hạch toán nghe hôn. Ví dụ như bạn nói có 200tr kg hợp lý thì được làm như sau: Làm như bài #3 ( bạn sửa lại TK 821 thành 811 là xong )

P/s: Đó là ý kiến của Love, cám ơn anh Sĩ,
 
Sửa lần cuối:

huonghanoi

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Sorry bạn. Love nhầm giữa TK 821 và 811. 821 là khi tự mình điều chỉnh BCTC trước khi Cơ quan thuế kiểm tra. Còn Thuế truy thu tiền thuế và phạt thì xài TK 811,

Phần hạch toán bạn dựa vào QĐ truy thu và phạt của Cơ quan thuế mà hạch toán nghe hôn. Ví dụ như bạn nói có 200tr kg hợp lý thì được làm như sau: Làm như bài #3 ( bạn sửa lại TK 821 thành 811 là xong )

P/s: Đó là ý kiến của Love, cám ơn anh Sĩ,
Love ơi cho hỏi thêm một câu nữa: thường thì thấy mọi người nói hàng năm khi kê khai tò khai tự quyết toán thuế TNDN thì mình phải tự loại ra các chi phí không hợp lý ra không trước sau thì thuế cũng loại. Vậy nếu lúc quyêt toán khi loại các chi phí đó ra thì mình phải định khoản số tiền đó ra như thế nào để sổ sách kế toán được cân? Cám ơn nhìu
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Love ơi cho hỏi thêm một câu nữa: thường thì thấy mọi người nói hàng năm khi kê khai tò khai tự quyết toán thuế TNDN thì mình phải tự loại ra các chi phí không hợp lý ra không trước sau thì thuế cũng loại. Vậy nếu lúc quyêt toán khi loại các chi phí đó ra thì mình phải định khoản số tiền đó ra như thế nào để sổ sách kế toán được cân? Cám ơn nhìu
Uhm,
Bạn vẫn định khoản, kết chuyển sang 911 bình thường nha. Tới bút toán xác định chi phí thuế TNDN phải nộp:
Nợ 821: ( Có 911 - Nợ 911) * 25% [ Không bao gồm chi phí không hợp lý]
Có 3334:

Vậy thôi,

Ví dụ nhỏ nè:
- KC chi phí:
Nợ 911: 10.000.000r
Có 642: 5.000.000
Có 641: 4.000.000 ( trong đó có 2.000.000 không hợp lý)
Có 632: 1.000.000
Có ...

- KC doanh thu:
Nợ 511:
Nợ 515:
Nợ ...
Có 911: 15.000.000

=> Chi phí thuế TNDN được tính như sau:
Nợ 821: 5.000.000*25%= 1.250.000 => Cách tính thuế này sai do 15tr - 10tr =5.000.000 ( chưa trừ chi phí không hợp lý trong 641)
Có 3334: 1.250.000

Nợ 821: 7.000.000*25%= 1.750.000 => Cách tính thuế này đúng do 15tr - 8tr = 7.000.000 ( đã trừ chi phí không hợp lý 2tr trong 641)
Có 3334: 1.750.000

==> Số phải nộp là: 1.750.000 mới đúng. Nếu bạn tính theo cách trên thì bạn nộp thuế ít hơn do bạn ăn giang chi phí 2tr kia không hợp lý, và sau này giống như bạn bây h đó, Thuế sẽ bóc 2tr đó ra và tính lại số phải nộp đúng,

==> Nếu bạn nộp 1.750.000 thì sau này thuế không loại ra nữa vì tự bạn loại 2tr chi phí đó ra rồi. Nếu bạn làm với số 1.250.000 thì sau này thuế sẽ bóc 2tr ra vì bạn chưa tự mình loại nó và bắt bạn nộp thêm số thuế tương ứng 1.750.000 - 1.250.000 = 500.000 hoặc là 2.000.000 * 25% = 500.000,

Ai có ý kiến gì khác thì nói Love nghe hôn, cùng nhau thảo luận nghe hôn,
 
Sửa lần cuối:

xuanhien786

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Tôi đòng ý với bạn Love You
 

thangbom1990

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

oánh dầu theo dõi cái
 

danglien

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Mình cũng đang gặp vấn đề này rất may đọc được bài của bạn, mình thấy cách gải quyết này hợp lý đó. Cảm ơn nhé!
 

trungkien47a

Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Uhm,
Bạn vẫn định khoản, kết chuyển sang 911 bình thường nha. Tới bút toán xác định chi phí thuế TNDN phải nộp:
Nợ 821: ( Có 911 - Nợ 911) * 25% [ Không bao gồm chi phí không hợp lý]
Có 3334:

Vậy thôi,

Ví dụ nhỏ nè:
- KC chi phí:
Nợ 911: 10.000.000r
Có 642: 5.000.000
Có 641: 4.000.000 ( trong đó có 2.000.000 không hợp lý)
Có 632: 1.000.000
Có ...

- KC doanh thu:
Nợ 511:
Nợ 515:
Nợ ...
Có 911: 15.000.000

=> Chi phí thuế TNDN được tính như sau:
Nợ 821: 5.000.000*25%= 1.250.000 => Cách tính thuế này sai do 15tr - 10tr =5.000.000 ( chưa trừ chi phí không hợp lý trong 641)
Có 3334: 1.250.000

Nợ 821: 7.000.000*25%= 1.750.000 => Cách tính thuế này đúng do 15tr - 8tr = 7.000.000 ( đã trừ chi phí không hợp lý 2tr trong 641)
Có 3334: 1.750.000

==> Số phải nộp là: 1.750.000 mới đúng. Nếu bạn tính theo cách trên thì bạn nộp thuế ít hơn do bạn ăn giang chi phí 2tr kia không hợp lý, và sau này giống như bạn bây h đó, Thuế sẽ bóc 2tr đó ra và tính lại số phải nộp đúng,

==> Nếu bạn nộp 1.750.000 thì sau này thuế không loại ra nữa vì tự bạn loại 2tr chi phí đó ra rồi. Nếu bạn làm với số 1.250.000 thì sau này thuế sẽ bóc 2tr ra vì bạn chưa tự mình loại nó và bắt bạn nộp thêm số thuế tương ứng 1.750.000 - 1.250.000 = 500.000 hoặc là 2.000.000 * 25% = 500.000,

Ai có ý kiến gì khác thì nói Love nghe hôn, cùng nhau thảo luận nghe hôn,
cảm ơn love nhiều
 

truongthi123

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Love thế có định khoản gjảm lợj nhuận khôg bạn
 

Loan Keke

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

mấy bác cho mình hởi tí: nếu đến lúc quyết toàn thuế bị cơ quan thuế loại ra 2 triệu đồng là chi phí ko hợp lý thì phải hoạch thoán như thế nào
 

thanhhoa2611

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán thế nào khi bị cơ quan thuế loại trừ chi phí không hợp lý?

Sao các bạn không đề cập đến phần thuế GTGt liên quan đến chi phí không hợp lý đó nhỉ? Khi Chi phí không hợp lý bị loại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 2 loại thuế chứ không chỉ riêng TNDN. Vậy khi chi phí bị loại thì phần thuế GTGT bị truy thu hạch toán như thế nào cả nhà?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top