giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

Ðề: giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

Mọi người cũng giúp e dịch câu hồ sơ quyết toán với ạ !
 
Ðề: giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ


cảm ơn các anh chị

Bên cty mình trong các hồ sơ gửi cho khách hàng dịch là land clearance
Lệ phí trước bạ: register fee
 
Ðề: giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

Hồ sơ quyết toán : finalization documents
 
Ðề: giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

hồ sơ quyết toán có thể là profile of record balance
giải phóng mặt bằng là land clearance
 
Ðề: giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ


cảm ơn các anh chị

site clearance, site filling, registration fee
 
Ðề: giúp em dịch sang tiếng anh mấy câu này với

free up register customary dues plan, ground levelling theo mình dịch là như vậy
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top