giúp e với ạ hiuhiu

hanhle3962

New Member
Hội viên mới
Công ty M có các Kiểm toán sau:

- Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán thuế.

- Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

- Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán hoạt động.

Tình huống: Đơn vị có một đoàn xe du lịch còn mới sử dụng vào hoạt động du lịch. Do hoạt động du lịch mất mùa, ban giám đốc quyết định sử dụng xe vào hoạt động chở nước mắm Nha Trang đi Sài Gòn.

Biết rằng tỷ lệ khấu hao đơn vị đang áp dụng cho đoàn xe là 10% năm.

Hỏi thái độ của các kiểm toán viên đối với việc làm của ban giám đốc ?.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top