Giải thích vì sao sai sót trọng yếu phát hiện sau ngày phát hành báo cáo tài chính không được điều chỉnh vào sổ sách kế toán của năm phát hiện sai sót

miniis

New Member
Hội viên mới
Giải thích vì sao sai sót trọng yếu phát hiện sau ngày phát hành báo cáo tài chính không được điều chỉnh vào sổ sách kế toán của năm phát hiện sai sót mà phải áp dụng điều chỉnh hồi tố?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top