"Ghi nhận doanh thu" bằng English

Ðề: "Ghi nhận doanh thu" bằng English

Revenue recognitions
 
Ðề: "Ghi nhận doanh thu" bằng English

"Ghi nhận doanh thu" bằng English : revenue recording
 
Ðề: "Ghi nhận doanh thu" bằng English

cụm từ cố định của nó là
Revenue recognition
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top