Dự báo tài chính

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Định nghĩa dự báo tài chính

Dự báo tài chính là quá trình dự đoán hoặc ước tính các số liệu thống kê trong tương lai của một tổ chức, tức là hoạt động kinh doanh sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử như bằng cách phân tích báo cáo thu nhập, báo cáo theo chi nhánh, điều kiện hiện tại, xu hướng trong quá khứ của môi trường tài chính, mục tiêu kế hoạch, phát triển ngân sách và phân bổ các nguồn lực sẵn có để đảm bảo sử dụng tốt nhất có thể trong tương lai với 2 yếu tố bên trong và bên ngoài.

Ví dụ
Orange Inc. đã thu thập các dữ liệu sau đây trong 5 năm. Bạn được yêu cầu lập báo cáo tài chính so sánh trong 5 năm tới và xác định tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Financial Forecasting Example 1


Trong số các số liệu trên, doanh thu bằng tiền mặt là 80% và chi phí bằng tiền mặt là 75% của tổng số. Giả sử tiền mặt mở đầu là 50.000 và nhận xét về tình hình tiền mặt của công ty.

Giải pháp

So sánh Báo cáo tài chính qua các năm


Financial Forecasting Example 1.1


Nhận xét – Công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt do lợi nhuận đang tăng với tốc độ tốt.

Tiền mặt

Financial Forecasting Example 1.2


Nhận xét – Do công ty có tỷ lệ doanh thu bán hàng bằng tiền mặt cao hơn chi phí tiền mặt nên vị thế tiền mặt ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với doanh thu tăng dần qua từng năm. Do đó có thể nói tổng thể công ty có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt.

Các thành phần

Financial Forecasting
Báo cáo thu nhập dự kiến – Đây là báo cáo thu nhập dự kiến mô tả chi phí và doanh thu dự kiến cho kỳ tài chính trong tương lai, tức là, thường là một năm.

Ngân sách tiền mặt – Mô tả tổng dòng tiền vào và ra dự kiến trong tương lai. Các nguồn tạo ra dòng tiền bao gồm tiền bán hàng, thu tiền từ các khoản phải thu, vay ngắn hạn, nợ dài hạn, tiền mặt bán hàng và vốn chủ sở hữu. Các nguồn của dòng tiền bao gồm các khoản phải trả, tiền lương, tiền công, chi tiêu vốn, trả các khoản vay và nợ. Ngân sách tiền mặt không bao gồm các chi phí như khấu hao. Thặng dư hoặc thâm hụt được phản ánh trong ngân sách tiền mặt là cơ sở để đầu tư và tài trợ.

Bảng cân đối kế toán dự kiến – Bảng này phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu dự kiến tại một ngày cụ thể. Để chuẩn bị điều này, cần phải có các yếu tố đầu vào như bảng cân đối kế toán ban đầu, ngân sách chi tiêu vốn, kế hoạch lợi nhuận, đầu tư và kế hoạch tài chính.

Các nguồn dự kiến và sử dụng quỹ – Các nguồn vốn và việc sử dụng nó trong giai đoạn kế hoạch được trình bày trong báo cáo này. Báo cáo thu nhập dự kiến, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán ban đầu là những yếu tố đầu vào cần thiết để chuẩn bị. Nguồn vốn dự kiến là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, giảm tài sản cố định, tăng nợ dài hạn và phát hành vốn cổ phần.

Đăng ký ngay khóa học CFO, Kế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về cách dự báo tài chính cho công ty.

Sự khác biệt giữa Dự báo tài chính và Mô hình tài chính

Dự báo tài chính là một phương pháp dự đoán mà một công ty thực hiện và chuẩn bị cho tương lai. Nó liên quan đến một kết quả có thể xảy ra trong tương lai bằng cách xác định báo cáo tài chính hiện tại và hiệu suất của nó, trong khi mô hình tài chính là hành động được thực hiện trên dự báo tài chính.

Khi các giả định dự báo được xây dựng và các con số được tính toán bằng cách sử dụng một báo cáo tài chính, mô hình tài chính sẽ xuất hiện. Mô hình tài chính xây dựng một mô hình hoạt động dự đoán để giúp một công ty đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Các mô hình tài chính này là các mô hình toán học trong đó các biến số khác nhau được liên kết với nhau. Quá trình này liên quan đến việc chuẩn bị bảng cân đối kế toán trong tương lai của công ty.

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFO, kế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top