ĐỊNH KHOẢN

nhaoi

New Member
Hội viên mới
I. Số dư đầu tháng 3/N của một số TK:

TK 211:
TK 214:
TK 212:
8.400.000.000
1.050.000.000
3.100.000.000​
TK 441:
TK 411:
TK 152:​
6.500.000.000
50.000.000.000
700.0000​
II. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như sau:

1. Ngày 5/3 doanh nghiệp mua 1 máy phô tô, giá mua chưa thuế GTGT số 24 ngày 5/3 là 36.921.000, thuế suất GTGT 10%, đã trả bằng TGNH, tài sản này dùng cho phòng hành chính của doanh nghiệp trong 8 năm, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. (Hóa đơn GTGT số 0053476, BBGN TSCĐ số 4, GBN số 123 ngày 5/3)

2. Ngày 18/3 được phép của cấp trên, DN chuyển 1 số TSCĐ đang sử dụng ở bộ phận bán hàng thành công cụ dụng cụ, có nguyên giá 12.600.000 (phiếu kế toán số 03 ngày 18/3). TSCĐ này có thời gian sử dụng trong 2 năm, phần giá trị còn lại 5.200.000 dự kiến phân bổ trong 8 tháng kể từ tháng 3/N (Phiếu kế toán số 04 ngày 18/3).

3. Ngày 19/3 DN góp vốn liên doanh bằng 1 TSCĐ ở phân xưởng 1, nguyên giá 148.800.000, đã khấu hao 15.200.000, hội đồng liên doanh đánh giá 75.300.000, sử dụng trong 6 năm (BBGN TSCĐ số 5 ngày 19/3).

4. Ngày 22/3 DN mua 1 TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi, giá mua 450.000.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng TGNH. TSCĐ này được đầu tư bằng quỹ phúc lợi, sử dụng trong 5 năm (Hóa đơn GTGT số 0068431, BBGN TSCĐ số 6 ngày 22/3).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top