Đánh số trang trong Word 2007

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Chả là em có vấn đề này,trong Word 2003 thì em dùng Header và Footer thì đánh sô trang bình thường.Nhung mà sang Word 2007 thì nó xảy ra tình trạng nhủ sau.
- em đánh hai bên còn chính giữa em chèn số trang,bỗng Insert Page mọt phát là 2 bên mất chư luôn.
- Em nghĩ thôi đánh sô duoi cũng đuọc,nhưng mà xuống dưới vấn không đánh số trang được.Phai chăng Word 2007 nó có đổi khác cách làm không?Mong anh chị giúp cho?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top