Công văn 2785/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng dự án do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2785/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mã số thuế: 0302481483
Trả lời văn thư số 34/HTC-2016 ngày 9/3/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định các trường hợp không tính và kê khai nộp thuế GTGT:
“Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
…”.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
- Căn cứ Công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT;
Trường hợp Công ty là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và khu chung cư cao tầng phục vụ tái định cư tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn. Năm 2015, Công ty không tiếp tục thực hiện dự án và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho chuyển nhượng dự án trên cho Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), nếu dự án đáp ứng điều kiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì việc chuyển nhượng dự án này thuộc trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT. Khi lập hóa đơn GTGT dòng thuế suất và số tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn GTGT, tính và kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10% thì Công ty và Công ty Hoàng Quân lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Công ty và Công ty Hoàng Quân thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.
Cục Thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 4;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền -12004361 (555) KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top