Công văn 2671/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ du lịch đi nước ngoài theo giá trọn gói do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2671/CT-TTHT
V/v: Thuế Giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH CEG Travel Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Resco, 94 - 96 Nguyễn Du, Quận 1
Mã số thuế: 0313096691
Trả lời văn bản số 03/CEG/CV ngày 10/3/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
+ Tại Khoản 16 Điều 7 quy định giá tính thuế đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành:
“Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT. Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:
Giá tính thuế = Giá trọn gói
1 + thuế suất
Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định”.
+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:
“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng đưa khách du lịch từ Việt Nam đi nước ngoài theo giá trọn gói (giá trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn, nghỉ, tham quan và chi phí khác ở nước ngoài) thì khi lập hóa đơn GTGT cho khách hàng, Công ty được áp dụng thuế suất 10% trên giá trọn gói, giá trọn gói tính thuế GTGT được trừ các khoản chi phí vé máy bay, chi phí phát sinh tại nước ngoài (nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp).
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Quận 1;
- Lưu VT; TTHT. KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top