Công văn 13588/CT-TTr2 năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 13588/CT-TTr2
V/v Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Cục thuế TP Hà Nội thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam; Mã số thuế: 0102068494; Địa chỉ: Lô số 3, tầng 1, tòa nhà TT quốc tế, số 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh chính là nhập khẩu (từ Singapore và HongKong), phân phối bán lẻ các mặt hàng mang nhãn hiệu Louis Vuitton trên thị trường Việt Nam và tái xuất khẩu trả lại bên bán những mặt hàng nhập khẩu do lỗi mốt hoặc do hết mùa. Khi nhập khẩu hàng hóa, công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu và thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT HHDV mua vào theo quy định. Khi xuất khẩu hàng hóa, công ty đã làm thủ tục xuất khẩu, xuất hóa đơn GTGT HHDV bán ra với thuế suất 0% và thực hiện kê khai doanh thu, thuế GTGT HHDV bán ra theo quy định.
Căn cứ hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán tại Công văn số 2234/TCT-KK ngày 16/06/2014 của Tổng cục thuế thì người nộp thuế;
“… + Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.
+ Kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thuế nội địa trước đó vào quỹ hoàn thuế GTGT”.
Căn cứ hướng dẫn về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại Công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính:
“... 1. Các trường hợp thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa: Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất.
... 3. Thẩm quyền hoàn trả thuế:
Cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (Thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu và doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế”.
Đến thời điểm cơ quan thuế thanh tra, trong các năm 2012-2014, công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT nhập khẩu của hàng tái xuất khẩu trả lại cho bên bán. Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam cam kết chưa làm thủ tục đề nghị hoàn trả đối với số thuế GTGT nói trên và cơ quan Hải quan chưa xác nhận số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.
Danh sách các tờ khai hàng tái xuất khẩu trả lại cho bên bán như sau:
TT Tờ khai hải quan
Số Ngày Thành tiền Đơn vị tính
1 17/XKD01 04/01/2012 15.480 USD
2 58/XKD01 10/01/2012 1.672 USD
3 266/XKD01 15/02/2012 2.077 USD
4 228/XKD01 21/02/2012 58.904 USD
5 301/XKD01 06/03/2012 41.794 USD
6 508/XKD01 20/03/2012 103.316 USD
7 509/XKD01 20/03/2012 582 USD
8 687/XKD01 09/04/2012 1.230 USD
9 793/XKD01 19/04/2012 839 USD
10 129/XKD01 08/08/2012 5.369 USD
11 1743/XKD01 15/08/2012 51.576 USD
12 1277/XK/KD/A01B02 26/09/2012 67.051 USD
13 1320/XK/KD/A01B02 03/10/2012 18.664 USD
14 2289/XKD01 18/10/2012 5.599 USD
15 2344/XKD01 25/10/2012 530 USD
16 2435/XKD01 08/11/2012 66.265,5 USD
Cộng 2012 440.948,5 USD
1 163/XKD01 21/01/2013 11.686.365 VND
2 345/XKD01 19/02/2013 29.028.930 VND
3 605/XKD01 29/03/2012 1.217.624.371 VND
4 714/XKD01 09/05/2013 2.658.423.564 VND
5 53/XKD01 10/06/2013 154.961.197 VND
6 1346/XKD01 10/07/2013 1.359.217.722 VND
7 714/XKD01 09/05/2013 98.468.311 VND
8 1209/XKD01 30/07/2013 1.050.930.277 VND
9 1521/XKD01 16/09/2013 2.909.544.326 VND
10 1964/XKD01 05/11/2013 2.733.220.995 VND
11 2072/XKD01 18/11/2013 386.444.290 VND
Cộng 2013 12.609.550.348 VND
1 121/XKD01 10/01/2014 304.920.298 VND
2 158/XKD01 21/01/2014 2.543.874.817 VND
3 448/XKD01 12/02/2014 38.979.695 VND
4 1049/XKD01 25/03/2014 12.694.356 VND
5 1132/XKD01 28/03/2014 7.812.663.068 VND
6 10/XKD15 10/03/2014 28.550.503 VND
7 300209546950/50930/B13 26/11/2014 914.312.559 VND
8 300231008840/25860/29140/31240/33450/34960/ 38940/40820/43510/46050/48520/50730/53050/ 55740/61600/63110/65650/B11 15/12/2014 13.684.881.586 VND
9 300223879930/B11 08/12/2014 930.044.758 VND
10 300215165961/B13 01/12/2014 305.256.031 VND
11 300231008840/25860/29140/31240/33450/34960/ 38940/40820/43510/46050/48520/50730/53050/ 55740/61600/63110/65650/B11 15/12/2014 125.373.012 VND
12 300233404350/B11 17/12/2014 188.877.168 VND
13 300178039250/B11 28/10/2014 52.527.823 VND
14 300188705040/B11 06/11/2014 112.538.383 VND
15 300189355710/B11 07/11/2014 193.014.973 VND
16 300192287050/B11 10/11/2014 8.771.155 VND
17 300232180530/B11 16/12/2014 372.650.219 VND
Cộng 2014 27.629.930.404 VND
Ngày 18/03/2016, Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 004/VP-LVHN của Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam cam kết không hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với hàng xuất bán trả nước ngoài giai đoạn 2012-2014 và đề nghị được tiếp tục khấu trừ đối với số thuế GTGT nói trên.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động SXKD, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị Tổng cục Hải quan:
1. Đối với những tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2014, đơn vị đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan thuế, đề nghị Tổng cục Hải quan không hoàn trả đối với số thuế nói trên.
2. Đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014, đơn vị đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan thuế, đơn vị đã có cam kết về việc không hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu. Để giảm thiểu thời gian cho đơn vị trong thủ tục kê khai khấu trừ, hoàn thuế, cơ quan thuế không điều chỉnh giảm thuế GTGT đã kê khai khấu trừ, đề nghị Tổng cục Hải quan không hoàn trả đối với số thuế nói trên.
Trân trọng.


Nơi nhận:
- Tổng cục hải quan;
- Phòng KTT số 1;
- Lưu: VT, TTr2(02). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top