chứng chỉ kế toán có cần học ko

lapnghiepdn

New Member
Hội viên mới
các bác cho em hỏi xíu em đã tốt nghiệp cao đằng ngành kế toán rồi vậy em có cần phải học chứng chỉ hành nghề kế toán mới có thể nhận sổ sách về làm được. các bác biết thì mách nhỏ cho em với
 

menhtroi

-=ABC=-
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

cái bằng cử cao đẳng của bạn nó to hơn cai chứng chỉ í gấp mấy lần í chứ....
 

lenna114

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

đã học chuyên ngành kế toán rồi thì em đã đủ điều kiên để nhận số sách về làm lam gì co chứng chỉ hành nghề kế toán hả em
 

lapnghiepdn

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

đã học chuyên ngành kế toán rồi thì em đã đủ điều kiên để nhận số sách về làm lam gì co chứng chỉ hành nghề kế toán hả em
Do e nghe mấy bạn nói ở trong TP họ đòi phải có chứng chỉ hành nghề kế toán gì đó mới cho nhận sổ sách về làm được với lại em nghe nói là ở trong đó khi mình có chứng chỉ rồi thì mình có thể nhận sổ sách về rồi để lại chỉ dẫn cho mấy bạn mói ra trường làm cũng được. em cũng chỉ nghe nói thế thôi có gì các bác chỉnh dùm em với nha
 

dangvan

pinpin
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

đã học chuyên ngành kế toán rồi thì em đã đủ điều kiên để nhận số sách về làm lam gì co chứng chỉ hành nghề kế toán hả em
Bạn ơi xem lại nhé, bắt buộc phải có đấy....


QUY CHẾ
THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 94 /2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng dự thi
Người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Điều 2 của Quy chế này đều được dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Điều 2: Điều kiện dự thi
1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc các đối tượng không được hành nghề kế toán, hành nghề kiểm toán theo qui định của pháp luật;
b) Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
c) Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên kể từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học;
d) Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;
đ) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí thi theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
2. Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đủ điều kiện quy định tại điểm a, d, đ khoản 1 Điều này;
b) Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán ; hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh có tổng số đơn vị học trình các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích tài chính, Thuế trên 10% tổng số học trình cả khóa học;
c) Thời gian công tác thực tế về Tài chính, Kế toán từ 5 năm trở lên kể từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học; hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên;
d) Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ C trở lên của 01 trong 05 thứ tiếng thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức; hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng 01 trong 05 thứ tiếng trên.
3. Người đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán, muốn dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có thêm điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
4. Đối với người nước ngoài, muốn dự các kỳ thi nêu trên, ngoài việc phải có đủ các điều kiện quy định cho từng kỳ thi tại khoản 1, 2, 3 Điều này, còn phải có điều kiện được phép cư trú tại Việt Nam.

Điều 3: Hồ sơ và lệ phí thi
1. Hồ sơ đăng ký dự thi:
1.1. Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi;
b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý lao động đối với người đang làm việc tại các đơn vị và đối với người nước ngoài, hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú; Đối với người nước ngoài còn phải có bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của đơn vị quản lý lao động.
c) Các bản sao văn bằng chứng chỉ theo quy định tại điểm b, d, khoản 1 và điểm b, d khoản 2 Điều 2 của Quy chế này, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thì phải nộp kèm theo bảng điểm có ghi rõ số đơn vị học trình của tất cả các môn học.
d) 3 ảnh màu cỡ 4 x 6 mới chụp trong vòng 6 tháng, hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận;
1.2. Người đăng ký dự thi lại các chuyên đề đã thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi tiếp các chuyên đề chưa thi hoặc thi để đạt tổng số điểm quy định tại khoản 4 Điều 7 Quy chế này, hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi;
b) Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;
c) Ảnh và phong bì như quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này.
1.3. Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán muốn đăng ký dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên, hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi;
b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý lao động đối với người đang làm việc tại các đơn vị và đối với người nước ngoài, hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú; Đối với người nước ngoài còn phải có bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của đơn vị quản lý lao động;
c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng;
d) Ảnh và phong bì như quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này.
2. Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất. Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi hoặc đơn vị được Hội đồng thi uỷ quyền chậm nhất 30 ngày trước ngày thi.
3. Lệ phí thi tính cho từng chuyên đề thi và từng kỳ thi do Hội đồng thi thông báo cho từng kỳ thi, sau khi được Bộ Tài chính duyệt.
4. Đơn vị nhận hồ sơ dự thi chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ giấy tờ trên và nộp đủ lệ phí dự thi.

Điều 4: Nội dung thi
1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi đủ 5 chuyên đề thi:
(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp;
(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;
(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;
(5) Tin học thực hành (trình độ B).
2. Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải thi đủ 8 chuyên đề sau:
(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;
(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;
(5) Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao;
(6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;
(7) Tin học thực hành (trình độ B);
(8) Ngoại ngữ (trình độ C).
3. Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải thi tiếp 03 chuyên đề còn lại của số chuyên đề thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên:
(1) Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao;
(2) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;
(3) Ngoại ngữ (trình độ C).
4. Nội dung từng chuyên đề thi quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này. Mỗi chuyên đề thi phải đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn cập nhật, khả năng thực hành và kinh nghiệm thực tế.
5. Người đăng ký dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi lần đầu ít nhất là 03 chuyên đề quy định tại khoản 1 Điều này. Người đăng ký dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải đăng ký dự thi lần đầu ít nhất là 04 chuyên đề thi quy định tại khoản 2 Điều này.
6. Các quy định về nội dung thi từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này thực hiện từ kỳ thi năm 2008 trở đi. Những người dự thi từ kỳ thi năm 2007 trở về trước vẫn được thi và bảo lưu kết quả thi theo các môn thi quy định tại Quyết định 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

Điều 5: Thể thức thi
Mỗi chuyên đề thi trong các chuyên đề thi (1), (2), (3), (4) quy định tại khoản 1 Điều 4 và các chuyên đề thi (1), (2), (3), (4), (5), (6) quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này, người dự thi phải làm một bài thi viết trong thời gian 180 phút. Chuyên đề Tin học thực hành, người dự thi phải làm một bài thực hành trên máy tính trong thời gian 30 phút; chuyên đề Ngoại ngữ, người dự thi phải làm một bài kiểm tra viết trong thời gian 60 phút và trả lời vấn đáp trong thời gian 30 phút.

Điều 6: Tổ chức các kỳ thi
1. Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hàng năm. Trước ngày thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi.
2. Để chuẩn bị cho việc dự thi, người đăng ký dự thi cần phải tham dự các lớp học, ôn thi do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức có kết hợp với các Trường Đại học có đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán để lựa chọn giáo viên đủ năng lực hướng dẫn thực hiện ôn thi theo chương trình thống nhất do Bộ Tài chính quy định.
3. Trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi.

Điều 7: Kết quả thi, bảo lưu kết quả thi và miễn thi
1. Chuyên đề thi đạt yêu cầu: Là những chuyên đề đạt từ điểm 5 trở lên chấm theo thang điểm 10.
2. Bảo lưu kết quả thi: Điểm của các chuyên đề thi đạt yêu cầu được bảo lưu 03 năm tính từ kỳ thi thứ nhất. Trong thời gian bảo lưu, người dự thi được thi tiếp các chuyên đề chưa thi hoặc chỉ thi lại những chuyên đề thi chưa đạt yêu cầu. Mỗi chuyên đề thi được dự thi tối đa 3 lần thi.
3. Thi nâng điểm: Người đã đạt yêu cầu cả 4 chuyên đề thi (1), (2), (3), (4) quy định tại khoản 1 Điều 4 hoặc đạt yêu cầu cả 6 chuyên đề thi (1), (2), (3), (4), (5), (6) quy định tại khoản 2 Điều 4 hoặc đạt yêu cầu cả 02 chuyên đề thi (1), (2) quy định tại khoản 3 Điều 4 nhưng tổng số điểm thi không đủ số điểm quy định tại khoản 4 Điều này thì được lựa chọn các chuyên đề chưa thi đủ 3 lần để đăng ký thi nâng điểm. Trường hợp thi nâng điểm thì kết quả thi lấy theo điểm thi lần sau.
4. Điều kiện đạt yêu cầu thi:
a) Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán đạt yêu cầu cả 4 chuyên đề thi (1), (2), (3), (4) và đạt tổng số điểm từ 25 điểm trở lên và đạt yêu cầu chuyên đề (5) thì được Chủ tịch Hội đồng thi xác nhận đạt yêu cầu thi;
b) Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên đạt yêu cầu cả 6 chuyên đề thi (1), (2), (3), (4), (5), (6) và đạt tổng số điểm từ 38 điểm trở lên và đạt yêu cầu chuyên đề (7), (8) thì được Chủ tịch Hội đồng thi xác nhận đạt yêu cầu thi;
c) Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên đạt yêu cầu cả 2 chuyên đề thi (1), (2) và đạt tổng số điểm từ 12,5 điểm trở lên và đạt yêu cầu chuyên đề (3) thì được Chủ tịch Hội đồng thi xác nhận đạt yêu cầu thi.
d) Trường hợp được miễn chuyên đề thi có tính điểm thì được tính trừ 6,5 điểm một chuyên đề thi. Trường hợp được miễn chuyên đề “Tin học thực hành” hoặc “Ngoại ngữ” thì không phải thi.
đ) Người dự thi đạt yêu cầu thi ngay tại kỳ thi thứ nhất được xếp loại A; Người dự thi đạt yêu cầu thi tại kỳ thi thứ hai được xếp loại B và người dự thi đạt yêu cầu thi tại kỳ thi thứ ba được xếp loại C. Sau chữ A, B, C là số năm cấp Chứng chỉ (Ví dụ: A.06 là đạt loại A kỳ thi năm 2006).
5. Miễn thi chuyên đề “Ngoại ngữ” cho các đối tượng:
a/ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức.
b/ Có Chứng chỉ Anh văn Quốc tế TOEFL 450 điểm hoặc IELTS 5.0 điểm trở lên trong thời hạn 3 năm kể từ năm ghi trên Chứng chỉ đến năm đăng ký dự thi.
c/ Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên và có chứng chỉ trình độ C tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức trở lên.
6. Miễn thi chuyên đề “Tin học thực hành” cho người có bằng tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin.
7. Miễn thi chuyên đề “Tin học thực hành” và chuyên đề “Ngoại ngữ” cho người có Thẻ thẩm định viên về giá do tổ chức có thẩm quyền cấp.

Điều 8: Huỷ kết quả thi
Sau thời hạn 3 năm tính từ kỳ thi thứ nhất, nếu 1 trong các chuyên đề đã thi 3 lần nhưng không đạt yêu cầu hoặc tất cả các chuyên đề thi đã đạt yêu cầu nhưng tổng số điểm thi không đủ số điểm quy định tại khoản 4 Điều 7 của Quy chế này thì kết quả thi trước đó bị huỷ. Người bị huỷ kết quả thi nếu muốn tiếp tục dự thi thì phải thi lại tất cả các chuyên đề quy định tại khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
 

lapnghiepdn

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

vậy có nghĩa là học cao đẳng thì ko thể học lấy chứng chỉ hành nghề kế toán rồi " vì em thấy có đòi hỏi tốt nghiệp đại học mà đòi hỏi năm năm kinh nghiệm nữa " vậy là xong rồi . Sắn đây em hỏi mình ko lấy chứng chỉ hành nghề kế toán được thì mình có được phép nhận sỏ sách từ các công ty khác về làm ko vậy
 

dangvan

pinpin
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

vậy có nghĩa là học cao đẳng thì ko thể học lấy chứng chỉ hành nghề kế toán rồi " vì em thấy có đòi hỏi tốt nghiệp đại học mà đòi hỏi năm năm kinh nghiệm nữa " vậy là xong rồi . Sắn đây em hỏi mình ko lấy chứng chỉ hành nghề kế toán được thì mình có được phép nhận sỏ sách từ các công ty khác về làm ko vậy
Thường như bon mình khi chưa có chứng chỉ hành nghề kế toán vận nhận về làm đấy, lên mới có nhiều bài trên diễn đàn mình là khi thuê kế toán lập báo cáo nhưng kế toán đó không ký vào báo cáo mà phải kế toán ở doanh nghiệp đó kỳ, còn nếu có chứng chỉ hành nghề kế toán thì sẽ khac....
 

Quytocdai85

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Thường như bon mình khi chưa có chứng chỉ hành nghề kế toán vận nhận về làm đấy, lên mới có nhiều bài trên diễn đàn mình là khi thuê kế toán lập báo cáo nhưng kế toán đó không ký vào báo cáo mà phải kế toán ở doanh nghiệp đó kỳ, còn nếu có chứng chỉ hành nghề kế toán thì sẽ khac....
Nếu là công ty bé tí, thuê có 1 kế toán nhận sổ sách về làm thì kế toán đó vẫn phải ký vào chứ nhỉ. Lúc này thì lấy đâu ra kế toán khác ký vào.
 

betty88

Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Thường như bon mình khi chưa có chứng chỉ hành nghề kế toán vận nhận về làm đấy, lên mới có nhiều bài trên diễn đàn mình là khi thuê kế toán lập báo cáo nhưng kế toán đó không ký vào báo cáo mà phải kế toán ở doanh nghiệp đó kỳ, còn nếu có chứng chỉ hành nghề kế toán thì sẽ khac....
chứng chỉ hành nghề mục đích lấy là để mở cty và kiếm được số tiền khá hơn ở các cty lớn mà thôi nó như giấy thông hành í :D
 

menhtroi

-=ABC=-
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

chứng chỉ hành nghề mục đích lấy là để mở cty và kiếm được số tiền khá hơn ở các cty lớn mà thôi nó như giấy thông hành í :D
đúng vậy. còn đi làm kế toán thuê thì không cần
 

kimitraining

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Không cần học Kế toán lấy chứng chỉ đâu, quan trọng là bạn làm thật tốt thôi :")
 

ganha_90

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

khong can chung chi hanh nghe dau .ban cu nhan viec ve lam .mien la ban lam tot
 

lapnghiepdn

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Không cần học Kế toán lấy chứng chỉ đâu, quan trọng là bạn làm thật tốt thôi :")
Khi mình nhận sổ sách về làm ( mình làm chính ở 1 công ty còn các công ty khác mình nhận sổ sách về làm như vậy mình chỉ được ký trên công ty mình làm chính thôi, còn các công ty mình nhận sổ sách thì ko ký như vậy có được ko các bác cho em ý kiến với. cảm ơn mọi ngươi nha

---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 01:59 ----------

ý em muốn hỏi là có phải có chứng chỉ kế toán trưởng thì mới được ký vào chỗ kế toán trưởng hay sao, nếu mình làm tư nhân làm cho công ty vừa và nhỏ như vậy có cần có chứng chỉ kế toán trưởng hay ko. Cả nhà xem xong cho em ý kiến với
 

anhhung_1989

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Mình nghe nói có nhiều trung tâm liên kết với các trường đại học, dạy về kế toán thực hành như gia sư kế toán trưởng, ****, nhất nghệ...không biết chất lượng đào tạo có tốt không? Chứng chỉ có sử dụng đi làm được ko?
 

nangmaisb

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Chỉ cần học hỏi kinh nghiệm nữa là đủ bạn ạ, cần học gì nữa đâu.
 

nguyenhoa2

Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Chứng chỉ chỉ là phụ thêm, còn cái chính khi đi làm phải nắm bắt được công việc, cũng như kiến thức nguyên lý kế toán vững, trong từng tình huống sử lý được tốt bạn ah.
 

duyen1985

New Member
Hội viên mới
Ðề: chứng chỉ kế toán có cần học ko

Nhận sổ sách về làm còn tùy thuộc vào khả năng, uy tín, mối quan hệ của mình. bằng cấp cũng chỉ là 1 phần thôi
 

thuydung2050

New Member
Hội viên mới
về luật thì là bắt buộc phải có
nhưng việt nam mình có bao h làm theo luật đâu mà tranh luận làm gì .
haizzz
 

ledungkt46

New Member
Hội viên mới
về luật thì là bắt buộc phải có
nhưng việt nam mình có bao h làm theo luật đâu mà tranh luận làm gì .
haizzz
Em thấy đúng đấy, việt nam mình có làm theo luật đâu, tùy cơ mà ứng biến thôi, và quan trọng có phục vụ gì cho mục đích lâu dài không, nếu có điều kiện thì có học có hơn, không có điều kiện cũng chả sao cả, ý kiến riêng của em thôi :D
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top