CHI PHÍ THUÊ VĂN PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN

ACC001

New Member
Hội viên mới
Anh/chị ơi, nhờ anh chị hổ trợ giùm em.
Công ty em có ký hợp đồng thuê văn phòng, thời hạn thuê từ tháng 08/2023-11/2028, tiền thuê 20tr/tháng, bàn giao từ tháng 8/23, ưu đãi không tính tiền thuê từ tháng 8/23 đến hết tháng 10/23 trong quá trình tu sửa, ngoài ra mỗi năm sẽ miễn phí thêm tiền thuê tháng 12. Vì vậy năm 2023, bên cho thuê chỉ xuất hóa đơn tiền thuê tháng 11.
Tháng 11/23, công ty em cũng chuyển sang vp mới này đồng thời thay đổi GPDK kinh doanh cùng thời điểm. Hiện bên em đang hạch toán chi phí thuê tháng 11 là 20tr vào sxkd trong kỳ, tháng 12 chi phí thuê bằng vp là 0.
Kiểm toán cho rằng căn cứ vào chuẩn mực số 6, "19. Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động (Không bao gồm chi phí dịch vụ, bảo hiểm và bảo dưỡng) phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.", thì hạch toán phải được sửa lại như sau:
  • Tổng thời gian thuê 65 tháng (08/2023-11/2028), trong đó được miễn 3 tháng (08/23-10/23) trong khi tu sửa và thêm 5 tháng (tháng 12 của mỗi năm), tổng cộng là 8 tháng, số tháng thuê thực tế là 65 - 8 = 47. Tiền thuê PHẢI TRẢ trong suốt hợp đồng là 20tr x 47 tháng = 940 tr, tiền thuê ghi nhận hàng tháng theo chuẩn mực là 940tr/65 =14,46 triệu.
  • Năm 23 thì tổng chi phí thuê vp ghi nhận phải là 14,46 x 5 = 72,3 tr (hiện tại là 20tr)
  • Phần chi phí thuê 8/23-10/23, do không phục vụ sxkd trong kỳ và không có chứng từ nên loại thuế
Tuy nhiên, em tham khảo quy định thì thấy Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC, Thông tư số 45/2013/TT-BTC và một số công văn trả lời cho vấn đề tiền thuê đất trong giai đoạn XDCB, thì hướng dẫn rằng chi phí thuê đất/vp trong giai đoạn XDCB khi Công ty chưa đi vào hoạt động sản xuất được hạch toán vào chi phí trước hoạt động và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong trường hợp của cty em, nên làm theo chuẩn mực (theo ý kiến kiểm toán) hay làm theo các hướng dẫn liên quan tiền thuê đất trong giai đoạn XDCB.
 

Đính kèm

  • Chi phi thue dat.rar
    30 KB · Lượt xem: 0

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top