Chi phí cho chuyên gia của công ty mẹ ở nước ngoài qua VN công tác thì chịu những khoản thuế nào?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Kính thưa quý Bộ, tôi có câu hỏi xin quý Bộ hướng dẫn, trả lời để tôi thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế: Công ty tôi ở Việt Nam là Công ty đầu tư nước ngoài, năm 2016 công ty tôi có ký hợp đồng với công ty mẹ (ở Thái Lan) hợp đồng may gia công xuất khẩu, trong quá trình thực hiện hợp đồng may gia công xuất khẩu này thì cần có chuyên gia của công ty mẹ (bên Thái Lan) sang để hướng dẫn, đào tạo công nhân để thực hiện may, kiểm tra chất lượng hàng trước khi xuất khẩu sang Thái lan.. nhưng công ty chỉ định cho công ty tôi(ở Việt nam) chi trả trực tiếp những khoản chi phí cho chuyên gia này như: vé máy bay từ Thái lan sang Việt Nam và ngược lại; chi phí ăn ở và đi lại ở Việt Nam; Như vậy, nhưng khoản mà công ty tôi (ở Việt Nam) chi trả trực tiếp cho chuyên gia này có chịu những khoản thuế nào(như nhà thầu, TNCN..)? Rất mong nhận được câu trả lời từ phía quý Bộ để chúng tôi chấp hành đúng Pháp luật. Tôi chân thành cảm ơn.

cong-tac-phi-1ohgc_DZZA.png


Trả lời:

- Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

...”

- Tại Điều 1 Chương I Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“...

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

- Tại Điểm đ1, Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có)...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty gia công và xuất trả hàng hóa cho đối tác nước ngoài thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Tuy nhiên, đối với các khoản chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia nước ngoài do Công ty chi trả Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/webcenter
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top