cách sort trong excel

sunny07

Member
Hội viên mới
Mình làm sổ sách kế toán, muốn sort theo ngày tháng năm nhưng tại sao sort xong mà nó o thay đổi gì ,không theo ngày tăng dần (cột cần sort mình vlookup từ bảng khác) . Có phải lỗi do định dạng ngày o giống hay do lỗi gì khác. Các pác giúp mình hen, cám ơn các bác trước nhé.
 
Ðề: cách sort trong excel

Mình làm sổ sách kế toán, muốn sort theo ngày tháng năm nhưng tại sao sort xong mà nó o thay đổi gì ,không theo ngày tăng dần (cột cần sort mình vlookup từ bảng khác) . Có phải lỗi do định dạng ngày o giống hay do lỗi gì khác. Các pác giúp mình hen, cám ơn các bác trước nhé.
Bạn có thể xem bảng tính Excel như là 1 database chứa nhiều record dữ liệu, các record được tổ chức theo hàng (mỗi hàng chứa 1 record) hay được tổ chức theo cột (mỗi cột chứa 1 record). Bạn có thể dùng menu Data.Sort để sắp xếp các record của database theo 1 số trường (field) dữ liệu của record. Để sắp xếp các record được chứa theo hàng, bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

• Chọn các hàng chứa các record cần sắp xếp (dùng chuột nhấn vào hàng đầu, giữ chuột và kéo về hàng cuối trước khi thả chuột ra).

• Chọn menu Data.Sort, ấn button Options để vào cửa sổ “Sort Options” rồi chọn checkbox “Sort top to bottom”, quay lại cửa sổ “Sort” rồi khai báo từ 1 đến n cột dữ liệu làm tiêu chuẩn sắp xếp, mỗi tiêu chuẩn nên khai báo chính xác thứ tự sort tăng dần (ascending) hay giảm dần (descending).

• Cuối cùng nhấn button “OK” để bắt đầu sắp xếp.
Tương tự, để sắp xếp các record được chứa theo cột, bạn hãy thực hiện các thao tác sau :

• Chọn các cột chứa các record cần sắp xếp (dùng chuột ấn vào cột đầu, giữ chuột và kéo chuột về cột cuối trước khi thả chuột ra).

• Chọn menu Data.Sort, nhấn button Options để vào cửa sổ “Sort Options” rồi chọn checkbox “Sort left to right”, quay lại cửa sổ “Sort” rồi khai báo từ 1 đến n hàng dữ liệu làm tiêu chuẩn sắp xếp, mỗi tiêu chuẩn nên khai báo chính xác thứ tự sort tăng dần (ascending) hay giảm dần (descending).

Cuối cùng nhấn button “OK” để bắt đầu sắp xếp

(Theo Pc world)

 
Ðề: cách sort trong excel

Bạn gửi file lên đi, nhìn cụ tỉ thì mới biết được!
 
Ðề: cách sort trong excel

Có ai đó không mình cũng đang vướng cái bảng excle sắp xếp theo thư tự tăng dân của ngày tháng mà kg đc"?có ai giup mình vơi!
 
Ðề: cách sort trong excel

Có ai đó không mình cũng đang vướng cái bảng excle sắp xếp theo thư tự tăng dân của ngày tháng mà kg đc"?có ai giup mình vơi!

Bạn lưu ý là ngày tháng phải được lưu ở dạng dữ liệu "ngày tháng" chứ không phải dạng "văn bản" nhé!
 
mình thì sắp xếp được ngày tháng năm tăng dần nhưng các ô khác không sắp xếp theo phải làm thế nào nhỉ?có bạn nào biết chỉ giúp mình với
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top