Cách lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Phần kế hoạch tài chính của kế hoạch kinh doanh xác định ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi hay không và sẽ là tâm điểm khiến bất kỳ nhà đầu tư nào bị thu hút bởi ý tưởng kinh doanh của bạn. Phần kế hoạch tài chính bao gồm bốn báo cáo tài chính: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dự báo dòng tiền, bảng cân đối kế toán và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Nó cũng nên bao gồm một lời giải thích và phân tích ngắn gọn về bốn báo cáo này.

1628239939277.png


Ghi nhận chi phí

Hãy coi chi phí kinh doanh của bạn gồm hai loại chi phí: chi phí đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của bạn. Tất cả các chi phí để khởi động và vận hành doanh nghiệp của bạn nên được coi là chi phí đầu tư ban đầu. Chúng có thể bao gồm:
 • Lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Giấy phép kinh doanh
 • Hàng tồn kho ban đầu
 • Tiền đặt cọc thuê
 • Các khoản thanh toán trên tài sản
 • Các khoản thanh toán cho thiết bị
 • Phí cài đặt các tiện ích
Danh sách của riêng bạn sẽ mở rộng ngay khi bạn bắt đầu lặp lại chúng.

Chi phí hoạt động là chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn. Hãy coi đây là những khoản chi tiêu hàng tháng của bạn. Danh sách chi phí hoạt động của bạn có thể bao gồm:
 • Tiền lương (bao gồm cả lương của bạn)
 • Thanh toán tiền thuê nhà
 • Chi phí viễn thông
 • Tiện ích
 • Nguyên vật liệu
 • Kho
 • Phân bổ
 • Khuyến mãi
 • Thanh toán khoản vay
 • Văn phòng phẩm
 • Bảo trì
Khi bạn đã liệt kê tất cả các chi phí hoạt động của mình, tổng số sẽ phản ánh chi phí hàng tháng cho hoạt động kinh doanh của bạn. Nhân con số này với sáu và bạn có ước tính chi phí hoạt động trong sáu tháng. Thêm số tiền này vào danh sách tổng chi phí ban đầu của bạn và bạn có một con số đáng chú ý cho chi phí khởi động hoàn chỉnh của mình.

Đăng ký nhận file FREE về lập kế hoạch tài chính tại đây.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu tập hợp các báo cáo tài chính cho kế hoạch kinh doanh của mình bắt đầu với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho biết doanh thu, chi phí và lợi nhuận của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể — 1 bức tranh chụp nhanh về doanh nghiệp của bạn cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có sinh lời hay không. Trừ chi phí khỏi doanh thu của bạn để xác định lãi hoặc lỗ của bạn.

Mặc dù các doanh nghiệp đã thành lập thường lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi quý tài chính hoặc mỗi năm tài chính một lần, nhưng vì mục đích của kế hoạch kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải được lập hàng tháng cho năm đầu tiên.

Nếu bạn kinh doanh dựa trên sản phẩm, phần doanh thu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ trông khác. Doanh thu sẽ được gọi là doanh số bán hàng và bạn phải tính đến các khoảng hàng tồn kho.

Dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền cho biết tiền mặt dự kiến sẽ đi vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn như thế nào. Đây là một công cụ quan trọng để quản lý dòng tiền bởi vì nó cho biết khi nào các khoản chi tiêu của bạn quá cao hoặc liệu bạn có thể cần một khoản đầu tư ngắn hạn để đối phó với thặng dư dòng tiền hay không. Là một phần của kế hoạch kinh doanh, dự báo dòng tiền sẽ cho biết ý tưởng kinh doanh của bạn cần bao nhiêu vốn đầu tư.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Đối với các nhà đầu tư, dự báo dòng tiền cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có rủi ro tín dụng hay không và liệu doanh nghiệp của bạn có đủ tiền mặt để làm cho doanh nghiệp của bạn trở thành một ứng cử viên tốt cho hạn mức tín dụng, khoản vay ngắn hạn hay đầu tư dài hạn hay không. Bạn nên có dự báo dòng tiền cho mỗi tháng trong một năm trong phần tài chính của kế hoạch kinh doanh của bạn.

Đừng nhầm lẫn giữa dự báo dòng tiền với báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn. Nói cách khác, nó mô tả dòng tiền đã xảy ra trong quá khứ. Dự báo dòng tiền cho thấy dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian trong tương lai.

Dự báo dòng tiền có ba phần
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top