Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng
+++ Trình tự kê khai
***Bước 01: kê khai thuế vãng lai trên hỗ trợ kê khai

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> vào phần “Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế” -> Chuyển CQT nơi nộp tờ khai về địa bàn mà bạn muốn nộp tờ khai vãng lai.
- Tiếp đó: Chọn "Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT)" -> Chọn "Tờ khai lần phát sinh"
-> Sau khi nhập xong các bạn kết xuất XML để nộp qua mạng.
***Bước 02: đăng ký nộp thuế vãng lai qua mạng
-> Đăng nhập vào Website: http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn
-> Vào trình chức năng “Tài khoản" -> "Đăng ký địa bàn vãng lai” -> chọn: Cơ quan thuế cần nộp tờ khai vãng lai -> chọn Cục thuế/Chi cục Thuế -> Bấm “Đăng ký
- Tài khoản: Mã số thuế
- Pass: Mật khẩu đăng nhập
-> Tiếp đó Hệ thống hiển thị “
Danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký” (Nếu không hiển thị, các bạn vào lại “Tài khoản\Đăng ký địa bàn vãng lai”)
- Từ màn hình “Danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký”, các bạn bấm vào nút “đăng ký tờ khai” tại CQT vãng lai tương ứng.
-> Sau khi đã đăng ký xong: các bạn vào chức năng “
Nộp tờ khai\Nộp tờ khai XML”. Chọn tờ khai XML kết xuất từ ứng dụng HTKK -> Ký điện tử -> và Nộp tờ khai.
***Bước 03: Nộp tiền thuế vãng lai
Mã nộp tiền thuế:

- Mã chương: 754
- Tiểu mục: 1701
- Mang giấy nộp tiền về lưu trữ và làm căn cứ kê khai thuế vãng lai tại trụ sở chính

- ->Mang giấy nộp tiền và tờ khai tới chi cục thuế địa phương nơi phát sinh thuế vãng lai để làm các thủ tục còn lại
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top